Informacje dotyczące instalacji 3m 1612 Aaal

Instalacja 3M 1612 AAAL jest łatwym w użyciu systemem instalacji z zaawansowanymi funkcjami, który zapewnia wyraźne wizualizacje i szybką instalację. System zawiera oświetlenie LED o wysokiej mocy, moduły akustyczne, szyny, akcesoria i narzędzia. System 3M 1612 AAAL może być instalowany w obiektach mieszkalnych, użytkowych, zakładach produkcyjnych, biurach i miejscach publicznych. System instalacji 3M 1612 AAAL zapewnia oświetlenie o szerokim zakresie intensywności i szerokim spektrum światła, które może być dostosowane do wymagań wykonawczych. System instalacji 3M 1612 AAAL jest wytrzymały, energooszczędny i może być używany w różnych warunkach pogodowych. System instalacji 3M 1612 AAAL jest łatwy w instalacji, a jego dostępne narzędzia i funkcje umożliwiają szybkie i skuteczne wykonanie instalacji.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące instalacji 3m 1612 Aaal

Instalacje czyszczące Taprogge służą optymalizacji obiegów wody, zwłaszcza chłodzenia obiegów wodnych w elektrowniach.

W skład instalacji Taprogge polegającej na stałej cyrkulacji elastycznych kulek gumowo-gąbczastych są:
 • system ciągłego czyszczenia rur kondensatora / wymienników ciepła ( cleaning system)
• filtry wody chłodzącej ( debris filetrs)
• kulki czyszczące gumowo-gąbczaste do systemów czyszczących.

 • PATENT TAPROGGE: Rozwiązania Taprogge zostały opatentowane w 1962 roku i podlegają ochronie patentowej. Od tego czasu prowadzone są intensywne badania naukowe, a instalacja jest ciągle poddawana modyfikacjom, aby spełnić oczekiwania klientów.

 • KOPIOWANIE INSTALACJI TAPROGGE: Niestety dość często instalacja Taprogge jest kopiowana, jednak na podstawie opinii użytkowników, po dwóch latach funkcjonowania przestaje spełniać wymagania techniczne. Pojawia się też problem z serwisem i dostawą części zamiennych.
 • JEDEN TYLKO ZAKŁAD TAPROGGE W NIEMCZECH: TAPROGGE GmbH ma siedzibę, centrum badawcze i fabryki w Wetter/ Niemcy. Nie posiada żadnych innych zakładów produkcyjnych w Azji, spółek córek, spółek powiązanych. Używanie podobnego logo, powoływanie się na związki z Taprogge GmbH jest przedmiotem nieuczciwej konkurencji i podlega karom na podstawie prawa.
 • KOMPATYBILNOŚĆ INSTALCJI + FILTRY: DLA ZACHOWANIA EFEKTYWNOŚCI PRACY SYSTEMU, W TYM GWARANCJI SYSTEM CIAGŁEGO CZYSZCZENIA ( CLEANING SYSTEM) MUSI WSPÓLPRACOWAĆ Z FILTRAMI CZYSZCZĄCYMI ( DEBRIS FILTER) WYŁACZNIE PRODUKCJI TAPROGGE! Nie należy zatem rozdzielać tych dwóch zakresów debris filter i systemu ciągłego
 • ŁATWA KOMUNIKACJA, OPIEKA GWARANCYJNA I POGWARANCYJNA: Specjaliści Taprogge są dostępni w ramach obsługi pogwarancyjnej i gwarancyjnej. Firma ma polskiego przedstawiciela w Polsce GRC z siedziba we Wrocławiu grc. pl. Komunikacja odbywa się po polsku
 • Instalacje tryskaczowe - normy i wytyczne projektowania

  Instalacje tryskaczowe – wytyczne normy przepisy! Które stosować?

  NORMY I WYTYCZNE PROJEKTOWANIA POMPOWNI PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INSTALACJI TRYSKACZOWYCH

  Pierwszym krokiem w skomplikowanym procesie projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej, dokładniej instalacji tryskaczowych powinien być właściwy wybór normy. Normy wg której będziemy projektować instalacje tryskaczowe. Branża przeciwpożarowa to dosyć specyficzna część całego projektowania. Poza polską normą tryskaczową PN-EN 12845, licznymi rozporządzeniami i ustawami, które musimy stosować mamy jeszcze normy i wytyczne innych krajów europejskich oraz standardy amerykańskie.

   Podstawowe normy i wytyczne projektowania instalacji tryskaczowych w Polsce:
  1. Polska norma PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
  2. Wytyczne niemieckich ubezpieczycieli VdS CEA4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation.
  3. Amerykański standard NFPA 13 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEMS oraz NFPA 20 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF STATIONARY PUMPS FOR FIRE PROTECTION.
  4. Wytyczne amerykańskich ubezpieczycieli FM Global.

  Standardy projektowania instalacji tryskaczowych w Polsce

  POLSKA NORMA PN-EN 12845

  Norma PN-EN 12845

  POLSKA NORMA PN-EN 12845 + A2:2010 Stałe urządzenia gaśnicze. Projektowanie, instalowanie i konserwacja Norma zharmonizowana Norma przetłumaczalna z j. angielskiego. Norma obowiązująca w UE Wydana przez Europejski Komitet normalizacyjny w 2004r.
  Więcej o polskiej normie możecie poczytać tutaj (przegląd polskiej normy).
  Urządzenia przeciwpożarowe dopuszczone do stosowania na polskim rynku muszą posiadać certyfikat zgodności CNBOP.

  Przykładowy certyfikat CNBOP – www. pl. grundfos. com

  WYTYCZNE NIEMIECKICH UBEZPIECZYCIELI VDS

  Wytyczne VdS CEA – www. vds. de

  VdS CEA 4001:2010 Sprinkleranlagen. Planung und Einbau (projektowanie i instalacja).
  VdS 2100-07:1984-02 Sprinklerpumpen. Anforderungen und Prüfmethoden (wymagania i badania).
  VdS należy do czołowych organizacji rzeczoznawczych i certyfikujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Zabezpieczenia p. pożarowe i antywłamaniowe są głównym zadaniem razem z techniczną oceną instalacji dla ubezpieczycieli. Urządzenia przebadane i zatwierdzone przez VDS posiadają certyfikat:

  Przykładowy certyfikat VdS – www. minimax. de

  Producenci pomp tryskaczowych (pożarowych), którzy posiadają certyfikat VDS (stan na grudzień 2016r):

  Grundfos Holding A/S
  KSB AG Frankenthal Abt. T-SSP 126-G
  Minimax GmbH & Co. KG
  Nijhuis Pompen B. V.
  Winter. pumpen GmbH

  Producenci zaworów kontrolno-alarmowych, którzy posiadają certyfikat VDS (stan na grudzień 2016r):

  AG Fire Sprinkler, S. L.
  GW-Sprinkler A/S
  JOMOS EuroSprinkler AG
  The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.
  Tyco Fire & Building Products
  Victaulic Company
  Viking Corporation

  AMERYKAŃSKI STANDARD

  NORMY NFPA

  NFPA 20 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF STATIONARY PUMPS FOR FIRE PROTECTION
  NFPA 13 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEMS

  Norma NFPA 13 – www. nfpa. org

  Projektowanie instalacji urządzeń tryskaczowych wg standardów amerykańskich – NFPA 13 (National Fire Protection Association) wymaga również konsekwentnego stosowania wymagań normy NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection: Edition 2010. Norma NFPA 13 dotyczy
  Wszystkie przeglądy i czynności konserwacyjne należy prowadzić również wg związanego z tą normą standardu, jakim jest NFPA 25: Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems: Edition 2011.

  WYTYCZNE AMERYKAŃSKICH UBEZPIECZYCIELI

  Wytyczne FM Global – www. fmglobal. com

  FM Global certyfikuje wyroby i usługi, a ich działalność pomaga uniknąć strat, związanych z pożarami obiektów magazynowych i produkcyjnych.
  FM Global dostarcza kompleksowe rozwiązania globalne ubezpieczenia nieruchomości komercyjnych i przemysłowych.
  Urządzenia przebadane i zatwierdzone przez FM posiadają certyfikat:

  Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

  Przykładowy certyfikat FM

  O co właściwie chodzi z tymi wszystkimi normami, wytycznymi i po co nam one?

  Jak już wcześniej wspomniałem instalacje tryskaczowe należą do bardzo specyficzniej branży. Każdy kraj na różnych kontynentach ma swoje standardy, swoje wytyczne, swoje doświadczenia, swoje warunki do spełnienia. W zależności dla kogo robimy projekt, kto będzie przeprowadzał odbiór techniczny, kto będzie ubezpieczał obiekt – stosujemy różne normy.

  Czasami projektant sam wybiera normę projektowania instalacji tryskaczowej, innym razem to Inwestor lub ubezpieczyciel z góry narzuca wytyczne projektowania, które należy spełnić.
  Polska norma i zawarte w niej wytyczne projektowania instalacji tryskaczowych wypadają podobnie w stosunku do niemieckich wytycznych VdS. Polska norma powstała na podstawie wytycznych VdS. Projektowanie większości obiektów w Polsce według standardu PN-EN 12845 jest wystarczające. Z kolei FM Global to praktycznie kopia NFPA 13 i 20. FM Global zasadniczo zgadza się z normą NFPA. FM sam podaje na swojej oficjalnej stronie, że NFPA zasadniczo zgadza się z NFPA. Zasadniczo różnią się szczegółami, na których powinien znać się projektant instalacji tryskaczowych. Podobnie jest z polską normą i wytycznymi VdS. Zasadniczo są podobne, ale różnią się istotnymi szczegółami. Proszę również pamiętać, że w/w normy służą do projektowania instalacji tryskaczowych. Instalacje zraszaczowe wymagają stosowania odrębnych norm i wytycznych.

  Instalacje tryskaczowe – Rozdzielacz z zaworami kontrolno-alarmowymi mokrymi

  Podstawowymi czynnikami, które wpływają na wybór normy tryskaczowej są:

  1. Preferencje projektanta instalacji tryskaczowych tzn. wg której normy lubi projektować lub odwrotnie wg której normy potrafi zaprojektować instalację.
  2. Preferencje Inwestora. Niemiecki inwestor, budujący magazyn w Polsce, będzie wymagał, aby instalacja tryskaczowa spełniała wytyczne zawarte w VdS.
  3. Wymogi ubezpieczyciela.
  Polski ubezpieczyciel będzie wymagał zaprojektowania i wykonania instalacji w jednym z czterech standardów: PN-EN, VdS, NFPA lub FM.
  Niemiecki ubezpieczyciel będzie wymagał zaprojektowania i wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi VdS.
  Amerykański ubezpieczyciel będzie wymagał zaprojektowania i wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi FM.

  Poniżej linki odsyłające do oficjalnych instytucji zajmujących się sprzedażą norm:
  PN-EN 12845+A2:2010 – wersja polska
  VdS CEA 4001:2010 Sprinkleranlagen. Planung und Einbau (projektowanie i instalacja)
  Standard NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems
  Standard NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
  Standard FM Global

  Jeżeli chcecie doszkolić się z projektowania instalacji tryskaczowych macie do wyboru kilka szkoleń:
  Szkolenia organizowane przez centrum szkoleniowe VDS:

  – Stałe urządzenia gaśnicze wodne (wg PN-EN i VdS) (PL-SUGW) – 3750 PLN / Netto
  – Obliczenia hydrauliczne wg wymagań PN-EN, VdS, NFPA i FM na przykładach obliczeń ręcznych i programu IDAT (PL-OH) – 1250 PLN / Netto
  – Nadzór instalacji tryskaczowych (wg PN-EN i VdS) (PL-NIT) – 1950 PLN / Netto

  Szkolenia organizowane przez CNBOP (CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ)
  – Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe w ochronie przeciwpożarowej – 2 000, 00 zł brutto

  Porównując ceny szkoleń branży sanitarnej ze szkoleniami branży przeciwpożarowej, ceny tej drugiej branży są zdecydowanie wyższe. Wynika to ze specyfiki branży tryskaczowej, która jest niszowa, a praktyczna wiedza jest bardzo trudno dostępna.

  Pozdrawiam
  Adam

  Jeżeli jest zainteresowany tematyką projektowania urządzeń przeciwpożarowych dołącz do Akademii Projektanta Instalacji Sanitarnych. Stworzyłem Akademię, w której uczę projektowania wodnych i pianowych systemów przeciwpożarowych. Poniżej kliknij i zapisz się na listę osób zainteresowanych. Dla osób zapisanych przewiduje ekstra promocję:

  Zapisz się na listę osób zainteresowanych kursami w Akademii Projektanta!

  Kursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  Projektowanie sieci i instalacji przeciwpożarowych.

  Instalacja – zestaw urządzeń wewnątrz budynku, pojazdu, statku lub innego obiektu, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, gaz ziemny, paliwo, ścieki, czy inne substancje. Na instalację składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne, oraz dodatkowe elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, liczniki, bezpieczniki i inne.

  Instalacje pełnią podobną funkcję do sieci, z tym że te drugie służą do transportu mediów na zewnątrz, podczas gdy instalacje obsługują wnętrza obiektów.

  Rodzaje instalacji[edytuj | edytuj kod]

  Ze względu na przesyłane medium oraz przeznaczenie można wyróżnić następujące instalacje:
  elektryczne

  • instalacja elektryczna (gniazda wtykowe)
  • instalacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
  • instalacja odgromowa
  • instalacja radiowa
  • instalacja antywłamaniowa
  • instalacja alarmu pożarowego (SAP)
  • instalacja telefoniczna
  • instalacja CCTV

  sanitarne

  • instalacja gazowa
  • instalacja kanalizacyjna
  • instalacja wodociągowa
  • instalacja grzewcza
  • instalacja chłodnicza
  • instalacja wentylacyjna
  • instalacja tryskaczowa
  • instalacja hydrantowa

  Informacje dotyczące instalacji 3m 1612 Aaal

  Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące instalacji 3m 1612 Aaal

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące instalacji 3m 1612 Aaal