Instrukcja ponownego strojenia Fujitsu Airstage Uty Rhku

Instrukcja ponownego strojenia Fujitsu Airstage Uty Rhku jest procesem, który pozwala użytkownikom na ponowne skonfigurowanie ich systemu klimatyzacji Fujitsu Airstage Uty Rhku. Ponowne strojenie jest szczególnie przydatne, jeśli użytkownik wprowadził zmiany w systemie, takie jak zmiana adresu sieci lub dostosowanie ustawień kontroli temperatury. Instrukcja ponownego strojenia zaczyna się od przeczytania instrukcji użytkownika i uruchomienia programu do konfiguracji Fujitsu. Następnie należy zalogować się do systemu i przejść do ekranu konfiguracji. Na tym ekranie użytkownik będzie mógł wprowadzić swoje ustawienia i konfigurować system, aby działał zgodnie z jego potrzebami. Po skonfigurowaniu systemu, użytkownik powinien zapisać ustawienia i wyłączyć system. Ponowne strojenie zostanie zakończone po włączeniu systemu i zbadaniu, czy jest on poprawnie skonfigurowany.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ponownego strojenia Fujitsu Airstage Uty Rhku

Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A

tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07

NIP: 9562163781

KRS: 0000707159

REGON: 340118385

Ilość jedn. Wewn.

EER

COP

Wydajność

C/G

Pobór mocy

Zasilanie

Wymiary

Masa

Ładunek czynnika

kW

V/pH/Hz

mm

kg

kg (CO2eq-T)

AJY072LELBH

20

3, 56

4, 56

22, 4

25, 0

6, 30

5, 45

400/3/50

1428x1080x480

170

7, 0 (14, 6)

AJY090LELBH

25

3, 26

3, 80

28, 0

31, 5

8, 59

8, 29

177

7, 5 (15, 7)

AJY108LELBH

30

3, 22

3, 66

33, 5

37, 5

10, 42

10, 25

178

AJY126LELBH

36

3, 30

3, 81

40, 0

45, 0

12, 12

11, 80

1638x1080x480

213

11, 0 (22, 9)

AJY144LELBH

40

3, 01

3, 50

50, 0

14, 96

14, 29

AJY162LELBH

42

2, 70

55, 0

18, 52

16, 66

217

11, 8 (24, 6)

Model jedn.

zewn.

Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. C - chłodzenie, G - grzanie, parametry przepływu powietrza podano dla najwyższej prędkości wentylatora. Nominalna wydajność chłodzenia i grzania wyznaczana jest dla następujących parametrów: tryb chłodzenia temp wew: 27 CDB / 19 CWB, temp zew: 35 CDB / 24 CWB oraz tryb grzania: temp wew: 20 CDB / 15 CWB, temp zew: 7 CDB / 6 CWB. Długość instalacji 7 m, przewyższenie 0 m

Instrukcja ponownego strojenia Fujitsu Airstage Uty Rhku

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ponownego strojenia Fujitsu Airstage Uty Rhku

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ponownego strojenia Fujitsu Airstage Uty Rhku