Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffec2605ls1

Konfiguracja i połączenie Frigidaire Ffec2605ls1 jest łatwe i szybkie. Można je zrobić za pomocą wtyczki i gniazda elektrycznego. Aby to zrobić, wystarczy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i włożyć ją do gniazdka. Następnie należy podłączyć złącze do gniazda elektrycznego i podłączyć wtyczkę do przełącznika światła. Połączenie jest gotowe! Zaleca się, aby sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie podłączone i działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffec2605ls1

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Jeśli urządzenie nie wyświetla ekranu pokazanego poniżej, naciśnij podświetlony przycisk [HOME/POCZĄTEK] (A), aby wrócić do ekranu głównego.

Krok 2

1. Przesuń ekran w lewo, a następnie dotknij ikony [WLAN setup/Konfiguracja sieci WLAN].

Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) zapala się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

Krok 3

Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji:

1. Dotknij opcji [To other connection methods/Do innych metod połączenia].

2. Dotknij opcji [Standard setup/Standardowa konfiguracja]. pl/media/image5_tcm125-1109624. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

3. Dotknij pozycji [name (or SSID)/nazwa (SSID)] sieci bezprzewodowej na liście [Select access point/Wybierz punkt dostępu] wyświetlonej na ekranie LCD drukarki. pl/media/2-6_tcm125-1109612. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, dotknij opcji [Search again] (Wyszukaj ponownie).

4. W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu.

WEP

WPA/WPA2

5. Dotknij ekranu [Please enter/Wprowadź], aby umożliwić wprowadzenie hasła sieciowego.

6. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.
Rozróżniane są duże i małe litery. pl/media/2-8_tcm125-1109619. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą. pl/media/image13_tcm125-1109617. png" data-aspect="0" width="100%"/>

a. Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura.
(Podczas wprowadzania hasła rozróżniana jest wielkość liter). pl/media/image14_tcm125-1109642. png" data-aspect="0" width="100%"/>: dotknięcie powoduje wybór kategorii małych liter lub cyfr i symboli. pl/media/image15_tcm125-1109613. png" data-aspect="0" width="100%"/>: dotknięcie podczas wyświetlania liter powoduje przełączenie między dużymi a małymi literami. Dotknięcie podczas wyświetlania cyfr i symboli powoduje przełączenie typu symboli. pl/media/image16_tcm125-1109627. png" data-aspect="0" width="100%"/>: dotknięcie powoduje wprowadzenie spacji. pl/media/image17_tcm125-1109622. png" data-aspect="0" width="100%"/>: dotknięcie powoduje usunięcie znaku na pozycji kursora. Użyj lub , aby ustawić kursor na wybranym znaku.

b. Dotknij znaku, który chcesz wprowadzić.

c. Powtórz kroki a i b, aby wprowadzić pozostałe znaki.

7. Dotknij opcji [Apply/Zastosuj], gdy skończysz.

8. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe. Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.
(Rozróżniane są wielkie i małe litery). pl/media/2-16_tcm125-1109638. png" data-aspect="0" width="100%"/>

9. Dotknij [OK], aby wprowadzić hasło sieciowe i połączyć się z punktem dostępu. W razie popełnienia błędu i konieczności poprawienia hasła dotknij przycisku [], aby zacząć od nowa.

10. Gdy pojawi się ekran widoczny po lewej stronie, dotknij przycisku [OK], aby zakończyć konfigurację. pl/media/2-19_tcm125-1109620. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia Wi-Fi.

Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG6340.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Z komputerem można sparować wszelkiego rodzaju urządzenia Bluetooth, takie jak klawiatury, myszy, telefony, głośniki i wiele innych. W tym celu komputer musi mieć połączenie Bluetooth. Niektóre komputery, takie jak komputery przenośne i tablety, mają wbudowaną komunikację Bluetooth. Jeśli Twój komputer jej nie ma, możesz podłączyć kartę Bluetooth USB do portu USB komputera, aby ją uzyskać.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer Windows 11 obsługuje bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania, zobacz Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej dodawania urządzenia bez funkcji Bluetooth, zobacz Dodawanie urządzenia do komputera z systemem Windows.

Włączanie funkcji Bluetooth

Po sprawdzeniu, czy komputer Windows 11 obsługuje łączność Bluetooth, musisz włączyć tę funkcję. Oto, jak to zrobić:

 • W ustawieniach: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzenia bluetooth &, a następnie włącz opcję Bluetooth .

 • W szybkich ustawieniach: Aby znaleźć szybkie ustawienie funkcji Bluetooth, wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) obok daty i godziny po prawej stronie paska zadań. Wybierz pozycję Bluetooth, aby ją włączyć. Jeśli ta funkcja jest włączona bez żadnych połączonych urządzeń Bluetooth, może być wyświetlana jako Nie połączono .

  Jeśli w szybkich ustawieniach nie widzisz opcji Bluetooth, może być konieczne jej dodanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie powiadomień i szybkich ustawień w Windows 11.

Aby sparować urządzenie Bluetooth

  Włącz swoje urządzenie Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne. Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

  Na komputerze wybierz ikonę Sieć, Dźwięk lub Bateria (  ) obok daty i godziny po prawej stronie paska zadań.

  Wybierz opcję Zarządzaj urządzeniami Bluetooth na szybkim ustawieniu Bluetooth , a następnie wybierz swoje urządzenie w obszarze Nie sparowane. net/pl-pl/media/2720a946-5bf4-4dc0-bc1e-514d8ef473db. png" alt="Przycisk Zarządzaj urządzeniami Bluetooth w szybkich ustawieniach. " loading="lazy"/>

  Wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli zostaną wyświetlane, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Urządzenie Bluetooth przeważnie będzie się łączyć z komputerem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth.

Aby sparować drukarkę lub skaner Bluetooth

Włącz odpowiednią drukarkę lub skaner Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia > urządzenia bluetooth & > drukarki & skanery > Dodaj urządzenie. Poczekaj, aż znajdziesz pobliskie drukarki, wybierz tę, z których chcesz korzystać, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Jeśli występują problemy z instalacją drukarki lub skanera, zobacz Rozwiązywanie problemów z drukarkami lub Instalowanie i używanie skanera w systemie Windows.

Aby sparować urządzenie Bluetooth za pomocą szybkiego parowania

Szybkie parowanie w Windows 11 pozwala szybko sparować obsługiwane urządzenie Bluetooth z komputerem. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję szybkiego parowania, otrzymasz powiadomienie, gdy znajdzie się w pobliżu i przełączysz go w tryb parowania, aby można było je wykryć.

Włącz urządzenie Bluetooth obsługujące funkcję szybkiego parowania i ustaw je jako wykrywalne. Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

Jeśli po raz pierwszy używasz szybkiego parowania, wybierz pozycję Tak, gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz otrzymywać powiadomienia i używać szybkiego parowania.

Gdy pojawi się powiadomienie o znalezieniu nowego urządzenia Bluetooth, wybierz pozycję Połącz.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer z systemem Windows 10 obsługuje komunikację Bluetooth. com/pl-pl/windows/rozwi%C4%85zywanie-problem%C3%B3w-z-funkcj%C4%85-bluetooth-w-systemie-windows-723e092f-03fa-858b-5c80-131ec3fba75c">Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10. Jeśli potrzebujesz pomocy przy dodawaniu urządzenia bez funkcji Bluetooth, zobacz Dodawanie urządzenia do komputera z systemem Windows 10.

Włączanie funkcji Bluetooth

Po sprawdzeniu, że komputer z systemem Windows 10 obsługuje komunikację Bluetooth, należy ją włączyć. Oto, jak to zrobić:

W ustawieniach: Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth & innych urządzeń i włącz funkcję Bluetooth.

Włączanie funkcji Bluetooth w ustawieniach

W centrum akcji: Centrum akcji można znaleźć na pasku zadań obok daty i godziny. Na pasku zadań wybierz pozycję Centrum akcji (lub ), a następnie wybierz pozycję Bluetooth , aby włączyć tę funkcję. Jeśli jest wyłączona, może być wyświetlana jako Nie połączono

Jeśli nie widzisz pozycji Bluetooth w centrum akcji, możesz ją wyświetlić tak:

Rozwiń szybkie akcje. Na pasku zadań wybierz pozycję Centrum akcji (lub ) > Rozwiń. Bluetooth powinien zostać wyświetlony tutaj. Będzie wyświetlana jako Bluetooth lub Nie połączono.

Dodaj pozycję Bluetooth do centrum akcji. Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Powiadomienia > systemowe & akcje > Szybkie akcje. Przejdź do obszaru Dodaj lub usuń szybkie akcje i włącz pozycję Bluetooth.

Aby sparować zestaw słuchawkowy, głośnik lub inne urządzenie dźwiękowe Bluetooth

Włącz swoje urządzenie dźwiękowe Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta. 

Na komputerze wybierz pozycję Start > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth & inne urządzenia > Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne > Bluetooth. Wybierz urządzenie i wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli będą wyświetlane, a następnie wybierz pozycję Gotowe

Aby sparować klawiaturę, mysz lub inne urządzenie Bluetooth

Włącz klawiaturę, mysz lub inne urządzenie Bluetooth, a następnie ustaw je jako wykrywalne.

Na komputerze wybierz pozycję Start > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth & inne urządzenia > Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne > Bluetooth. Wybierz urządzenie i wykonaj dodatkowe instrukcje, jeśli będą wyświetlane, a następnie wybierz pozycję Gotowe.

Aby sparować drukarkę lub skaner Bluetooth

Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Urządzenia > Drukarki & skanery > Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Jeśli występują problemy z instalacją drukarki lub skanera, patrz Rozwiązywanie problemów z drukarkami lub Instalowanie i używanie skanera w systemie Windows 10.

Aby sparować urządzenie Bluetooth za pomocą szybkiego parowania

Szybkie parowanie w systemie Windows 10 umożliwia błyskawiczne sparowanie obsługiwanego urządzenia Bluetooth z komputerem osobistym.

Jeśli po raz pierwszy używasz szybkiego parowania, wybierz pozycję Tak , gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz otrzymywać powiadomienia i używać szybkiego parowania.

Po nawiązaniu połączenia wybierz pozycję Zamknij.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer z systemem Windows 8 obsługuje komunikację Bluetooth.

Włącz swoje urządzenie Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od urządzenia.

Wybierz pozycję Start > wpisz Ciąg Bluetooth > wybierz z listy pozycję Ustawienia Bluetooth.

Włącz funkcję Bluetooth > wybierz urządzenie, > sparuj.

Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek instrukcje, wykonaj je. Jeśli nie, to znaczy, że urządzenie zostało połączone i można go używać.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer z systemem Windows 7 obsługuje komunikację Bluetooth. Sprawdź urządzenie lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Włącz urządzenie Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

Wybierz pozycję Rozpocznij > Urządzenia i drukarki.

Wybierz pozycję Dodaj urządzenie > wybierz urządzenie > Dalej.

Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek inne instrukcje, wykonaj je.

Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffec2605ls1

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffec2605ls1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i połączenia Frigidaire Ffec2605ls1