Opcje instalacyjne Canon 2807b006 Eos 50d Digital Camera Slr

Canon 2807b006 Eos 50d Digital Camera Slr jest zaawansowanym aparatem cyfrowym SLR, który oferuje szeroką gamę opcji instalacyjnych. Aparat wyposażony jest w 15-punktowy autofokus z funkcją detekcji twarzy i punktów detekcji kontrastu, a także w funkcję niestandardowych ustawień bazowych. Posiada także wbudowany wizjer, który można dostosować do własnych potrzeb, wyświetlacz LCD o przekątnej 3 cali i wiele innych opcji, takich jak funkcja nagrywania wideo w jakości HD, ustawienia obrazów zdjęć seryjnych i inne. Dzięki szerokiej gamie opcji Canon 2807b006 Eos 50d Digital Camera Slr jest doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy szukają wygodnego i wszechstronnego aparatu cyfrowego SLR.

Ostatnia aktualizacja: Opcje instalacyjne Canon 2807b006 Eos 50d Digital Camera Slr

Płyta instalacyjna EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM) zawiera różne aplikacje przeznaczone dla aparatów cyfrowych z serii EOS.
Opis wszystkich funkcji każdej aplikacji można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania (znajdującej się na płycie CD-ROM dostarczonej z aparatem lub dostępnej do pobrania z witryny internetowej firmy Canon).

WAŻNE
W przypadku korzystania z płyty EOS DIGITAL Solution Disk w wersji 25 lub nowszej można automatycznie pobrać i zainstalować dodatkowe oprogramowanie używanego aparatu z Internetu.

  • Do korzystania z tej funkcji potrzebne jest środowisko, w którym można łączyć się z Internetem (umowa z dostawcą usług internetowych, zainstalowana przeglądarka internetowa i skonfigurowane połączenia sieciowe).
  • Podobnie jak w przypadku ogólnego korzystania z Internetu dostawca usług internetowych może naliczyć dodatkowe opłaty za połączenie lub opłaty telekomunikacyjne, w zależności od środowiska informatycznego.

1. Włącz komputer.

2-A: Instalacja z płyty CD-ROM.

2-A-2. Jeśli pojawi się poniższe okno, kliknij przycisk [Run SETUP. EXE] (Uruchom plik SETUP. EXE).
Jeśli używasz komputera Macintosh, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM na pulpicie, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę instalatora [Canon EOS Digital Installer] (Instalator Canon EOS Digital).

2-B: Instalacja oprogramowania EOS Digital Solution Disk po pobraniu go z witryny firmy Canon.

2-B-1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. pl/media/G0171845_tcm125-1200805. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

2-B-2. Zawartość pliku zostanie wyodrębniona. Kliknij dwukrotnie ikonę [ksdxxxxx. exe] znajdującą się w nowo utworzonym folderze. pl/media/G0171846_tcm125-1200806. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

2-B-3. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. Kliknij przycisk [Run] (Uruchom). pl/media/G0172621_tcm125-1200807. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Przejdź do punktu 3.

Aby zainstalować tylko potrzebne oprogramowanie, wykonaj czynności opisane poniżej.

1.

2. Umieść płytę instalacyjną EOS DIGITAL Solution Disk w napędzie komputera.
Jeśli pojawi się poniższe okno, kliknij przycisk [Run SETUP. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Wybierz obszar odpowiadający Twojemu miejscu zamieszkania. pl/media/G0126534_tcm125-1200808. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Wybierz kraj zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/G0126538_tcm125-1200809. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Kliknij przycisk [Custom Installation] (Instalacja niestandardowa). pl/media/G0086765_tcm125-1200821. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Zamknij wszystkie inne aplikacje, a następnie kliknij przycisk [OK]. pl/media/G0078789_tcm125-1200811. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

7. W oknie [Software to be installed] (Oprogramowanie do zainstalowania) wybierz tylko oprogramowanie, które ma zostać zainstalowane ( ), a następnie kliknij [Next] (Dalej). pl/media/G0138222_tcm125-1200822. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

8. Kliknij przycisk [Install] (Instaluj). pl/media/G0086778_tcm125-1200823. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

9. Kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować License Agreement (Umowę licencyjną). pl/media/G0078791_tcm125-1200813. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

10. W przypadku korzystania z EOS DIGITAL Solution Disk w wersji 25 lub nowszej po nawiązaniu połączenia z Internetem zostanie wyświetlony następujący ekran. Jeśli zgadzasz się na wyłączenia odpowiedzialności, kliknij przycisk [Tak] (Yes). pl/media/G0126541_tcm125-1200814. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

11. Po pojawieniu się poniższego okna kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/G0126673_tcm125-1200815. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

12. Zostanie wyświetlone poniższe okno i rozpocznie się instalacja. pl/media/G0086779_tcm125-1200824. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

13. Po pojawieniu się poniższego okna kliknij przycisk [Install now] (Zainstaluj teraz). Przeprowadź instalację, wykonując wymagane czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. pl/media/G0126675_tcm125-1179523. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

14. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/G0086780_tcm125-1200825. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

15. Zostanie wyświetlone poniższe okno. Wybierz opcję [No, I will register later. ] (Nie, zarejestruję się później), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
Aby zarejestrować aparat w serwise CANON iMAGE GATEWAY, wybierz opcję [Yes, I would. ] (Tak, chcę). pl/media/G0138223_tcm125-1200826. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

16. Kliknij przycisk [OK]. pl/media/G0078795_tcm125-1200819. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

17. Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). pl/media/G0086781_tcm125-1200827. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

18. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o konieczności ponownego uruchomienia komputera, kliknij [Restart] (Uruchom ponownie), a po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij dysk CD-ROM. Na tym kończy się procedura "Jak zainstalować tylko niezbędne oprogramowanie".
Niezbędne jest podłączenie aparatu do komputera przed uruchomieniem oprogramowania EOS Utility. Dokładne informacje na temat podłączania aparatu do komputera znajdują się w podręcznikach użytkownika dołączonych do aparatu.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

INSTRUCTION MANUAL
E
INSTRUCTION
E
MANUAL
C OP Y

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Thank you for purchasing a Canon product. The EOS 50D is a high-performance, digital SLR camera featuring a fine-detail CMOS sensor with 15. 10 effective megapixels, DIGIC 4, high-precision and high-speed 9-point AF (all cross-type points), high- speed 6. 3 fps continuous shooting, and Live View shooting. The camera is highly responsive to any shooting situation at anytime, provides many features for demanding shoots, and expands shooting possibilities with system accessories. Take a Few Test
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Item Check List Before starting, check that all the following items have been included with your camera. If anything is missing, contact your dealer. Battery Pack BP-511A Battery Charger Camera (with protective cover) CG-580/CB-5L* (with eyecup and body cap) Wide Strap Interface Cable Video Cable EW-EOS50D IFC-200U EOS DIGITAL Software Instruction Solution Disk Manual (Software) (1) Instruction Manual (this booklet) (2) Pocket Guide Quick start guide to shooting. (3) CD-ROM Guide Guide to th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Conventions Used in this Manual Icons in this Manual <6>: Indicates the Main Dial. <5>: Indicates the Quick Control Dial. <9>: Indicates the Multi-controller. <0>: Indicates the setting button. 0, 9, 8: Indicates that the respective function remains active for 4 sec., 6 sec., or 16 sec. respectively after you let go of the button. * In this manual, the icons and markings indicating the camera’s buttons, dials, and settings correspond to the icons and markings on the camera and on the LC
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Chapters For first-time users, chapters 1 and 2 explain the camera’s basic operations and shooting procedures. Introduction 2 Camera basics. Getting Started 23 1 Basic Shooting 47 2 Fully automatic shooting for different subjects. 59 Image Settings 3 Setting the AF and Drive Modes 83 4 Advanced Operations 91 5 Shooting features for specific types of subjects. Live View Shooting 115 6 Shoot while viewing the LCD monitor. Image Playback 131 7 Sensor Cleaning 147 8 153 Printing Images and Transfer
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Contents Introduction Item Check List.................................................................................................. 3 Conventions Used in this Manual...................................................................... 4 Chapters............................................................................................................ 5 Index to Features............................................................................................ 10 Handling Precautions....
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Contents Image Settings 59 3 Setting the Image-recording Quality................................................................. 60 i: Setting the ISO Speed.............................................................................. 63 A Selecting a Picture Style.......................................................................... 65 A Customizing a Picture Style..................................................................... 67 A Registering a Picture Style...........................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Contents D Using the Built-in Flash.............................................................................. 107 Flash Control................................................................................................. 111 External Speedlites....................................................................................... 113 Live View Shooting 115 6 A Preparing for Live View Shooting............................................................ 116 Shooting.....................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Contents Printing Images and Transferring Images to a Computer 153 9 Preparing to Print........................................................................................... 154 w Printing..................................................................................................... 156 Trimming the Image.................................................................................... 161 Digital Print Order Format (DPOF)..............................................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Index to Features Power Image improvement features • Lens peripheral illumination Bat tery correction p. 76 • Charging p. 24 • Auto Lighting Optimizer p. 177 • Battery check p. 28 • Noise reduction Po wer outlet p. 190 for long exposures p. 176 Auto po wer off p. 44 • Noise reduction for high ISO p. 176 Lens • Highlight tone priority p. 177 Att aching/Detaching p. 31 White balance Zoom p. 32 White balance selection p. 71 Image Stabilizer p. 33 Custom WB p. 72 Color temperature setting
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Index to Features Shooting Image playback Creat ive Auto p. 57 Image review time p. 145 Q uick Control screen p. 38 Single image playback p. 132 S elf-timer p. 90 • Shooting information display p. 133 Program AE p. 92 Index display p. 135 Shutter-priority AE p. 94 Image browsing Aperture-priorit y AE p. 96 (Jump display) p. 136 Manual exposure p. 98 Magnified view p. 137 Bulb p. 104 Manual image rotate p. 138 Mi rror lockup p. 106 Auto image rotate p. 146 Auto playback p. 139 Exp
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Handling Precautions Camera Care This camera is a precision instrument. Do not drop it or subject it to physical shock. The camera is not waterproof and cannot be used underwater. If you accidentally drop the camera into water, promptly consult your nearest Canon Service Center. Wipe off any water droplets with a dry cloth. If the camera has been exposed to salty air, wipe it with a well-wrung wet cloth. Never leave the camera near anything having a strong magnetic field such as a magnet
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Handling Precautions LCD Panel and LCD Monitor Although the LCD monitor is manufactured with very high precision technology with over 99. 99% effective pixels, there might be a few dead pixels among the remaining 0. 01% or less pixels. Dead pixels displaying only black or red, etc., are not a malfunction. They do not affect the images recorded. If the LCD monitor is left on for a prolonged period, screen burn-in may occur where you see remnants of what was displayed. However, this is only
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Quick Start Guide Insert the battery. (p. 26) 1 To recharge the battery, see page 24. For EF-S lens For EF lens Attach the lens. 31) 2 When attaching an EF-S lens, align it with the white index on the camera. For other lenses, align it with the red index. Set the lens focus mode switch 3 to . 31) Open the slot cover and 4 insert a card. 29) Face the label side toward you and insert the end with the small holes into the camera. Set the power switch to <1>. 5 (p. 27) 14 C O

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Quick Start Guide Set the Mode Dial to <1> (Full 6 Auto). 48) All the necessary camera settings will be set automatically. Focus the subject. 35) 7 Look through the viewfinder and aim the viewfinder center over the subject. Press the shutter button halfway, and the camera will focus the subject. If necessary, the built-in flash will pop- up automatically. Take the picture. 35) 8 Press the shutter button completely to take the picture. Review the picture. 145) 9 The captured ima
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Nomenclature For detailed information, reference page numbers are provided in parentheses (p. **). Metering mode LCD panel illumination button (p. 104) selection/White balance selection button (p. 100/71) LCD panel (p. 18) AF mode EF lens mount index (p. 31) selection/Drive mode selection button (p. 84/89) Built-in flash/AF-assist beam (p. 107/87) ISO speed setting/ EF-S lens mount index (p. 31) Flash exposure compensation button (p. 63/109) Flash-sync contacts <6> Main Dial (p. 36)

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Nomenclature

AF start button Focal plane mark (p. 35, 84, 118) <9> Multi-controller (p. 36) AE lock/ Dioptric adjustment knob (p. 34) FE lock button/Index/ Reduce button Eyecup (p. 97) (p. 103/110/135/137, 161) Viewfinder eyepiece Live View shooting/Print/Share AF point selection/ button (p. 117/159, 168) Magnify button (p. 86/137, 161) Menu button (p. 40) Strap mount LCD monitor (p. 23) (p. 40, 145) Info/ Trimming Card slot orientation button cover (p. 29) (p. 120, 132,

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Nomenclature LCD Panel - - - Shutter speed AF point selection ([ - - -]) - - - Busy (buSY) Card full warning (FuLL CF) Built-in flash recycling (buSY) Card error warning (Err CF) No card warning (no CF) Image-recording quality (p. 60) Error code (Err) 37 Large/Fine Cleaning image sensor (CLEA n) 38 Large/Normal 47 Medium/Fine Aperture 48 Medium/Normal Shots remaining 67 Small/Fine Shots remaining 68 Small/Normal during WB bracketing 1 RAW Self-timer countdown D Small RAW Bulb expo
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

Nomenclature Viewfinder Information AF points (Superimposed display) Focusing screen Spot metering circle ISO speed White balance correction Focus AE lock/ confirmation light AEB in-progress Max. burst Flash-ready <0> Monochrome Improper FE lock shooting warning ISO speed High-speed sync Highlight tone priority (FP flash) FE lock/ Exposure level indicator FEB in-progress Exposure compensation amount Flash exposure compensation amoun

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Nomenclature Mode Dial The Mode Dial has the Basic Zone modes and Creative Zone modes. Camera User Settings Most camera settings can be registered under w or x (p. 186). Creative Zone These modes give you more control over the result. d: Program AE (p. 92) s: Shutter-priority AE (p. 94) f: Aperture-priority AE (p. 96) a: Manual exposure (p. 98) 8: Automatic depth-of-field AE (p. 99) Basic Zone All you do is press the shutter button. Fully automatic shooting for specific kinds of subjects. 1
ProducentCanon
ModelEOS 50DData premiery2008-08-22Liczba pikseli15 MpixDostępne rozdzielczości• 4752 x 3168 (RAW, JPEG)
• 3456 x 2304 (JPEG)
• 2352 x 1568 (JPEG)
• 3267 x 2178 (sRAW1)
• 2376 x 1584 (sRAW2)
Matryca22. 3 x 14. 9 mm (APS-C) CMOS, 3:2, Całkowita liczba pikseli: 15. 5 Mpix
mechanizm samooczyszczania matrycy za pomocą ultradźwięków
Procesor obrazuDIGIC IVFormat zapisuJPEG (EXIF 2. 21, DPOF 1. 1, DCF 2. 0),
RAW (14bit, pliki. CR2), sRAW (3. 8 i 7. 1 Mpix),
JPEG+RAW, JPEG+sRAW
• Rodzaje JPEG: Fine/Normal
Zakres ISOAuto (ISO 100-1600),
100 - 3200 ISO w skoku co 1/3 lub 1 EV,
6400, 12800 ISO (tryby rozszerzone)
Migawkaszczelinowa sterowana elektronicznie, 30s - 1/8000s w krokach co 1/2 lub 1/3 EV, Bulb
żywotność: 100 tys. zdjęć
Konstrukcja obiektywuZ bagnetem Canon EF, EF-S
powiększenie w stosunku do klatki 35mm: x1. 6
Ogniskowa obiektywun/aŚwiatłosiłaZoom optyczny0xZoom cyfrowyStabilizacja obrazuNieZapis wideoOgniskowanieDetekcja fazowa TTL-CT-SIR,
9-cio punktowy AF (wszystkie czujniki krzyżowe), centralny punkt AF o zwiększonej czułości dla obiektywów o jasności f/2. 8 (lub jaśniejszych), możliwość automatycznego lub ręcznego wyboru punktów AF.
• Tryby AF:One-Shot AF (pojedynczy), AI Servo (ciągły), AI Focus (auto pojedynczy/ciągły), Tryb Manualny (MF)
• Zakres detekcji: od -0. 5 do 18 EV (ISO 100)
• Asysta AF: lampa błyskowa
• Podgląd głębi ostrości
• Dostrajanie AF (korekcja FF/BF) dla 20 obiektywów.
• AF w trybie Live View: Tryb szybki (detekcja fazowa), Tryb czasu rzeczywistego (detekcja kontrastu), Tryb wykrywania twarzy (detekcja kontrastu), MF
Zakres detekcji w trybie LV: od 0 do 20 EV (ISO 100)
Pomiar światła35-strefowy TTL,
Tryby pomiaru:
• matrycowy 35-strefowy,
• centralnie ważony,
• skoncentrowany (9% kadru)
• punktowy (3. 8% kadru)
Zakres pomiaru: od 1 do 20 EV (dla 50mm, F1. 4, ISO100)
Ostrość odzależne od obiektywuBalans bieliAuto, Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa,
• ustawienia własne wg wzorca,
• ustawienia wg skali Kelvina (w zakresie 2500 - 10000 K ze skokiem 100 K)
• Korekcja i bracketing balansu bieli
Kompensacja ekspozycjiKompensacja: +/- 2. 0 EV w skoku co 1/3 lub 1/2 EV
Bracketing: 3 klatki, +/- 4. 0 EV w skoku co 1/3 lub 1/2 EV
ProgramyAuto, Program AE (P), Priorytet przysłony (Av), Priorytet migawki (Tv), Priorytet głębi ostrości (A-DEP), Manualny (M), 2 tryby użytkownika (C1, C2), Kreatywne auto (CA)
• Programy tematyczne: Portret, Krajobraz, Makro, Sport, Nocny portret, Wyłączony błysk
Zdjęcia seryjneSzybkość 6. 3 kl. /s (tryb szybki), 3 kl. /s (tryb wolny),
maksymalnie 16 zdjęć w formacie RAW, 90 zdjęć w formacie JPEG (UDMA), 11 zdjęć w formacie RAW+JPEG
Lampa błyskowaTypu pop-up, E-TTL II, liczba przewodnia 13 (ISO 100).
• Synchronizacja do 1/250s
• Korekcja siły błysku +/- 2 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
• Zewnętrzne lampy błyskowe E-TTL II (synchronizacja błysku w trybie HSS (FP) z krótkimi czasami migawki)
Złącze hot-shoeTakWyjście statywoweTak
Samowyzwalacz2s lub 10 sKarta pamięciCompact Flash Typu I/II (kompatybilna ze standardem UDMA)LCD• Główny: stały, 3 calowy, kolorowy TFT LCD, 920 000 punktów (VGA), pokrycie 100%
Jasność regulowana w 7-miu poziomach.
Live View - cyfrowy podgląd obrazu na żywo,
• Pomocniczy: podświetlany, monochromatyczny
WizjerPentapryzmatyczny, powiększenie: x0. 95, pokrycie: ok. 95%, korekcja dioptrii: od -3. 0 do +1. 0, punkt oczny: 22 mm, matówka wymienna Komunikacja i złączaUSB 2. 0 Hi-Speed, wyjście wideo (PAL/NTSC), wyjście HDMI (terminal C), złącze PC do lamp zewnętrznych, wyjście wężyka spustowego RS-80N3 lub TC-80N3,
• opcjonalnie zdalne sterowanie za pomocą pilota LC-5
• obsługa wydruku bezpośredniego (PictBridge)
• opcjonalny transmiter WiFi WFT-E3/E3A umożliwiający bezprzewodowy transfer danych pełniący funkcję pionowego uchwytu
ZasilanieAkumulator litowo-jonowy BP-511A (pojemność 1390mAh),
• opcjonalnie zasilacz sieciowy: ACK-E2
• opcjonalnie: uchwyt pionowy / pojemnik na baterie (grip) BG-EN2 lub BG-E2
• jedna bateria litowa CR2016 (podtrzymywanie zegara)
AkcesoriaAkumulator BP-511A, ładowarka, pasek na ramie, kabel USB, kabel wideo, instrukcja, sterowniki, oprogramowanie:
• EOS Utility
• ZoomBrowser EX
• Remote Capture
• Digital Photo Professional
Waga730 g (bez akumulatora)
ok. 812g (z akumulatorem)
Wymiary145. 5 x 107. 8 x 73. 5 mmDodatkowe informacjeObsługiwane przestrzenie kolorów: sRGB, AdobeRGB
25 wersji językowych menu w tym polskie
Funkcja priorytetu jasnych tonów
Funkcja redukcji szumów przy długim czasie naświetlania i wysokiej czułości ISO
Funkcja korekty winietowania
Korpus wykonany ze stopów magnezu.

Opcje instalacyjne Canon 2807b006 Eos 50d Digital Camera Slr

Bezpośredni link do pobrania Opcje instalacyjne Canon 2807b006 Eos 50d Digital Camera Slr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opcje instalacyjne Canon 2807b006 Eos 50d Digital Camera Slr