Dokument dotyczący instalacji produktu Epson Stylus Cx4100 Series

Instalacja produktu Epson Stylus Cx4100 Series jest dość prosta, ale wymaga wykonania kilku kroków. Najpierw należy pobrać i zainstalować oprogramowanie sterownika Epson ze strony internetowej producenta. Gdy to zostanie zrobione, następnym krokiem będzie podłączenie drukarki do komputera za pomocą odpowiedniego kabla. Po podłączeniu drukarki należy włączyć ją i wykonać kilka prostych kroków na ekranie konfiguracji drukarki, aby ją skonfigurować. Na koniec należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji. Po zakończeniu instalacji można już korzystać z drukarki Epson Stylus Cx4100 Series, aby wydrukować dokumenty lub inne materiały.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący instalacji produktu Epson Stylus Cx4100 Series

elektroda. pl - konserwacja strony

Poniższe instrukcje przedstawiają sposób konfigurowania drukarki, aby mogli korzystać z niej inni użytkownicy w sieci.

Najpierw należy skonfigurować drukarkę jako drukarkę udostępnioną na komputerze, do którego jest ona bezpośrednio podłączona. Następnie należy dodać drukarkę do każdego komputera, który będzie miał do niej dostęp przez sieć.

Uwaga:

Poniższe instrukcje dotyczą tylko małych sieci. Aby udostępnić drukarkę w dużej sieci, należy skontaktować się z administratorem sieci.

Aby odinstalować programy w systemie Windows 7 lub Vista, w przypadku zalogowania jako standardowy użytkownik, konieczne jest posiadanie konta i hasła administratora.

Aby zainstalować oprogramowanie w systemie Windows XP, należy zalogować się jako Computer Administrator (Administrator komputera). Po zainstalowaniu systemu Windows XP konto użytkownika zostaje uznane za konto Computer Administrator (Administrator komputera).

Ilustracje zamieszczone w tym rozdziale pochodzą z systemu Windows Vista.

Konfigurowanie drukarki jako drukarki udostępnionej

Poniższe czynności należy wykonać na komputerze, który jest podłączony bezpośrednio do drukarki:

Windows 7:
Kliknąć przycisk Start i wybrać pozycję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki).

Windows Vista:
Kliknąć przycisk Start, wybrać pozycję Control Panel (Panel sterowania), a następnie wybrać Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk).

Windows XP:
Kliknąć przycisk Start i wybrać pozycję Control Panel (Panel sterowania), a następnie w kategorii Printers and Other Hardware (Drukarki i inny sprzęt) wybrać Printers and Faxes (Drukarki i faksy).


Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę drukarki, a następnie polecenia Printer properties (Właściwości drukarki)Sharing (Udostępnianie).


Kliknąć przycisk Change sharing options (Zmień opcje udostępniania), a następnie przycisk Continue (Kontynuuj).


Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę drukarki, a następnie polecenie Sharing (Udostępnianie). com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_3. gif"/>

Wybrać opcję Share this printer (Udostępnij tę drukarkę) i podać nazwę udostępnianej drukarki.

W nazwie udostępnianego urządzenia nie należy używać spacji ani myślników. com/onlineguides/pl/s22/html/images/ca7700409h. gif"/>

Aby umożliwić automatyczne pobieranie sterowników drukarki dla komputerów, na których zainstalowane są różne wersje systemu Windows, należy nacisnąć Additional Drivers (Dodatkowe sterowniki), wybrać środowisko oraz system operacyjny innych komputerów. Kliknąć przycisk OK, a następnie włożyć płytę CD z oprogramowaniem drukarki do napędu CD-ROM. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_4. gif"/>

Kliknąć przycisk OK lub Close (Zamknij) (jeśli zostały zainstalowane dodatkowe sterowniki).

Dodawanie drukarki do innych komputerów w sieci

Aby dodać drukarkę do każdego komputera, który będzie miał do niej dostęp przez sieć, należy wykonać opisane poniżej czynności.

Windows 7 i Vista:
Nacisnąć przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę).


Nacisnąć przycisk Add a printer (Dodaj drukarkę). Wyświetlone zostanie okno Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Nacisnąć przycisk Next (Dalej).


Wybrać Add a network, wireless or Bluetooth printer (Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth) i kliknąć Next (Dalej).


Wybrać opcję A network printer, or a printer attached to another computer (Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera), a następnie kliknąć Next (Dalej). com/onlineguides/pl/s22/html/images/c497x0233h. gif"/>

Aby wybrać drukarkę, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

W zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji komputera, do którego drukarka jest podłączona, kreator Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki) może poprosić o zainstalowanie sterownika drukarki z płyty CD z oprogramowaniem drukarki. Kliknąć przycisk Have Disk (Z dysku) i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sprawdzenie oprogramowania zainstalowanego na komputerze

Aby móc korzystać z funkcji opisanych w tym Przewodnik użytkownika, należy zainstalować następujące oprogramowanie.

Epson Driver and Utilities (Sterowniki i narzędzia firmy Epson)

Epson Easy Photo Print

Przeprowadzić poniższe kroki, by sprawdzić czy oprogramowanie zostało zainstalowane na komputerze.

W systemie Windows

Windows 7 i Vista: Kliknąć przycisk Start i wybrać Control Panel (Panel sterowania).

Windows XP: Kliknąć Start i wybrać Control Panel (Panel sterowania).

Windows 7 i Vista: Kliknąć Uninstall a program (Odinstaluj program) z kategorii Programs (Programy).

Windows XP: Dwukrotnie kliknąć ikonę Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy). com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/html/files/step_3. gif"/>

Sprawdzić listę aktualnie zainstalowanych programów.

W systemie Mac OS X

Dwukrotnie kliknąć Macintosh HD.

Dwukrotnie kliknąć na folder Epson Software w folderze Applications (Programy) i sprawdzić jego zawartość.

Uwaga:

Folder Applications (Programy) zawiera oprogramowanie innych producentów.

Aby sprawdzić, czy zainstalowano sterownik drukarki, proszę kliknąć System Preferences (Preferencje systemowe) z menuApple a następnie kliknąć Print & Fax (Drukarka i faks). Następnie zlokalizować swój produkt w polu listy Printers (Drukarki).

Instalacja oprogramowania

Włożyć płytę z oprogramowaniem drukarki, która znajdowała się w opakowaniu produktu i z poziomu ekranu Software Select (Wybór oprogramowania) wybrać oprogramowanie, które chce się zainstalować.

Dokument dotyczący instalacji produktu Epson Stylus Cx4100 Series

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący instalacji produktu Epson Stylus Cx4100 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący instalacji produktu Epson Stylus Cx4100 Series