Instrukcje i podręcznik użytkownika 3m 1001384

Instrukcje i podręcznik użytkownika 3m 1001384 to podręcznik użytkownika, który zawiera szczegółowe informacje na temat produktu 3M 1001384. Podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i naprawy produktu, a także instrukcje, ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa i informacje o gwarancji. Instrukcje i podręcznik użytkownika 3M 1001384 są przeznaczone do wykorzystania przez wszystkich użytkowników produktu i mogą pomóc w uzyskaniu pełnego wykorzystania produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i podręcznik użytkownika 3m 1001384

Zobacz poniższy poradnik dla 3M X36. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące 3M X36, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji 3M X36. Upewnij się, że opisujesz trudności z 3M X36 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o 3M X36

Strona: 2

ŸźŻŹFXUVRUEXWWRQV 26, 27

Strona: 3

Ù6KRUW PLQPLQXWH ', 6$%/(

Strona: 4

‡0, &92/80(7XUQVRQRIIWKH0, &92/80(GLDORJ( 43

Strona: 5

(&202'(7XUQVRQRIIWKH(&202'(GLDORJ( 41

Strona: 6

3RLQWDWWKH$'9$1&('0(18LQWKHPHQXXVLQJWKHźŸEXWWRQWKHQSUHVVWKHŹEXWWRQ 

Strona: 7

3RLQWDWWKH237, 21LQWKHOHIWFROXPQRIWKHPHQXXVLQJWKHźŸEXWWRQWKHQSUHVVWKHŹEXWWRQ

Marka:
3M
Produkt:
Projektory wideo
Model/nazwa:
X36
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Indonezyjski, Ukraiński

Powiązane produkty 3M X36

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Zobacz poniższy poradnik dla 3M Peltor Alert. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące 3M Peltor Alert, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji 3M Peltor Alert. Upewnij się, że opisujesz trudności z 3M Peltor Alert tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o 3M Peltor Alert

Strona: 1

41PL3M™ PELTOR™ AlertOchronnik słuchu z wbudowanym odbiornikiem radiowym FM, funkcją dostosowywania do poziomu natężenia hałasu orazmożliwością podłączenia sprzętu zewnętrznego.Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA pałąk (Rysunek A na okładce)(A:1) Pałąk(A:2) Wykończenie pałąka (folia PVC)(A:3) Sprężyna dociskowa (stal nierdzewna)(A:4) Dwupunktowe zapięcie (acetal)(A:5) Poduszka nauszna (folia PVC i pianka poliuretanowa)(A:6) Poduszka tłumiąca (pianka poliuretanowa)(A:7) Czasza(A:8) Mikrofon wyposażony w funkcję dostosowywania do poziomu natężenia hałasu dla dźwięku przestrzennego(A:9) Regulacja głośności radioodbiornika(A:10) Regulacja wyszukiwania kanałów radiowych(A:11) Regulacja funkcji dostosowywania do poziomu natężenia hałasu(A:12) Antena(A:13) Zewnętrzne wejście audio (wtyczka jack stereo 3, 5 mm)(A:14) Pokrywa baterii1. ELEMENTY WYPOSAŻENIA mocowanie do kasku (Rysunek B na okładce)(B:1) Ramię podtrzymujące czaszę (stal nierdzewna)2. MONTAŻ I REGULACJAUwaga! Zaczesz włosy dookoła uszu, aby poduszki nauszne (A:5) szczelnie przylegały do głowy.Oprawki okularów powinny być jak najwęższe i powinny dokładnie przylegać do głowy, aby zminimalizować ryzykoprzedostania się hałasu.Pałąk:(C:1) Rozsuń czasze nauszników (A:7). Odchyl górną część zestawu nagłownego na zewnątrz, aby upewnić się, żedruciane prowadnice są odciągnięte od sprężyn dociskowych pałąka (A:3).(C:2) Dostosuj wysokość nauszników przesuwając je w dół lub w górę, jednocześnie przytrzymując pałąk.(C:3) Pałąk powinien przebiegać w poprzek czubka głowy.Mocowanie do kasku:(D:1) Wsuń mocowanie w odpowiednie gniazdo w kasku i zatrzaśnij je. Aby ustawić urządzenie z pozycji wentylacyjnej dopozycji roboczej, dociśnij sprężyny pałąka, aż usłyszysz kliknięcie z obu stron. Upewnij się, że czasze nauszników i sprężynypałąka nie naciskają na krawędź kasku w pozycji roboczej, ponieważ może to spowodować przedostanie się hałasu.(D:2) Tryb roboczy.(D:3) Tryb wentylacyjny. Nie umieszczaj czasz nauszników na ścianach kasku, ponieważ uniemożliwia to odpowiedniąwentylację (D:4).3. UŻYTKOWANIE/FUNKCJE3. 1 Instalacja bateriiPrzy pomocy śrubokręta lub innego podobnego narzędzia otwórz pokrywę odkręcając nakrętki w kierunku przeciwnymdo ruchu wskazówek zegara. Włóż baterie AA 1, 5 V. Przed zamknięciem pokrywy upewnij się, że bieguny baterii (+/–) sąrozmieszczone prawidłowo (zobacz schemat umieszczony na pokrywie baterii). Ostrzeżenie! Nie próbuj ładować załączonychbaterii alkalicznych, ponieważ takie działanie może uszkodzić zestaw. Baterie mogą też eksplodować. Przed instalacją lubwymianą baterii zestaw należy każdorazowo wyłączyć. Ostrzeżenie! W miarę wyczerpywania się baterii wydajnośćurządzenia może ulegać pogorszeniu.3. 3 Włączanie i wyłączanie zestawu nagłownegoPrzekręć pokrętło regulacji głośności radioodbiornika (A:9).3. 3 Regulacja głośności radioodbiornika

Strona: 2

423. 4 Wyszukiwanie kanałów radiowychPrzekręć pokrętło wyszukiwania kanałów radiowych (A:10).3. 5 Regulacja funkcji dostosowywania do poziomu natężenia hałasu (dźwięk przestrzenny)Przekręć pokrętło funkcji dostosowywania do poziomu natężenia hałasu (A:11). Uwaga! W przypadku, gdy niniejszafunkcja jest wyłączona, dźwięk otoczenia jest niesłyszalny dla użytkownika, co może być niebezpieczne.3. 6 Zewnętrzne wejście audioWłącz zestaw nagłowny, jak opisano na rysunku 3. 2. Zmniejsz głośność radioodbiornika do wartości minimalnej. Podłączzewnętrzne urządzenie audio za pomocą wtyczki jack stereo 3, 5 mm.Uwaga! Sprawdź, jaki jest maksymalny dopuszczalny poziom głośności zewnętrznego sygnału audio (tabela G).4. WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKARekomenduje się, aby:• Korzystać z ochronnika słuchu przez pełen okres przebywania w warunkach o wysokim natężeniu hałasu.• Używać, regulować, czyścić i konserwować ochronnik słuchu zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.Dbać o to, aby ochronnik słuchu był regularnie sprawdzany pod kątem sprawności.Ostrzeżenie! W przypadku niezastosowania się do powyższych wskazówek, ochrona zapewniana przez ochronniksłuchu będzie poważnie osłabiona.• Niektóre substancje chemiczne mogą uszkodzić produkt. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta.• Ochronniki słuchu, a w szczególności poduszki nauszne, ulegają zużyciu i należy dokonywać ich regularnego przeglądupod kątem pęknięć, dźwiękoszczelności, itp.• Zastosowanie nakładek higienicznych w nausznikach może mieć wpływ na właściwości akustyczne ochronnika słuchu.• Niniejszy ochronnik słuchu jest przeznaczony do użytku jedynie z rekomendowanymi kaskami przemysłowymi.(Rysunek I na okładce. )• Ten ochronnik słuchu jest wyposażony w funkcję tłumienia dźwięku zależnego od poziomu natężenia hałasu i posiadaelektryczne wejście audio.• Przed użyciem, użytkownik powinien zapoznać się ze sposobem obsługi urządzenia. W razie stwierdzenia zakłóceń lubniesprawności, użytkownik powinien skorzystać z zaleceń producenta odnośnie konserwacji i wymiany baterii.• Ochronnik słuchu jest wyposażony w funkcję ograniczenia poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnału audio i ograniczapoziom głośności sygnału audio o charakterze muzyczno-rozrywkowym do efektywnej dla ucha wartości 82 dB(A).Ostrzeżenie! W miarę wyczerpywania się baterii wydajność urządzenia może ulegać pogorszeniu. Standardowy czasciągłego użytkowania akumulatora zestawu wynosi 100 godzin. Ostrzeżenie! W przypadku niektórych stanowisk pracy,słyszalność sygnałów ostrzegawczych podczas korzystania z funkcji muzyczno-rozrywkowej może zostać osłabiona.Ostrzeżenie! W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń, jakość tłumienia dźwięków może zostaćosłabiona, co może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Ostrzeżenie! Natężenie dźwięku na wyjściuelektrycznego obwodu audio w tym ochronniku słuchu może przekraczać dopuszczalny dzienny limit natężenia dźwięku.Ostrzeżenie! Natężenie dźwięku na wyjściu elektrycznego obwodu audio w tym ochronniku słuchu może przekraczaćpoziom natężenia dźwięku na zewnątrz.5. Konserwacja/czyszczenie(E:1-3) W przypadku korzystania z ochronnika słuchu przez dłuższy czas lub jeśli wewnątrz czasz pojawiła się wilgoć, poduszkinauszne oraz poduszki tłumiące należy zdjąć. Czasze, pałąk i poduszki nauszne należy regularnie czyścić i dezynfekowaćciepłą wodą z mydłem. Przed ponownym użyciem ochronnik słuchu musi wyschnąć. Uwaga! Nie zanurzaj ochronnika słuchuw wodzie! Uwaga! Upewnij się, że środki czyszczące, z których korzystasz, nie są szkodliwe dla użytkownika.6. Temperatura przechowywania i temperatura pracyPrzed składowaniem ochronnika słuchu wyjmij z niego baterie. Zestaw należy przechowywać w temperaturze nie wyższej,niż +55 °C i nie niższej, niż –20 °C.7. UTYLIZACJANiniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy WEEE (UE) dotyczącej utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.Poniższe wymagania mają zastosowanie na terenie Unii Europejskiej.Nie należy usuwać produktu jako nieposortowany odpad komunalny! Przekreślony symbol pojemnika na kółkach oznacza,że sprzęt EEE (sprzęt elektryczny i elektroniczny pod każdą postacią), baterie oraz akumulatory należy usuwać zgodnie zlokalnym prawem przy wykorzystaniu dostępnych systemów zwrotu i zbiórki odpadów.

Strona: 3

438. ZDEJMOWANIE/WYMIANA PODUSZEK NAUSZNYCH(E:1-3) Wsuń palce pod krawędź poduszki nausznej i ściągnij ją. Nałóż nową poduszkę, wciskając ją do momentu jejzatrzaśnięcia na swoim miejscu.9. DANE TECHNICZNE9. 1 Współczynniki tłumienia, SNR (F)(F:1) Pałąk(F:2) Mocowanie do kaskuObjaśnienia do tabeli parametrów tłumienia (F:1, F:2)1. Częstotliwość (Hz)2. Średnia wartość tłumienia (dB)3. Odchylenie standardowe (dB)4. Poziom natężenia dźwięku skuteczny dla ochrony słuchu (dB)5. Masa produktu9. 2 Objaśnienia do tabeli poziomów odniesienia (F:3)Poziom odniesienia to wartość natężenia hałasu (mierzona jako poziom dźwięku A) na zewnątrz ochronnika słuchu, którawynosi 85 dB(A) wewnątrz. Poziom odniesienia różni się w zależności od poziomu częstotliwości hałasu.H = tłumienie hałasu o wysokiej częstotliwości.M = tłumienie hałasu o średniej częstotliwości.L = tłumienie hałasu o niskiej częstotliwości.9. 3 Objaśnienie do tabeli przeprowadzonych testów i uzyskanych atestów(H:1) Niniejszy produkt jest zgodny z warunkami następujących dyrektyw. Oznacza to, że urządzenie spełnia wymaganiaoznaczenia CE.(H:2) Niniejszy produkt został przetestowany i zatwierdzony do użytku zgodnie z następującymi normami:(H:3) Produkt został przetestowany przez:9. 4 Objaśnienia do tabeli kasków przemysłowych (I)Niniejszy ochronnik powinien być dobrze dopasowany i używany jedynie z modelami przemysłowych kasków ochronnychwyszczególnionymi w tabeli (I).1. Producent kasku2. Model kasku3. Mocowanie do kasku (J)4. Rozmiary: S=mały, N=średni, L=duży10. CZĘŚCI ZAMIENNE/AKCESORIA3MTMPeltorTMHY81 Zestaw higienicznyWymienny zestaw higieniczny z dwiema poduszkami tłumiącymi i dwiema poduszkami nausznymi montowanymizatrzaskowo. Dla zapewnienia odpowiedniego tłumienia, higieny i wygody należy go wymieniać co najmniej dwa razy w roku.HY100A Osłony jednorazoweŁatwe w obsłudze jednorazowe wkładki do ochrony poduszek nausznych. Opakowanie zawiera 100 par.M60/2 Osłona przed wiatrem do mikrofonów typuSkuteczna ochrona przed szumami powodowanymi przez wiatr, chroni i wydłuża żywotność mikrofonu. Opakowaniezawiera jedną parę.1073 SV Pokrywa bateriiFL6CE/1 Kable połączeniowe do zewnętrznego wejścia audioWtyczka jack stereo 3, 5 mmWażna informacja!Firma 3M nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub następcze (w tym związane m. in.z utratą zysków, klientów i/lub renomy), wynikające z zastosowania się do informacji podanych przez 3M w niniejszymdokumencie. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktów do konkretnych zastosowań. Żadneinformacje podane w niniejszym oświadczeniu nie mogą zostać uznane za podstawę do wykluczenia lub ograniczeniaodpowiedzialności firmy 3M za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania z jej strony.Peltor™ jest marką firmy 3M, St. Paul, MN 55144-1000, USA.

Marka:
3M
Produkt:
Słuchawki
Model/nazwa:
Peltor Alert
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński

Powiązane produkty 3M Peltor Alert

Instrukcje i podręcznik użytkownika 3m 1001384

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i podręcznik użytkownika 3m 1001384

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje i podręcznik użytkownika 3m 1001384