Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Lv X2e

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów drukarki Canon LV X2e może być czasochłonne, ale w wielu przypadkach można uniknąć wymiany części lub wymiany drukarki. Użycie oprogramowania do monitorowania i diagnostyki drukarek Canon LV X2e może pomóc w szybkim zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów. Oprogramowanie to może również pomóc w ustawieniu drukarki i właściwych ustawień dla danego rodzaju materiału drukowanego. Oprogramowanie do monitorowania i diagnostyki drukarek Canon LV X2e może również pomóc w zapewnieniu, że drukarka działa w optymalnym stanie, a wydruki są wyraźne i dokładne.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Lv X2e

W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji sterownika drukarki, przed skontaktowaniem się z firmą Canon należy zapoznać się z następującymi sekcjami.

Problemy z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN/przewodową siecią LAN

Właściwa drukarka nie jest wyświetlana w obszarze [Lista drukarek].

Kliknij przycisk [Wyszukaj ponownie], aby wyszukać drukarkę w sieci.


 

Jeśli połączenie między drukarką a komputerem zostało nawiązane za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, sprawdź, czy drukarka została poprawnie zainstalowana i jest gotowa do nawiązania połączenia z siecią.
Nie można nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Nie można nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Sprawdź stan swojego komputera.

Czy ukończono konfigurację ustawień komputera oraz routera bezprzewodowego?

Czy kable routera bezprzewodowego (w tym kabel zasilający oraz kabel LAN) zostały poprawnie podłączone?

Czy router bezprzewodowy jest włączony?

Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów problem nadal występuje:

Wyłącz wszystkie urządzenia, a następnie włącz je ponownie.

Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią.

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Jeśli drukarka jest włączona, wyłącz ją, a później włącz ponownie. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C342. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C604. gif" alt=""/>

Sprawdź miejsce instalacji drukarki oraz routera bezprzewodowego.

Czy drukarka nie znajduje się w zbyt dużej odległości od routera?

Czy między drukarką a routerem bezprzewodowym nie ma przeszkód, np. ścian?

Czy w pobliżu drukarki znajduje się sprzęt emitujący fale radiowe, taki jak kuchenka mikrofalowa lub bezprzewodowy telefon cyfrowy?

Zresetuj ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.

Kiedy konieczne jest ręczne nawiązanie połączenia

Jeśli router bezprzewodowy skonfigurowano w sposób opisany poniżej, należy ręcznie wprowadzić wymagane informacje.

Włączony został tryb niewidzialności.

Włączono funkcję odmowy wszystkich połączeń *.

Wybrano automatycznie wygenerowany klucz WEP (szesnastkowy).

* Funkcja, po włączeniu której router bezprzewodowy odmawia nawiązania połączenia, jeśli dla identyfikatora SSID podłączanego urządzenia wybrano wartość „ANY” lub pustą.

Kiedy konieczna jest zmiana ustawień routera bezprzewodowego

Jeśli router bezprzewodowy skonfigurowano w sposób opisany poniżej, należy zmienić ustawienia routera.

Filtrowanie pakietów na podstawie adresów MAC jest włączone.

Dla komunikacji bezprzewodowej używany jest wyłącznie standard IEEE 802. 11n, wybrano metodę uwierzytelniania WEP lub nadano wartość TKIP metodzie szyfrowania WPA/WPA2.

Problemy z połączeniem USB

Instalacja nie rozpoczyna się.

Czy drukarka jest włączona?

Czy drukarka była włączona przez zainstalowaniem sterownika drukarki? Jeśli tak, wyłącz drukarkę i odłącz kabel USB, a następnie zainstaluj ponownie sterownik drukarki. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/dwi-inst. html#02000000">Instalacja

Drukarkę należy włączyć zawsze, gdy wyświetlany jest następujący ekran. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S019_c. gif" alt=""/>
 

Wymień kabel USB. Jeśli kabel USB jest długi, użyj krótszego kabla.

Jeśli używany jest koncentrator USB, podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla USB.

Problemy z serwerem wydruku

Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia.

Czy serwer wydruku i komputer są prawidłowo połączone?

Czy serwer wydruku jest uruchomiony?

Czy masz uprawnienia do połączenia się z serwerem wydruku? Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem serwera wydruku.

Czy funkcja [Odnajdowanie sieci] jest włączona? (Windows Vista/7/8. 1/10/Server 2008/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016)
Włączanie funkcji [Odnajdowanie sieci]

Drukarka/Skaner nie pojawiają się na liście

Drukarki i skanery nie pojawiają się na liście w oknie dialogowym w następujących przypadkach.

 • Na Twoim komputerze nie został zainstalowany sterownik drukarki/skanera kompatybilny z Quick Menu.
 • Instalacja drukarki/skanera nie jest zakończona.

Upewnij się, że żaden z powyższych punktów nie ma zastosowania, a następnie ponownie wyświetl okno dialogowe .

Uwaga

 • Szczegółowe informacje dotyczące instalacji drukarki/skanera znajdują się w podręczniku drukarki/skanera.
 • Instalacja sterownika drukarki/skanera mogła nie zostać zakończona w następujących przypadkach.

 • Nie podłączono drukarki/skanera do Twojego komputera podczas instalacji sterownika.
 • Drukarka/skaner były wyłączone podczas instalacji sterownika.
 • Menu skrótów jest ukryte

  W systemie Windows Vista, jeśli wyświetlany jest pasek boczny Windows, menu skrótów może być ukryte za paskiem bocznym Windows i dlatego nie można z niego korzystać przy użyciu myszy. W takim przypadku kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę (Quick Menu) w obszarze powiadomień na pulpicie, aby umieścić Menu skrótów na pierwszym planie.
  Po przeniesieniu Menu skrótów na pierwszy plan warto przesunąć je w miejsce, które nie zachodzi na pasek boczny Windows.

  Ekran uwierzytelniania wyświetla się po wybraniu opcji

  Gdy po wybraniu opcji pojawi się ekran uwierzytelniania, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „Uwierzytelnianie”.

  Gdy wystąpi problem, przed skontaktowaniem się z firmą Canon należy sprawdzić dostępne rozwiązania w tym rozdziale.

  Zakleszczenia papieru

  W przypadku zakleszczenia papieru przejść do sekcji: Usuwanie zakleszczonego papieru.

  Wyświetlenie komunikatu

  Jeżeli na ekranie wyświetla się komunikat, patrz sekcja W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie. canon/USRMA-0710-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C452. gif" alt=""/>

  Typowe problemy

  Jeśli przypuszczasz, że urządzenie działa nieprawidłowo, przed skontaktowaniem się z firmą Canon zapoznaj się z poniższymi sekcjami.

  Typowe problemy

  Problemy z instalacją/ustawieniami

  Problemy z drukowaniem

  Jakość druku nie jest zadowalająca

  Jeśli jakość druku nie jest zadowalająca, zapoznaj się z sekcją Drukowanie nie przebiega poprawnie. canon/USRMA-0710-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C445. gif" alt=""/>

  Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany

  Jeśli nie można usunąć błędu, zapoznaj się z sekcją Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany zawierającą dane kontaktowe. canon/USRMA-0710-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C105. gif" alt=""/>

  Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Lv X2e

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Lv X2e

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i rozwiązywanie problemów Canon Lv X2e