Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Haier Hl32s A

Podręcznik Konserwacji Zapobiegawczej Haier HL32S A jest kompleksowym poradnikiem dotyczącym konserwacji i czyszczenia urządzeń Haier HL32S A. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji urządzenia, w tym czyszczenia części zewnętrznych i wewnętrznych, okresowego czyszczenia i wymiany filtrów, kontroli i konserwacji części składowych, jak również wskazówki dotyczące wykonywania napraw i poprawek. Podręcznik Konserwacji Zapobiegawczej Haier HL32S A zawiera również informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniem oraz przydatne wskazówki dotyczące efektywnego wykorzystania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Haier Hl32s A

Flota wysoko funkcjonujących, w pełni sprawnych urządzeń do wiercenia pod ziemią i na lądzie to widok godny podziwu. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiertnice z napędem górnym i uchwytem, czy też o wielofunkcyjne wiertnice, które są w stanie poradzić sobie ze wszystkim, od budownictwa po kamieniołomy, te ciężkie maszyny odkrywają prawdziwy potencjał kopania w miejscu pracy. Oznacza to, że potrzebny jest równie wyjątkowy zestaw działań w zakresie konserwacji zapobiegawczej – z precyzyjnym jak w zegarku harmonogramem inspekcji, testowania, czyszczenia, smarowania i wymiany części jednorazowych.

Innymi słowy, o maszyny, które pracują tak ciężko, nie można prawie nie dbać.

 • Dlaczego warto przeprowadzać konserwację zapobiegawczą sprzętu wiertniczego?
 • Zmniejszona liczba wypadków lub incydentów związanych z bezpieczeństwem
 • Zmniejszone czasy przestoju sprzętu
 • Zmniejszony koszt posiadania
 • Optymalizuj koszty i korzyści wynikające z modyfikacji aktywów
 • Zmniejszenie szansy na awarię wiertnicy
 • Korzyści z kontroli sprzętu wiertniczego pod ziemią lub na lądzie
 • Właściwe szkolenie załogi i audyt
 • Dojrzała inwentaryzacja i śledzenie aktywów
 • Zarejestrowane podręczniki konserwacji zapobiegawczej
 • Harmonogramy serwisowe
 • Procedury konserwacji zapobiegawczej sprzętu do wiercenia pod ziemią
 • Silniki, motory i generatory
 • Szuflady
 • Liny wiertnicze
 • Urządzenia wyciągowe
 • System cyrkulacji błota
 • Krętlik
 • Zbiorniki paliwa i wody
 • Wiertła
 • Komponenty hydrauliczne lub pneumatyczne
 • Kontakt Prime Source for Your Land Drilling Equipment Expertise

Dlaczego warto przeprowadzać konserwację zapobiegawczą sprzętu wiertniczego?

Pracownikom branży nie są obce konserwacja zapobiegawcza i kontrole maszyn.

Nie ma po prostu lepszego sposobu na kontrolowanie kosztów, zmniejszenie ryzyka i utrzymanie produktywności oraz zgodności z przepisami w miejscu pracy niż poprzez takie programy. Szczególnie w przypadku sprzętu do wiercenia na lądzie i pod ziemią kluczowe znaczenie ma monitorowanie połączonych systemów i komponentów – mechanicznych lub innych – zgodnie z ich wstępnie zaplanowanymi przeglądami i naprawami, co pozwala na skrócenie czasu bezczynności i zmniejszenie prawdopodobieństwa remontu maszyny.

Najlepszy harmonogram konserwacji sprzętu wiertniczego jest dostosowany do Ciebie. Musisz wziąć pod uwagę przeciętne środowisko pracy, klimat, cykle obciążenia maszyny, czas pracy, wymagania prawne, zalecenia producenta i inne czynniki, aby przygotować konserwację przygotowaną na sukces. Po przeprowadzeniu konserwacji Twoja flota będzie czerpać następujące korzyści:

Zmniejszona liczba wypadków lub incydentów związanych z bezpieczeństwem

Zarządzanie flotą wiertniczą nie oznacza tylko dbania o sprzęt – oznacza również dbanie o operatorów.

Ich bezpieczeństwo i ochrona są najważniejsze. Podczas gdy wskaźniki urazów i wypadków w branży wiertniczej spadły w ciągu ostatnich kilku lat, nie brakuje możliwości, w których ściślejsze monitorowanie systemu i korekty komponentów mogłyby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko incydentów.

Zgodność z przepisami również wchodzi tu w grę. Harmonogramy konserwacji zapobiegawczej włączają właściwą dokumentację i raportowanie floty do codziennych operacji, co pomaga wzmocnić wysiłki w zakresie zgodności z przepisami.

Zmniejszone czasy przestoju sprzętu

Nie jest niespodzianką, że konserwacja zapobiegawcza i inspekcje bezpośrednio wiążą się ze zmniejszeniem czasu przestoju maszyny. Masz lepszy wgląd w swój sprzęt, co zapobiega drobnym, przyrostowym wadom i uszkodzeniom, które mogą przerodzić się w poważne – i kosztowne – problemy. To z kolei pozwala lepiej zarządzać wszystkimi aktywami sprzętowymi, w tym planować bardziej strategiczne czasy pracy, serwisowanie i uzupełniające naprawy zlecane na zewnątrz bez zatrzymywania harmonogramów projektów i przepływów pracy.

Zmniejszony koszt posiadania

Inwestowanie z góry w konserwację zapobiegawczą i predykcyjną przekłada się na wartość w przyszłości. Dzięki kontrolom można osiągnąć realne, oparte na wartości wskaźniki, takie jak skrócenie czasu bezczynności i oszczędności na kosztach paliwa dzięki lepszemu wykorzystaniu całkowitego czasu pracy silnika. Kontrolując takie zmienne, można zminimalizować niektóre z najdroższych, a zarazem najbardziej palących wgnieceń w linii końcowej. Ponadto wychwytujesz i naprawiasz mniejsze problemy, zanim przerodzą się w większe, nie tylko zachowując, ale w niektórych przypadkach przywracając niezawodność sprzętu.

Optymalizuj koszty i korzyści wynikające z modyfikacji aktywów

Wymiana części i komponentów w Twoim sprzęcie do wiercenia pod ziemią jest nieunikniona. Wymaga to jednak czasu i środków, a mianowicie ciężko zarobionego kapitału, którego nie można ciągle wydawać na naprawy sprzętu. Im częstsze i bardziej nieuporządkowane są te naprawy, tym bardziej naruszają budżety i harmonogramy. Nikt na tym nie zyskuje.

Zmniejszenie szansy na awarię wiertnicy

Połączone wysiłki w zakresie konserwacji sprzętu wiertniczego są warte swojej ceny. Tworzysz bardziej zwarte, zgodne z przepisami operacje, usprawniasz strategiczne zarządzanie projektami i zachęcasz załogę do korzystania z wiedzy technicznej. Oprócz tych usprawnień logistycznych, inspekcje i konserwacja zapewniają lepszą dokumentację i raportowanie. Wszystko to maksymalizuje funkcjonalność floty i sprawia, że wiertnice robią to, do czego zostały stworzone, dzień po dniu.

Korzyści z kontroli sprzętu wiertniczego pod ziemią lub na lądzie

Korzyści z kontroli sprzętu wiertniczego są przekonujące. Jako pierwsza linia obrony Twojej floty, kontrole inicjują początkową część szerszego harmonogramu konserwacji maszyny. Dzięki nim do maszyn trafiają prawdziwe oczy i ręce, które mogą ocenić wszystko – od skorodowanych stalowych przewodów wiertniczych, przez zużycie świdra lub wiertła, po osłabione klatki bezpieczeństwa. Regularne inspekcje pozwalają również zarządzać i łagodzić szereg problemów występujących wszędzie na placach wiertniczych, od codziennych operacji po zarządzanie personelem i projektem. com/wp-content/uploads/2020/12/Benefits-of-Underground-or-Land-Equipment-Inspections--300x150. png" alt="Korzyści z inspekcji sprzętu podziemnego lub lądowego" width="1266" height="633" srcset="https://primesourceco. com/wp-content/uploads/2020/12/Benefits-of-Underground-or-Land-Equipment-Inspections--768x384. com/wp-content/uploads/2020/12/Benefits-of-Underground-or-Land-Equipment-Inspections-. png 789w" sizes="(max-width: 1266px) 100vw, 1266px"/>

Właściwe szkolenie załogi i audyt

Od kierowników terenowych i flotowych do operatorów wiertniczych i wykonawców specjalnych, załoga zanurzona w standardowych procedurach konserwacji zapobiegawczej jest załogą bezpieczniejszą, dobrze zaokrągloną i utrzymuje integralność i własność projektu.

Poświęcenie czasu na właściwą inspekcję i podstawowe samouczki konserwacyjne to dopiero początek. Role powinny być delegowane, z kilkoma członkami załogi odpowiedzialnymi za konkretne i docelowe dziedziny inspekcji. Te role powinny być dobrze wspierane i w pełni przeszkolone, z testami i audytami, aby zapewnić, że każda osoba z załogi jest gotowa do wykonania swojej części inspekcji.

Dojrzała inwentaryzacja i śledzenie aktywów

Rutynowe inspekcje spełniają kolejną korzyść dla floty – pozwalają na dokładną i precyzyjną dokumentację całego zestawu sprzętu, narzędzi, wierteł i przystawek związanych z platformą wiertniczą. Rutynowe kontrole włączają katalogowanie zapasów do procesu konserwacji jako całości. Tak jak dokonujesz przeglądu rzeczywistego urządzenia wiertniczego, z równą uwagą badasz jego akcesoria – a następnie rejestrujesz ich stan i odpowiednio sporządzasz raporty.

Zarejestrowane podręczniki konserwacji zapobiegawczej

Wielu producentów grupuje swoje zalecenia dotyczące utrzymania maszyn według komponentów kapitałowych, zrzucając razem odpowiednie części i elementy. Rutynowe inspekcje lepiej zapoznają Ciebie i Twoją załogę z tymi docelowymi komponentami kapitałowymi. Cała maszyna jest wtedy postrzegana jako kompletny, harmonijny system, a nie seria samotnych części do wykreślenia z listy kontrolnej na dany dzień.

Na przykład, nie przeprowadzasz jedynie przeglądu silnika lub generatora. Sprawdzasz cały kapitałowy element zasilania wiertarki, upewniając się, że zalecenia producenta są traktowane poważnie, a Twoje własne wewnętrzne podręczniki zawierają wszystkie istotne szczegóły, od standardów smarowania do historii dziennika.

Harmonogramy serwisowe

Połączenie kontroli komponentów kapitałowych, zaleceń producenta i Twoich własnych, dostosowanych do potrzeb i wyników kontroli na miejscu, pozwala najlepiej sporządzić cały harmonogram serwisowy wiertarki. Daje to dużo czasu na przydzielenie tego, co można zrobić we własnym zakresie, a co należy zlecić profesjonaliście, który zna się na krytycznych częściach i produkcji maszyn wiertniczych. Oszczędzasz czas i pieniądze, ponieważ zaplanowałeś to z wyprzedzeniem.

Procedury konserwacji zapobiegawczej sprzętu do wiercenia pod ziemią

Pilny program konserwacji sprzętu do wiercenia na miejscu może wydawać się zniechęcający, nawet przy litanii korzyści i oszczędności. Te specjalistyczne maszyny wymagają dużych nakładów kapitałowych, ale inwestycja ta zwraca się dzięki właściwej opiece i konserwacji. com/wp-content/uploads/2020/12/Preventative-Maintenance-Procedures-For-Underground-Drilling-Equipment--300x150. jpg" alt="Procedury konserwacji zapobiegawczej urządzeń do wiercenia pod ziemią" width="1204" height="602" srcset="https://primesourceco. com/wp-content/uploads/2020/12/Preventative-Maintenance-Procedures-For-Underground-Drilling-Equipment--768x385. com/wp-content/uploads/2020/12/Preventative-Maintenance-Procedures-For-Underground-Drilling-Equipment-. jpg 792w" sizes="(max-width: 1204px) 100vw, 1204px"/>

W kopalniach i kamieniołomach, budownictwie, badaniach geo-powierzchniowych i innych, plany konserwacji urządzeń wiertniczych byłyby niedbałe bez planowych przeglądów następujących krytycznych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.

Silniki, motory i generatory

Silniki wiertnicze są pulsem maszyny wiertniczej. Nie tylko zapewniają szeroki zakres mocy dla maszyn z napędem bezpośrednim, ale muszą też wytrzymać wibracje i siły elementarne środowiska, w którym są stosowane. Niespodziewane usterki silnika – lub całkowite awarie – są zbyt kosztowne, aby ryzykować.

Zważywszy na różnorodność komponentów zasilających sprzęt do wiercenia na lądzie, jedno podejście nigdy nie pasuje do wszystkich. Konserwacja zapobiegawcza mechanicznych silników wiertniczych lub silników ocenia ich podstawowe elementy, od otworów i suwów po zęby koła zamachowego. Obejmuje ona również regularnie zaplanowane kontrole oleju i płynu chłodzącego, jeśli jest on częścią modelu silnika. Wszystko to składa się na zapewnienie, że masz paliwooszczędny i generujący maksymalną wydajność silnik, który również spełnia normy Tier 2-4 Final.

Szuflady

Szuflady odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu i ruchach pionowych urządzeń wiertniczych. We wszystkich modelach i markach, konstrukcja drawwork zazwyczaj jest wykonana jako duża mechaniczna wciągarka lub wał korbowy, który może być zasilany przez hydraulikę, silniki lub nawet pneumatykę, w zależności od wielkości i funkcji wiertła. Wciągarka ta zbiera linię wiertniczą i musi utrzymywać gładkie, równomierne obroty bez zacierania się lub przerw.

Komponenty do sprawdzenia w drawwork obejmują wiele z tych wymienionych powyżej – od poziomej podstawy bębna obrotowego wciągarki do jej łańcuchów i szpul, gdzie styka się z liniami wiertniczymi. Ponieważ to właśnie urządzenia wyciągowe są odpowiedzialne za podnoszenie i opuszczanie trzonu wiertniczego i wiertła, szybkie i bezproblemowe obroty są kluczowe.

Liny wiertnicze

Dzisiejsze liny wiertnicze są produkowane z lin stalowych, które, mimo że są bardzo mocne i trwałe, nigdy nie powinny być traktowane jako pewnik. Zwyczajowo oceniaj jakość łańcucha nie tylko pod kątem korozji powierzchniowej, zużycia i rozerwania, ale także aby upewnić się, że został on odpowiednio zazębiony przez elementy bloku jezdnego i koronowego, a także wszelkie haki i zaciski lin stalowych.

Większy lub bardziej przemysłowy sprzęt wiertniczy zawiera uzupełniające części linii, które należy sprawdzić wraz z tymi linami stalowymi, blokami i hakami. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do sprawdzenia kołnierzy wiertniczych i rur, jeśli są używane, wraz z komponentami kelly, takimi jak tuleje, zawory i BOP – zwłaszcza w przypadku wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu.

Urządzenia wyciągowe

Kombinacja komponentów z wieży wiertniczej i huty, części wyciągowe twojego sprzętu wiertniczego są następne w kolejce do rutynowej kontroli. Jako mechaniczne rusztowanie do maszyn wiertniczych, derricki muszą być mocne i stabilne. Pęknięcia lub wgniecenia powinny być natychmiast naprawione, aby zachować integralność strukturalną.

Podobnie, wysięgniki, bloki, haki i miejsca mocowania lin stalowych tworzą sieć, która tworzy możliwości pionowego podnoszenia maszyny w pierwszej kolejności. Wszelkie modyfikacje jakości łańcuchów stalowych, bloków i innych powinny być skatalogowane i traktowane jak najwcześniej. Inspekcje tego konkretnego systemu materiałów eksploatacyjnych do wiercenia pozwalają również odnieść się do zaleceń serwisowych producenta. Większość producentów przytacza wymianę liny stalowej mniej więcej co 1000 dni roboczych.

System cyrkulacji błota

System cyrkulacji błota sprzętu wiertniczego jest częścią jego większej sieci mechanicznej cyrkulacji. W zależności od urządzenia wiertniczego i jego zastosowania, system obiegu błota może być tak podstawowy, jak pompy błota, linia ssąca i ewentualnie shaker łupkowy. Inne, większe maszyny mogą zawierać systemy cyrkulacyjne z serią pomp, linii, węży, zaworów i zaworów, plus inne pompy odśrodkowe, które dystrybuują mieszane płyny wiertnicze. W każdym przypadku, rury obiegu błota muszą być regularnie sprawdzane pod kątem wycieków, pęknięć i osadów. Mogą one wskazywać na problemy od nierównowagi ciśnień do przepompowania jednostki.

Krętlik

W wiertnicach obrotowych, krętlik jest kluczowym złączem łączącym elementy kelly systemu wiertniczego z trzpieniem wiertniczym. Gdy jest zabezpieczony, stanowi istotny element sił podnoszących i unoszących działającego wiertła, umożliwiając obrót samego trzonu wiertniczego.

Krętliki zawieszane są na haku obrotowym i bloku jezdnym, co ponownie wzmacnia znaczenie kontroli tych części jako elementów kapitałowych. W niektórych jednostkach, krętlik zapewnia dalsze połączenie przegubowe dla węża obrotowego, aby płyn wiertniczy, jeśli jest stosowany, mógł przejść do trzonu wiertniczego.

Krętliki nigdy nie powinny być rozłączone lub złamane. Rdza, korozja lub nieregularności powierzchni mogą wskazywać na zużycie urządzenia i powinny być odpowiednio naprawione.

Zbiorniki paliwa i wody

Zbiorniki paliwa i wody, a także przewody, zawory, filtry i pompy związane z każdym z nich, są niezbędne do utrzymania. Zwłaszcza w przypadku silnych wibracji sprzętu wiertniczego podczas wdrażania w terenie, najmniejsze pęknięcia powodują znaczące konsekwencje operacyjne i związane z przestrzeganiem przepisów, jeśli nie zostaną zauważone do czasu, gdy jest już za późno.

Prewencyjne plany konserwacji powinny również przyjąć okresową analizę oleju jako część szerszych kontroli paliwa. Niezależnie od tego, czy jest to czynność wykonywana wewnętrznie, czy w ramach współpracy z firmą zajmującą się kontrolą paliwa, taki przegląd może również wzmocnić ogólne analizy płynów, ważne dla utrzymania maszyn w szczytowej wydajności.

Wiertła

Żadna kontrola wiertła nie byłaby kompletna bez analizy samych wierteł. Bez tych materiałów eksploatacyjnych wiercenie i wytaczanie po prostu nie może się odbyć – tworząc rodzaj przestojów, których obawiają się kierownicy flot i placów budowy.

Wiele wierteł zainstalowanych w dzisiejszych wiodących markach wiertniczych to wiertła obrotowe lub rolkowo-stożkowe. Oba zapewniają dynamiczne ruchy tnące i cyrkulacyjne, będące elementem ich funkcji wiertniczej. Jednak niektóre wiertła mogą być zmodernizowane lub wyposażone, aby użyć płynów wiertniczych na górze ich brutalnej siły wiercenia. Te płyny przechwytują energię stworzoną przez strumienie hydrauliczne, aby zwiększyć ich szybkość wiercenia. Mogą one następnie kopać ciężej lub szybciej przez trudniejsze warunki gruntowe.

Wiertła występują w dziesiątkach kształtów geometrycznych, konfiguracji końcówek i rozmiarów, aby poradzić sobie z gamą zastosowań wiercenia lądowego. Co więcej, specjalistyczne wiertła do wiertarek mogą być notorycznie trudne do zdobycia w locie, co sprawia, że uprzedzające kontrole wszystkich wierteł Twojego sprzętu są o wiele ważniejsze, aby Twój zespół mógł odpowiednio składać zamówienia na wymianę.

Komponenty hydrauliczne lub pneumatyczne

Różnorodność systemów hydraulicznych lub pneumatycznych wbudowanych w sprzęt wiertniczy podkreśla zakres ruchów i mocy wymaganych od tych maszyn. W związku z tym prawidłowa kontrola ich części powinna być standardowym elementem konserwacji wiertarki.

Od zasilanych hydraulicznie lub pneumatycznie wciągarek do silników, siłowników i cylindrów, systemy te rutynowo pomagają zasilać pompy, które napędzają lub wspomagają ciężkie ruchy dźwigowe. Systemy ze sprzęgłem bezpośrednim i pompy pomocnicze są łatwe do sprawdzenia i zarejestrowania stanu, utrzymując po raz kolejny dokładną dbałość o szczegóły i wysokie standardy, jakie stawiasz swojej załodze i flocie.

Kontakt Prime Source for Your Land Drilling Equipment Expertise

W Prime Source, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy głównym w regionie, kompleksowym partnerem w zakresie części do wiercenia podziemnego i lądowego oraz serwisowania.

Nasi technicy wiertniczy mają średnio 20 lat w branży. Nie znajdziesz lepszego zespołu w Karolinie Północnej i szerszym południowym wschodzie, aby być dostawcą jednego źródła rutynowej konserwacji, napraw awaryjnych i przypadkowych, a także pozyskiwania i nabywania części dla prawie dwóch tuzinów marek sprzętu przemysłowego, dużych i specjalistycznych.

Zobacz, w czym mogą Ci pomóc nasi eksperci od wiercenia już dziś, lub dotrzyj bezpośrednio z pytaniami lub obawami dotyczącymi maszyn.

Zapobieganie nieplanowanym przestojom

Konserwacja zapobiegawcza oferowana przez METTLER TOLEDO minimalizuje ryzyko awarii urządzeń poprzez regularną weryfikację ich działania i przywracanie ich do właściwego stanu w przypadku wystąpienia odchyleń.

Jeśli utrzymanie wagi jest poprawnie zaplanowane zgodnie z ryzykiem procesowym, można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, utrzymać kontrolę nad wydatkami i uzyskać wyższy zwrot z inwestycji w urządzenie.

Konserwacja zapobiegawcza jest dostępna w przypadku wszystkich naszych wag, w tym wag laboratoryjnych, wagosuszarek i komparatorów masy.

Konserwacja zapobiegawcza oferowana przez METTLER TOLEDO minimalizuje ryzyko awarii urządzeń poprzez regularną weryfikację ich działania i przywracanie ich do właściwego stanu w przypadku wystąpienia odchyleń.

Dzięki konserwacji zapobiegawczej można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, kontrolować wydatki i uzyskać wysoki zwrot z inwestycji w urządzenie przez cały okres jego eksploatacji, stosownie do częstotliwości użytkowania urządzenia oraz ryzyka procesowego.

Lepsza wydajność i wydłużony okres eksploatacji

Proaktywna konserwacja wagi laboratoryjnej ma zasadnicze znaczenie dla jej dokładności i trwałości. Dzięki z góry zaplanowanej, regularnej konserwacji waga zapewnia:

 • wydłużony czas sprawności dzięki ograniczeniu awarii,
 • wydłużony czas przydatności,
 • stałą wydajność i dokładne wyniki,
 • zmniejszenie kosztów dzięki łatwiejszemu budżetowaniu i tworzeniu harmonogramów. 

Pobierz przewodnik z poradami i wskazówkami: Dlaczego konserwacja zapobiegawcza się opłaca

Niezawodność, na której można polegać

Serwis METTLER TOLEDO może zapewnić okresową konserwację zapobiegawczą. Konserwacja zapobiegawcza (ang. preventive maintenance; PM) obejmuje czynności wymagane do zapewnienia ciągłej dokładnej i niezawodnej pracy wagi, takie jak:

 • kontrola i czyszczenie,
 • testowanie i adiustacja,
 • dokumentacja stanu technicznego urządzenia,
 • zalecenia dotyczące ulepszeń.

Zapoznaj się szczegółowo z czynnościami wykonywanymi podczas konserwacji zapobiegawczej.

Pobierz arkusz danych dotyczących utrzymania wagi (konserwacja zapobiegawcza)

Doskonale wykwalifikowani technicy, którzy zajmą się Twoją wagą

Nasze usługi konserwacji zapobiegawczej zapewniają najwyższy poziom obsługi urządzeń METTLER TOLEDO, oferując następujące korzyści:

 • Profesjonalni inżynierowie serwisu, którzy są regularnie szkoleni i wyposażeni w narzędzia do przeprowadzania adiustacji w przypadku odchyleń.
 • Stosowanie oryginalnych części zamiennych i oprogramowania zgodnie z zasadami gwarancji, co pozwala utrzymać koszty na niskim poziomie i wydłużyć okres eksploatacji urządzeń.
 • Dowód, że producent przeprowadził konserwację zapobiegawczą, co pomaga przejść wewnętrzne i zewnętrzne audyty oraz utrzymać wartość urządzenia.

Obejrzyj nasze krótkie seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej o znaczeniu i korzyściach płynących z konserwacji zapobiegawczej.

Nasze plany usług: pakiety serwisowe

Globalnie znormalizowane plany usług METTLER TOLEDO noszą nazwy: Basic Care, Standard Care, Comprehensive Care oraz Extended Care. Każdy z nich obejmuje inny zestaw usług i pomaga zapewnić pełny spokój przez cały okres eksploatacji urządzenia, ułatwiając planowanie i budżetowanie.

W przypadku każdego planu serwisowego wstępnie zaplanowano konserwację zapobiegawczą i wzorcowanie, a zakres napraw określono w umowie o poziomie usług (SLA), która definiuje warunki dotyczące pracy, podróży, części zamiennych i czasu reakcji.

Więcej informacji o naszych rozwiązaniach serwisowych.

Dowiedz się więcej

Co to jest Good Weighing Practice™?

GWP®, czyli Dobra Praktyka Ważenia (ang. Good Weighing Practice), pomaga zapewnić stałą jakość, obniżyć koszty i zapewnić pełną zgodność z przepisami w każdym procesie ważenia. Więcej

Często zadawane pytania

Nasi inżynierowie serwisu są regularnie szkoleni przez centralę METTLER TOLEDO i jako jedyni są wyposażeni w narzędzia do wykonywania adiustacji w przypadku wystąpienia odchyleń. Ponadto nasi inżynierowie serwisu używają oryginalnego oprogramowania i części zamiennych zgodnie z zasadami gwarancji.

Częstotliwość konserwacji zapobiegawczych zależy od konkretnej tolerancji procesu oraz oceny ryzyka i jest wyraźnie wskazana w dokumentacji weryfikacji GWP® Verification.

Wzorcowanie jest oddzielną usługą i jest wykonywane przed („przed rozpoczęciem”) i po („po zakończeniu”) konserwacji zapobiegawczej, aby udowodnić, że dokładność urządzenia spełnia wymagania procesu podczas rutynowego działania. 

Pakiety serwisowe uzupełniają program konserwacji zapobiegawczych o dodatkowe usługi, takie jak wzorcowanie, pomoc zdalna i umowa o poziomie usług (SLA). Umowa SLA określa zakres obejmowany naprawą, w tym koszty robocizny/podróży i czas reakcji. W ten sposób ustalane są jasne oczekiwania co do harmonogramu prac naprawczych, a strategia konserwacji jest łatwa do zaplanowania w budżecie.

Konserwacja zapobiegawcza wiąże się z kosztami. Jednak koszt ten jest znacznie niższy niż koszt możliwych skutków awarii urządzenia spowodowanej brakiem konserwacji (nieoczekiwane przestoje, przerwy w produkcji, wycofanie produktu z rynku i inne). 

Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów – nowy podręcznik konserwatorski

Biblioteka Narodowa prezentuje nową publikację: Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów Władysława Sobuckiego i Elżbiety Jeżewskiej to wyczerpujące kompendium zawierające praktyczne i teoretyczne informacje niezbędne każdemu konserwatorowi mającemu do czynienia z papierem.

Prezentowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się ochroną sporządzonych na papierze zbiorów w bibliotekach, archiwach i muzeach, a więc do konserwatorów zabytkowych i nie tylko zabytkowych kolekcji. Wiedza o wytworach papierniczych, ich właściwościach i sposobach wytwarzania, bogato ilustrowana rysunkami i zdjęciami (w tym mikrofotografiami ułatwiającymi identyfikację włókien), na pewno będzie bardzo pomocna przy podejmowaniu decyzji o charakterze i zakresie zabiegów przeprowadzanych w trakcie konserwacji obiektów na papierze bądź z udziałem papieru. Dużo uwagi poświęcono też papierom ręcznie czerpanym. Książka, obok charakterystyki wybranych asortymentów i problematyki trwałych papierów, dość szczegółowo przedstawia również analizę składu włóknistego papierów – temat niezwykle istotny dla konserwatorów.

 • zobacz spis treści
 • zobacz Od autorów

Władysław Sobucki, Elżbieta Jeżewska
Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów 

 • 216 stron
 • ISBN 978-83-7009-622-9
 • cena 73 zł
 • Kup online w Księgarni BN

  Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Haier Hl32s A

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Haier Hl32s A

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Haier Hl32s A