Podręcznik najlepszych praktyk Honeywell 3g Smartvfd Hvfd3d3a0250

Podręcznik najlepszych praktyk Honeywell 3g Smartvfd HVFD3D3A0250 zapewnia użytkownikom kompleksowy zbiór zasad dotyczących zarządzania urządzeniami VFD firmy Honeywell. Zawiera wytyczne dotyczące instalacji, konfiguracji, przeglądów, stosowania, napraw i wymiany części. Podręcznik zapewnia szczegółowe informacje na temat bezpiecznego i skutecznego instalowania, konfigurowania i korzystania z falowników. Zawiera również informacje na temat zgodności z przepisami i zasadami przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Podręcznik jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy korzystają z falowników firmy Honeywell.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Honeywell 3g Smartvfd Hvfd3d3a0250

„PRINCE® – Skuteczne zarządzanie projektami”

PRINCE2® – Managing Sucessful Projects” 6th edition (2017) wersja polska

Licencja: AXELOS

PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) to metoda oparta na procesach, która zapewnia podstawowe elementy zarządzania projektami. PRINCE2® pomaga organizacjom prywatnym, publicznym i trzeciego sektora skutecznie dostarczać nowe produkty i usługi oraz wprowadzać transformacyjne zmiany.

Jest to ogólne narzędzie najlepszych praktyk, które można dostosować do potrzeb każdej organizacji i można je wykorzystać do zarządzania projektami dowolnego typu i skali.

Wskazówki dotyczące zarządzania udanymi projektami za pomocą PRINCE2® 6th Edition kładą nacisk na skalowalność i elastyczność metody oraz na to, jak dostosować ją do złożoności i wymagań projektu.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-33-5

Jak kupić podręcznik PRINCE2® w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

 • Podręcznik PRINCE2® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.
 • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

Podręczniki w wersji papierowej potrzebne są do przygotowania się do egzaminów Practitioner i Re-certification, oraz osobom, które wolą wersje papierową książki.

W sprawie papierowej wersji podręcznika PRINCE2® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills. pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

„Zarządzanie ryzykiem: Przewodnik dla praktyków”

Podręcznik „Management of Risk: Guidance for Practitioners”, 3rd Edition wersja polska

Licencja: AXELOS

M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) zapewnia ramy zarządzania ryzykiem uwzględniające różne aspekty organizacji: strategiczne, programowe, projektowe i operacyjne. Łączy zasady, podejście i procesy oraz oferuje porady, w jaki sposób należy je wdrożyć, w zależności od wielkości wpływu ryzyka na cele.

Wytyczne M_o_R® 3rd edition są idealne dla każdej organizacji lub osoby fizycznej wymagającej wskazówek dotyczących kontrolowanego podejścia do identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka w perspektywie strategicznej, programowej, projektowej i operacyjnej. Fundacja M_o_R skierowana jest do Menadżerów Zmiany Biznesu, Menadżerów Programów i Projektów, Menadżerów Ryzyka, pracowników i managerów Wsparcia Biznesu, Programów i Projektów, kadry operacyjnej i managerów. Dotyczy to również pracowników i menedżerów z innych dyscyplin, w szczególności tych odpowiedzialnych za ustanawianie standardów i/lub ich integrację z MoP®, MSP® i PRINCE2®.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-40-3

Jak kupić podręcznik MoR® w wersji papierowej?

Od 1. 2022:

 • Podręcznik MoR® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.

  W sprawie papierowej wersji podręcznika MoR® zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

  „MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami”

  Podręcznik „Managing Successful Programmes” 4th Edition, wersja polska

  Licencja: AXELOS

  Metoda MSP została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać najczęstszym wyzwaniom, jakie napotykają organizacje prowadzące inwestycje w zmiany. Podręcznik został zaprojektowany w celu dostosowania programów i projektów do strategii organizacyjnej i zapewnienia zarządzania.

  Wytyczne 4 edycji MSP są odpowiednie dla kierowników projektów, kierowników zmian biznesowych, ekspertów i doradców pracujących w biurze programowym, a także dla innych specjalistów / ról kierowniczych zaangażowanych we wspieranie programów zgodnie z wytycznymi MSP.

  Wydawca: PeopleCert
  Autor: Axelos
  Język: polski
  Typ: Książka
  ISBN: 978-9925-600-41-0

  Jak kupić podręcznik MSP® w wersji papierowej?

  Od 1. 2022:

  • Podręcznik MSP® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
  • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.

   W sprawie papierowej wersji podręcznika MSP® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

   © 2022, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills. pl

   O chrześcijańskich korzeniach Polski

   2022-06-15

   Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

   AKTUALNOŚCI

   • 02-10-2014

    Ocalony świat

    Od września ukazują się odcinki serii filmów przyrodniczych Ocalony świat, które realizuje TVP S. A. na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach realizacji projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”. Cykl filmów współfinansowany jest ze środków Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    więcej
   • 01-10-2014

    Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów

    W ramach projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 –promocja najlepszych praktyk” (LIFE10 INF/PL/000673), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej iNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE+, realizowanego przez CentrumKoordynacji Projektów Środowiskowych, mającego na celu promocję dobrych praktyk w zakresie różnorodności biologicznej naobszarach leśnych ukazały się podręczniki dobrych praktyk, w tym Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów.Podręcznik ten m. in. zawiera informację o realizacji czynnej ochrony węża Eskulapa. Gatunku, który od lat objętyjest czynną ochroną w ramach działań Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

    10-07-2014

    Sprawozdanie z konferencji „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”

    W dniu 27 czerwca w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”. Konferencja ta miała charakter podsumowujący realizację projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, trwającego od 2011 do 2014 r. Celami organizowanego spotkania była wymiana doświadczeń, promowanie dobrych praktyk, przedstawienie obiektywnych wyników badań naukowych dotyczących biologii i wymagań życiowych węża Eskulapa, gniewosza plamistego i żółwia błotnego oraz zaprezentowanie sposobów i dalszych perspektyw ochrony tych trzech zagrożonych gatunków gadów w skali kraju i Europy. Uczestnikami spotkania byli zarówno przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji zajmujących się praktyczną ochroną tych rzadkich gadów jak również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. W trakcie spotkania nie zabrakło też elementów międzynarodowych dzięki referatowi zespołu z Czech prezentującego wyniki badań i efekty ochrony czynnej izolowanej populacji węża Eskulapa w tym kraju. pl/Eskulap/aktualnosci/2014#8">więcej

    30-04-2014

    Konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”

    Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwaw konferencji pt. „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”, która odbędzie się 27 czerwca 2014 r.w siedzibie Instytutu w Krakowie. Celem spotkania jest propagowanie wiedzy o biologii rzadkichi zagrożonych gatunków gadów oraz wymiana doświadczeń z zakresu ich ochrony. Konferencja będzie miała charakterpodsumowania działań związanych z realizacją projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”,realizowanego w latach 2011–2014 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.więcej
   O PROJEKCIEMając na uwadze stan i zagrożenia populacji węża Eskulapa w Polsce dzięki wsparciufinansowemu Unii Europejskiej (85% finansowania) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskaw Warszawie (15% finansowania) w kwietniu 2011 r. rozpoczęto realizację projektu„Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”. Głównym celem projektujest kontynuacja działań związanych z czynną ochroną siedlisk tego gatunku z 2009r. w paśmie Otrytu poprzez uzupełnianie istniejących kopców, pniakowisk, gałęziowisk,tworzenie polan, odkrzaczanie, wykaszanie. Ponadto poszerzenie działań ochronnychpoza obszar występowania ostatniej stabilnej populacji, włączenie do współpracyRDLP Krosno wraz z 7 nadleśnictwami na których wąż Eskulapa występuje, kontynuacjarozpoznania stanu populacji i badań naukowych nad preferencjami siedliskowymi gatunkupoprzez m. monitorowanie efektów czynnej ochrony.

   więcej

Podręcznik najlepszych praktyk Honeywell 3g Smartvfd Hvfd3d3a0250

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Honeywell 3g Smartvfd Hvfd3d3a0250

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Honeywell 3g Smartvfd Hvfd3d3a0250