Podręcznik zarządzania usb Asus E1701b

Podręcznik zarządzania USB Asus E1701b to szczegółowa instrukcja, która wyjaśnia, jak skonfigurować i korzystać z urządzenia USB marki Asus. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania urządzenia USB. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące instalacji oprogramowania i usług, które można wykorzystać do wykorzystania wszystkich funkcji, które oferuje urządzenie. Podręcznik jest przejrzysty i łatwy do zrozumienia, dzięki czemu jest łatwy w użyciu dla wszystkich użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zarządzania usb Asus E1701b

1 PL7117 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Styczeń 2012

2 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie notebooka... 11 Rozdział 2: Poznanie budowy Widok z góry... 14 Widok z dołu... 17 Widok z prawej... 19 Widok z lewej... 21 Widok z tyłu... 24 Widok z przodu... 24 Rozdział 3: Rozpoczęcie używania System zasilania... 26 Zasilacz... 26 Bateria... 28 Właściwa eksploatacja baterii... 29 Włączanie zasilania komputera... 30 Test POST (Autotest po włączeniu)... 30 Sprawdzenie baterii... 32 Ładowanie baterii... 33 Ponowne uruchamianie komputera... 34 Tryby zarządzania zasilaniem... 36 Uśpienie i hibernacja... 36 Kontrola temperatury... 38 Specjalne funkcje klawiatury... 39 Przyciski skrótów... 39 Przyciski Microsoft Windows... 41 Przełączniki i wskaźniki stanu... 42 Przełączniki... 42 Wskaźniki stanu... 43 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

3 Rozdział 4: Używanie komputera Urządzenie wskazujące... 46 Używanie touchpada... 47 Ilustracje dotyczące używania touchpada... 48 Dbanie o touchpad... 51 Automatyczne wyłączanie touchpada... 51 Urządzenia pamięci masowej... 53 Napęd optyczny (w wybranych modelach)... 53 Czytnik kart pamięci Flash... 57 Dysk twardy... 58 Pamięć operacyjna... 61 Połączenia... 62 Połączenie sieciowe... 62 Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)... 64 Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows... 66 Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)... 68 Podłączanie subwoofera (w wybranych modelach)... 71 Ładowarka USB Dodatek Akcesoria opcjonalne... d-2 Połączenia opcjonalne... D-2 System operacyjny i oprogramowanie... d-3 Ustawienia systemu BIOS... D-4 Popularne problemy i ich rozwiązania... d-10 Przywracanie ustawień komputera... D-16 Wykorzystanie partycji przywracania... d-16 Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach)... d-17 Informacja dotycząca napędu DVD-ROM... D-19 Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach)... D-21 Zgodność wewnętrznego modemu... D-22 Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa... D-26 Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)... D-26 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

4 Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)... D-27 Deklaracja zgodności... d-27 (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)... D-27 Ostrzeżenie znaku CE... D-28 Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady... D-28 Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen... d-29 Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji... D-29 Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa... d-31 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania... d-32 Uwagi dotyczące tunera TV... D-32 REACH... D-32 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)... d-33 Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego... d-34 Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera... d-34 Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem... d-34 Przepisy CDRH... D-34 Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation... D-35 Certyfikat CTR 21(dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem)... d-36 Etiqueta Ecológica da União Européia... D-38 Produkt zgodny z ENERGY STAR... D-38 Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska... d-39 Recycling ASUS/Usługi zwrotu... d-39 Informacje o prawach autorskich... D-40 Ograniczenie odpowiedzialności... D-41 Serwis i pomoc techniczna... D-41 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

5 Rozdział 1: 1 Wprowadzenie do komputera

6 O podręczniku użytkownika To jest podręcznik użytkownika. Zawiera on informacje o podzespołach komputera oraz sposobie ich używania. Podręcznik został podzielony na następujące części: 1. Wstęp Ogólne informacje dotyczące komputera i tego podręcznika użytkownika. 2. Budowa komputera Informacje dotyczące komponentów komputera. 3. Wprowadzenie Podstawy korzystania z komputera przenośnego. 4. Korzystanie z komputera Wprowadzenie do pracy z komputerem przenośnym. 5. Dodatek Omówienie akcesoriów opcjonalnych i udostępnienie informacji dodatkowych. Faktycznie zainstalowane aplikacje różnią się w zależności od modelu i regionu. Wygląd komputera może się różnić od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy zaakceptować wygląd komputera jako prawidłowy. Uwagi dotyczące tego podręcznika W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne wykonanie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności: OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania. WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby. PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań. UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

7 Zasady bezpieczeństwa Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na długą i satysfakcjonującą pracę na komputerze. Należy się stosować do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek. Poza czynnościami wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i wyjąć zestawy baterii. Do czyszczenia komputera należy zastosować czystą celulozową chusteczkę lub irchę zwilżoną w roztworze detergentu bez właściwości ścierających i kilku kropel ciepłej wody, a nadmiar wody usunąć suchą szmatką. NIE NALEŻY ustawiać komputera na nierównej lub niestabilnej powierzchni. W przypadku uszkodzenia obudowy należy skontaktować się z serwisem. NIE NALEŻY narażać komputera na brud lub pył. NIE WOLNO używać komputera w miejscach, gdzie ulatnia się gaz. NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać go razem z małymi elementami, które mogą zarysować lub przedostać się do komputera. NIE NALEŻY umieszczać komputera na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zapobiec dyskomfortowi lub obrażeniom z powodu emisji ciepła. NIE NALEŻY umieszczać na komputerze lub upuszczać na niego obiektów, a także nie należy wpychać żadnych obiektów do komputera. NIE NALEŻY narażać komputera na działanie silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. NIE NALEŻY narażać komputera na działanie lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

8 BEZPIECZNA TEMPERATURA: ten komputer może być używany wyłącznie w miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 10 C (50 F) do 35 C (95 F). NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. NIE należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. WARTOŚĆ ZNAMIONOWA WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej części komputera i upewnij się, że adapter zasilania może zapewnić wymagane zasilanie. NIE należy używać na powierzchni lub w jej pobliżu mocnych rozcieńczalników, takich jak silne rozpuszczalniki, benzen lub inne chemikalia. Nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować jej wybuch i uszkodzenie komputera. NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych. NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

9 Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i poziomu ciśnienia dźwięku. Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem ruchomym i może być niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do ruchomych skrzydeł wentylatora. Informacje o adapterze (zależy od modeli) Napięcie wejściowe: Vac Częstotliwość wejściowa: 50 60Hz Parametry prądu wyjścia: 4, 74A (90W); 6, 32A (120W) Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19V Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu W celu przygotowania komputera do transportu, należy go wyłączyć i odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy. Po wyłączeniu zasilania cofa się głowica dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego podczas transportu. Dlatego, nie należy przenosić komputera przy włączonym zasilaniu. Należy zamknąć panel wyświetlacza i sprawdzić, czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia, w celu zabezpieczenia klawiatury i panela wyświetlacza. OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa obsługa może spowodować łatwe zarysowanie powierzchni komputera. Nie należy pocierać i rysować powierzchni komputera. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

10 Przykrywanie komputera Należy zakupić torbę do przenoszenia komputera w celu ochrony go przed brudem, wodą, wstrząsami i zarysowaniami. Ładowanie baterii W celu korzystania z komputera podczas dłuższych wyjazdów, należy się upewnić że bateria jest naładowana, a także zabrać ze sobą zapasową baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia go do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie potrwa znacznie dłużej, gdy w czasie ładowania będzie używany komputer. Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera w samolocie należy skontaktować się z linią lotniczą. Większość linii lotniczych ogranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych. Większość linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie lotu, a nie podczas startu lądowania. OSTRZEŻENIE! Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających: Urządzenia do prześwietlania (stosowane do sprawdzania elementów na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (sprawdzanie osób przechodzących przez bramki kontrolne) i pałeczki magnetyczne (ręczne urządzenia stosowane do kontroli osób i bagażu osobistego). Komputer i dyskietki można przetransportować poprzez urządzenia prześwietlające. Jednakże zaleca się, aby nie narażać komputera lub dyskietek na działanie lotniskowych detektorów magnetycznych lub pałek magnetycznych. 10 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

11 HDMI Przygotowanie notebooka W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące używania komputera. Zainstaluj zestaw baterii 1 Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym Podręcznik użytkownika komputera ASUS 11

12 Otwieranie panela wyświetlacza LCD 1. Ostrożnie unieś kciukiem panel wyświetlacza. Wolno przechyl panel wyświetlacza do przodu lub do tyłu, aby uzyskać wygodny kąt widzenia. Włączanie zasilania 1. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania na klawiaturze. Użyj [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6] do regulacji jasności LCD. 12 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

13 Rozdział 2: 2 Poznanie budowy

14 insert Widok z góry Układ klawiatury może się różnić w zależności od regionu geograficznego. 1 2 esc f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 prt sc pause sysrq break delete backspace home tab pgup caps lock enter pgdn shift 0 shift end 5 ctrl fn alt alt ctrl 6 14 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

15 Kamera Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie wideo. Można ją używać do wideokonferencji i innych aplikacji interaktywnych. Panel wyświetlacza Funkcje panela wyświetlacza są takie same jak monitora typu desktop. Komputer wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zapewnia doskonałą jakość obrazu. W odróżnieniu od kineskopowych monitorów komputerów stacjonarnych, panel LCD nie emituje promieniowania i obraz na nim nie miga, dzięki czemu jest mniej męczący dla oczu. Wyświetlacz należy czyścić miękką, suchą szmatką (jeżeli to konieczne z niewielką ilością czystej wody). Przyciski natychmiastowego uruchomienia Przyciski natychmiastowego uruchomienia umożliwiają uruchamianie często używanych aplikacji po pojedynczym naciśnięciu przycisku. Szczegóły znajdują się w części 3. Przełącznik zasilania Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera i przywracanie z hibernacji (STD). Naciśnij raz ten przełącznik w celu włączenia i raz w celu wyłączenia komputera. Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza. Klawiatura Komputer wyposażony jest w pełnowymiarową klawiaturę. Dwa klawisze funkcyjne Windows ułatwiają nawigację w systemie operacyjnym Windows. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 15

16 6 Touchpad Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje, co mysz w komputerze typu desktop. Funkcja przewijania jest dostępna po zainstalowaniu dostarczonego sterownika touchpada i ułatwia nawigację w systemie Windows lub w sieci web. 16 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

17 Widok z dołu Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu. Rozmiar zestawu baterii różni się, w zależności od modelu OSTRZEŻENIE! Dolna część komputera może silnie się rozgrzewać. Należy uważać podczas korzystania z komputera, w trakcie jego działania lub gdy był niedawno używany. Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas ładowania i używania. Nie należy używać komputera na miękkich powierzchniach, takich jak kanapy czy łóżka, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ KOMPUTERA NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 17

18 Moduł baterii Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii. Moduł baterii umożliwia korzystanie z notebooka bez konieczności podłączania do zasilania. Czas pracy komputera na baterii może się różnić w zależności od sposobu używania i specyfikacji danego notebooka. Baterii nie wolno rozbierać - należy ją zakupić w formie pojedynczego modułu. Blokada baterii - Ręczna Ręczna blokada baterii służy do zamocowania zestawu baterii. Przesuń ręczną blokadę baterii do pozycji odblokowania, aby wstawić lub wyjąć zestaw baterii. Przesuń blokadę ręczną do pozycji zablokowania po wstawieniu zestawu baterii. Wnęka na dysk twardy Dysk twardy jest zabezpieczony we wnęce. Informacje o możliwościach rozbudowy dysku twardego dla komputera można uzyskać w centrum serwisowym lub u sprzedawcy. Maksymalną zgodność i niezawodność zapewniają wyłącznie dyski twarde od autoryzowanych dostawców. Wnęka pamięci (RAM) Wnęka pamięci umożliwia wykonanie rozbudowy poprzez instalację dodatkowej pamięci. Dodatkowa kość pamięci zwiększa wydajność komputera poprzez zmniejszenie częstotliwości dostępu do dysku twardego. BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamięci nie jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania (włącznie z BIOS). W celu uzyskania informacji dotyczących modernizacji napędu dysku twardego w komputerze należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej zgodności i niezawodności moduły rozszerzenia należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego komputera 18 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

19 Widok z prawej Port USB (3. 0) (w wybranych modelach) Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 3. 0, USB 2. 0 lub USB 1. 1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 4. 8Gbitów/sek. (USB 3. 0), 480Mbitów/ sek. (USB 2. 0) oraz 12Mbitów/sek. (USB 1. 1). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping). Ten port obsługuje także funkcję USB Ładowanie+, która pomaga w ładowaniu podłączonego urządzenia USB, nawet po wyłączeniu zasilania komputera notebook PC. Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części. Port USB (3. 0) (w wybranych modelach) Napęd optyczny Występuje wiele wersji tego modelu komputera, które mogą być wyposażone w różne napędy optyczne. Napęd optyczny komputera może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski wideo (DVD) i posiadać możliwość zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegółowe informacje dotyczące każdego modelu znajdują się w specyfikacjach marketingowych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 19

20 Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego Do wysuwania tacy napędu optycznego służy elektroniczny przycisk wysuwania. Tacę napędu optycznego można także wysunąć poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem napędu optycznego w oknie systemu Windows Mój komputer. Awaryjne wysuwanie tacy napędu optycznego (lokalizacja zależy od modelu) Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunięcia tacy napędu optycznego, gdy nie działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego. Port USB (2. 0) Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 2. 1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/sek. 1) oraz 480Mbitów/sek. 0). Gniazdo subwoofera (w wybranych modelach) Gniazdo subwoofera jest wykorzystywane WYŁĄCZNIE do podłączenia subwoofera dostarczonego z komputerem notebook PC. Subwoofer umożliwia korzystanie z doskonałych basów (niska częstotliwość) w aplikacjach multimedialnych. Do tego gniazda NIE należy podłączać innych urządzeń. Może to spowodować uszkodzenie gniazda subwoofera lub komputera notebook PC. 20 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

21 Widok z lewej HDMI Port blokady Kensington Port blokady Kensington umożliwia zabezpieczenie komputera, poprzez użycie produktów zabezpieczania notebooka zgodnych z Kensington. Jest to zazwyczaj metalowa linka i zamek, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem od stałego obiektu. Niektóre produkty zabezpieczenia mogą także zawierać detektor ruchu, generujący po poruszeniu dźwięk alarmu. Wejście zasilania (prąd stały) Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany przez dostarczony adapter zasilania z prądu zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania komputera i ładowania wewnętrznego zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii przed uszkodzeniem należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania. OSTRZEŻENIE: W CZASIE UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY LUB GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA. 3 Szczeliny wentylacyjne Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wpływanie powietrza chłodzącego i wypływanie ciepłego powietrza z notebooka. WAŻNE! Upewnić się, że papiery, książki, ubrania, kable lub inne przedmioty nie blokują żadnej ze szczelin wentylacyjnych. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 21

22 4 Port sieci LAN Ośmiopinowy port LAN RJ-45 jest większy od portu modemu RJ-11 i obsługuje standardowe połączenie kablem Ethernet z siecią lokalną. Wbudowane złącze umożliwia wygodne używanie bez dodatkowych adapterów Wyjście wyświetlacza (Monitor) 15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenia zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor i umożliwia oglądanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym. HDMI Port HDMI Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interfejs multimediów wysokiej rozdzielczości) jest interfejsem całkowicie cyfrowego nieskompresowanego sygnału audio/wideo między każdym źródłem sygnału audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD, czy odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub wideo, takim jak telewizor cyfrowy (DTV). Obsługuje jednym kablem sygnał wideo standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowy cyfrowy sygnał audio. Transmituje wszystkie standardy ATSC HDTV oraz obsługuje 8-kanałowy dźwięk cyfrowy, w paśmie o szerokości pozwalającej na wprowadzenie przyszłych udoskonaleń. Gniazdo mikrofonowe Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) może być wykorzystane do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Użycie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanego mikrofonu. Dzięki temu interfejsowi komputer przenośny może się zamienić w domowe centrum rozrywki hi-fi. 22 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

23 8 Gniazdo wyjścia słuchawek Gniazdo wyjścia słuchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane do połączenia sygnału wyjścia audio komputera do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Użycie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników. Combo Gniazdo wyjścia SPDIF To gniazdo zapewnia połączenie z urządzeniami zgodnymi z SPDIF (Sony/Philips Digital Interface (Interfejs cyfrowy Sony/Philips)) dla cyfrowego wyjścia audio. Funkcja ta służy do przekształcania komputera w domowy system rozrywki hi-fi. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 23

24 Widok z tyłu 1 1 Moduł baterii Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii. Widok z przodu Wskaźniki stanu (przód) Wskaźniki stanu reprezentują różne stany sprzętowe/ programowe. Gniazdo pamięci Flash Zwykle, aby można było używać kart pamięci z takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA należy zakupić osobno zewnętrzny czytnik kart pamięci. Ten komputer ma wbudowany wysokiej szybkości czytnik kart pamięci, umożliwiający wygodne odczytywanie i zapisywanie na wiele kart pamięci flash, zgodnie z opisem w dalszej części tego podręcznika. 24 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

25 Rozdział 3: 3 Rozpoczęcie używania

26 HDMI System zasilania Zasilacz Komputer może być zasilany z dwóch źródeł, z sieci energetycznej poprzez zasilacz sieciowy, lub z zestawu bateryjnego. Zasilacz przekształca prąd zmienny ze ściennego gniazda zasilania na prąd stały wymagany przez komputer. Komputer jest dostarczany z uniwersalnym zasilaczem przekształcającym prąd zmienny na prąd stały. Oznacza to, że można podłączyć przewód zasilający do dowolnego źródła 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania przełączników lub używania konwerterów zasilania. W różnych krajach może być wymagany adapter do podłączenia dostarczonego przewodu zasilającego w standardzie amerykańskim w celu dopasowania do lokalnego standardu. W większości hoteli znajdują się uniwersalne gniazda, obsługujące różne rodzaje przewodów zasilających i różne napięcia. Przed daleką wyprawą najlepiej jest zasięgnąć informacji jakie napięcie zasilania stosowane jest w danym kraju. Można dokupić specjalny zestaw do podróży, który zawiera adaptery zasilania i modemu dla większości państw. OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY podłączać przewodu prądu zmiennego do gniazda prądu zmiennego przed podłączeniem wtyczki prądu stałego do komputera. Może to spowodować uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały. 26 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

27 WAŻNE! Użycie zasilacza komputera do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli pojawi się dym, będzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystąpi zbyt wysoka temperatura zasilacza należy zgłosić się do serwisu. Z serwisem należy się skontaktować także wtedy, gdy istnieje podejrzenie uszkodzenia adaptera prąd zmienny - prąd stały. Uszkodzony zasilacz, może spowodować zniszczenie zestawu baterii i komputera. W zależności od regionu, komputer może być dostarczony z dwu lub trzy bolcową wtyką. Jeśli dostarczona została wtyka trzy bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego działania komputera należy zastosować uziemione gniazdo prądu zmiennego lub zastosować adapter z prawidłowo wykonanym uziemieniem. OSTRZEŻENIE! W CZASIE DZIAŁANIA ADAPTER ZASILANIA MOŻE SILNIE SIĘ ROZGRZEWAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE PRZYKRYWAĆ ZASILACZA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA. Odłącz adapter zasilania lub wyłącz gniazdo prądu zmiennego w celu zminimalizowania zużycia energii, gdy komputer nie jest używany. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 27

28 Bateria Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z połączonych we wspólnej obudowie ogniw baterii. W pełni naładowany zestaw, zapewnia zasilanie przez kilka godzin, a czas ten można wydłużyć poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić oddzielnie u sprzedawcy komputera. Instalacja i deinstalacja modułu baterii Komputer może być dostarczony z zainstalowanym lub z niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu instalacji zestawu baterii należy wykonać następujące czynności. WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować zestawu baterii przy uruchomionym komputerze. może to spowodować utratę aktywnych danych. Instalacja modułu baterii: 1 28 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

29 Deinstalacja modułu baterii: 1 2 WAŻNE! Należy używać wyłącznie modułów baterii i zasilaczy dostarczonych z tym komputerem lub specjalnie zatwierdzonych przez producenta lub sprzedawcę do używania z tym modelem, w przeciwnym przypadku może wystąpić uszkodzenie komputera. Właściwa eksploatacja baterii Moduł baterii komputera, jak wszystkie ładowalne baterie, może być ładowany określoną ilość razy. Użyteczna żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i sposobu używania komputera. Najlepszy zakres temperatur wynosi od 10 C do 35 C (50 F do 95 F). Należy także pamiętać, że temperatura wewnętrzna komputera jest wyższa niż temperatura otoczenia. Temperatury powyżej lub poniżej tego zakresu skracają żywotność baterii. W każdym jednak przypadku czas użyteczności baterii kiedyś się zakończy i konieczne będzie zakupienie u autoryzowanego dostawcy tego komputera nowego zestawu baterii. Ponieważ baterie zużywają się także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania dodatkowych baterii w celu ich przechowywania. OSTRZEŻENIE! Ze względów bezpieczeństwa, NIE WOLNO wrzucać baterii do ognia, NIE WOLNO zwierać styków baterii i NIE WOLNO demontować baterii. Po wystąpieniu nieprawidłowego działania baterii lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem baterii należy wyłączyć komputer i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 29

30 Włączanie zasilania komputera Po włączeniu komputera na ekranie wyświetlany jest komunikat włączenia zasilania. W razie potrzeby, jasność można wyregulować przyciskami skrótów. Aby uruchomić program konfiguracji BIOS w celu ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, naciśnij [F2] podczas uruchamiania. Po naciśnięciu [Tab] podczas wyświetlania ekranu początkowego, wyświetlone zostaną informacje startowe, takie jak wersja BIOS. Naciśnij [ESC], po czym zostanie wyświetlone menu startowe z możliwością wyboru uruchomienia z dostępnych napędów. Po włączeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera, widoczne jest miganie panela wyświetlacza. Jest to część testu komputera i nie oznacza problemu z wyświetlaczem. WAŻNE! Aby zabezpieczyć napęd dysku twardego, po wyłączeniu komputera należy zawsze zaczekać, co najmniej 5 sekund przed jego ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. Test POST (Autotest po włączeniu) Po włączeniu komputera, nastąpi uruchomienie serii sterowanych programowo testów diagnostycznych nazywanych POST (Power- On Self Test). Oprogramowanie, które steruje testem POST jest stałą częścią architektury komputera. POST zawiera zapis konfiguracji sprzętowej komputera, która jest wykorzystywana do diagnostyki systemu. Zapis ten jest tworzony poprzez użycie programu konfiguracji BIOS. Jeśli w trakcie testu POST zostanie wykryta różnica pomiędzy zapisem konfiguracji sprzętowej a istniejącym sprzętem, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez uruchomienie programu konfiguracji BIOS. W większości przypadków zapis konfiguracji sprzętowej powinien być poprawny w momencie otrzymania komputera. Po zakończeniu testu, może pojawić się komunikat No operating system found (Nie znaleziono systemu operacyjnego), jeśli na dysku twardym nie został wstępnie załadowany system operacyjny. Oznacza to, że dysk twardy został prawidłowo wykryty i jest gotowy do instalacji nowego systemu operacyjnego. 30 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

31 Technologia automatycznego wykrywania i naprawy błędów S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sprawdza dysk twardy podczas testu POST i generuje komunikat z ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy wymaga serwisowania. Jeśli w trakcie uruchamiania zostanie wygenerowane ostrzeżenie o błędzie krytycznym dysku twardego, należy jak najszybciej wykonać kopię zapasową danych i uruchomić program sprawdzający dysk w systemie Windows. Aby uruchomić program sprawdzania dysku systemu Windows: kliknij Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikonę dysku twardego > wybierz Właściwości > kliknij zakładkę Narzędzia > kliknij Sprawdź teraz > kliknij Start. Można także wybrać Skanuj... sektory dla wykonania bardziej efektywnego skanowania i naprawy, ale ten proces jest wolniejszy. WAŻNE! Jeżeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem narzędziowym w trakcie uruchamiania dalej generowane są ostrzeżenia, należy przekazać komputer do naprawy. Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 31

32 Sprawdzenie baterii Moduł baterii obsługuje standard Smart Battery, dzięki czemu w systemie Windows możliwe jest monitorowanie stanu naładowania baterii. W zależności od konfiguracji sprzętowej i sposobu użytkowania, całkowicie naładowany zestaw baterii zapewnia zasilanie do kilku godzin poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem. Rzeczywisty czas działania zależy od sposobu wykorzystania funkcji oszczędzania energii, ogólnego sposobu pracy, od procesora, od wielkości pamięci systemowej i od rozmiaru panela wyświetlacza. Pokazane tu zrzuty ekranów, to tylko przykłady, które mogą różnić się od ekranów wyświetlanych w systemie. Użytkownik jest ostrzegany o słabym naładowaniu. Kontynuowanie pracy mimo ostrzeżeń o słabym naładowaniu baterii, spowoduje ostatecznie przejście komputera do stanu wstrzymania (jest to domyślna akcja Windows). Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę baterii w celu wyświetlenia dostępnych akcji. Najedź kursorem myszy na ikonę baterii bez klikania, aby wyświetlić stan naładowania baterii. Kliknij lewym przyciskiem ikonę baterii w celu wyświetlenia ustawień zarządzania zasilaniem. Najedź kursorem myszy bez klikania na ikonę zasilacza, aby wyświetlić postęp naładowania baterii. OSTRZEŻENIE! STR (Suspend-to-RAM [Wstrzymanie]), przy rozładowanej baterii nie może trwać dłuższy czas. STD (Suspendto-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wyłączeniem komputera. Komputer potrzebuje niewielkiej ilości prądu w celu przejścia do stanu STD, w związku z czym może się to nie udać przy braku zasilania (np. odłączenie adaptera zasilania I zestawu baterii). 32 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

33 Ładowanie baterii Przed użyciem komputera w czasie podróży należy naładować zestaw baterii. Ładowanie zestawu baterii rozpoczyna się po podłączeniu do zewnętrznego zasilania poprzez adapter zasilania. Zestaw baterii należy całkowicie naładować przed pierwszym użyciem. Nowy zestaw baterii należy całkowicie naładować przed odłączeniem komputera od zewnętrznego zasilania. Pełne naładowanie baterii przy włączonym komputerze trwa kilka godzin, a przy włączonym komputerze może potrwać dwukrotnie dłużej. Kontrolka ładowania gaśnie w momencie całkowitego naładowania baterii. Ładowanie baterii rozpoczyna się, gdy jej naładowanie spadnie poniżej 95%. Zapobiega to konieczności częstego ładowania baterii. Minimalizacja cykli doładowania pomaga w wydłużeniu żywotności baterii. Ładowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej temperaturze lub przy zbyt wysokim napięciu baterii. OSTRZEŻENIE! Nie należy pozostawiać rozładowanego zestawu baterii. Zestaw baterii rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jeśli nie jest używany, należy go naładować raz na trzy miesiące w celu wydłużenia trwałości, w przeciwnym wypadku może okazać się niemożliwe wykonanie ładowania w przyszłości. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 33

34 Ponowne uruchamianie komputera W niektórych sytuacjach po wprowadzeniu zmian do systemu operacyjnego konieczne jest jego ponowne uruchomienie. Niektóre procesy instalacyjne wyświetlają okno dialogowe umożliwiające wykonanie restartu. Aby zrestartować system ręcznie, kliknij przycisk Start systemu Windows i strzałkę w prawo, a następnie wybierz Restart(Uruchom ponownie). W celu uzyskania innych opcji, takich jak Przełącz użytkownika, Uruchom ponownie, Wstrzymaj lub Zamknij, kliknij strzałkę w prawo. Wyłączanie zasilania Włącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera lub przechodzenie komputera do trybu uśpienia (wstrzymania) albo hibernacji. Funkcje włącznika zasilania można dostosować w opcji Opcje zasilania Panelu sterowania systemu Windows. W celu uzyskania innych opcji, takich jak Przełącz użytkownika, Uruchom ponownie, Uśpij lub Wyłącz, kliknij strzałkę w prawo. WAŻNE! Aby zabezpieczyć dysk twardy, po wyłączeniu komputera należy zaczekać przynajmniej 5 sekund przed ponownym włączeniem. 34 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

35 Wyłączanie awaryjne Jeśli nie można prawidłowo wyłączyć lub uruchomić ponownie systemu operacyjnego, dostępne są dwa dodatkowe sposoby wyłączania komputera: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy. WAŻNE! Nie należy stosować wyłączania awaryjnego w trakcie zapisywania danych; może to spowodować ich utratę. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 35

36 Tryby zarządzania zasilaniem Komputer posiada wiele automatycznych lub regulowanych funkcji oszczędzania energii, które można wykorzystać do maksymalizacji żywotności baterii i obniżenia TCO (Total Cost of Ownership [Całkowity koszt utrzymania]. Niektóre z tych funkcji można regulować przez menu Power (Zasilanie) programu BIOS Setup. Ustawienia zarządzania zasilaniem ACPI wykonuje się poprzez system operacyjny. Zadaniem funkcji zarządzania zasilaniem jest maksymalne oszczędzanie energii elektrycznej poprzez możliwie najczęstszą zmianę trybu działania komponentów na tryb niskiego zużycia energii, ale także udostępnienie na żądanie trybu pełnego działania. Uśpienie i hibernacja Dostęp do ustawień zarządzania zasilaniem można uzyskać przez Windows > Panel sterowania > Opcje zasilania. W opcji Ustawienia systemowe, można zdefiniować Uśpienie/ Hibernacja lub Wyłączenie dla akcji zamykania panela wyświetlacza lub naciskania przycisku zasilania. Tryby Uśpienie i Hibernacja poprzez wyłączenie niektórych komponentów, umożliwiają oszczędzanie energii, gdy komputer nie jest używany. Po wznowieniu pracy, przywrócony zostanie ostatni stan (taki jak np. przewinięty do połowy dokument lub napisana do połowy wiadomość), tak jakby nie nastąpiło opuszczenie miejsca pracy. Opcja Wyłącz spowoduje zamknięcie wszystkich aplikacji i wyświetlenie pytania o zapisanie pracy jeśli nie została wcześniej zapisana. 36 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

37 Uśpienie oznacza to samo co STR (Suspend-to-RAM). Funkcja ta zapisuje bieżące dane w pamięci RAM gdy wyłączanych jest wiele komponentów. Ponieważ pamięć RAM jest ulotna, do podtrzymania danych (odświeżania) wymagane jest zasilanie. Kliknij przycisk Windows i strzałkę w prawo, aby wyświetlić tę opcję. Do uaktywnienia tego trybu można także użyć skrótu klawiaturowego [Fn F1]. Przywrócenie działania następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku, poza przyciskiem [Fn]. Hibernacja oznacza to samo co STD (Suspend-to-Disk) i zapisuje bieżące dane i stan na dysku twardym. Z tego powodu pamięć RAM nie musi być okresowo odświeżana i w znacznym stopniu spada zużycie energii, ale nie całkowicie, ponieważ niektóre wybudzalne komponenty, takie jak sieć LAN wymagają podtrzymania zasilania. Hibernacja oszczędza więcej energii w porównaniu z trybem Uśpienie. Przywrócenie działania następuje po naciśnięciu zasilania. (UWAGA: Wskaźnik zasilania jest w tym trybie wyłączony. ) Podręcznik użytkownika komputera ASUS 37

38 Kontrola temperatury Dostępne są trzy metody kontrolowania stanu termicznego komputera. Metody kontroli nie mogą być konfigurowane przez użytkownika i powinny być znane na wypadek, gdy komputer przejdzie do tych stanów. Następujące temperatury reprezentują temperaturę obudowy (nie procesora). Gdy temperatura osiągnie bezpieczny górny limit włącza się wentylator w celu aktywnego chłodzenia. Gdy temperatura przekroczy bezpieczny górny limit, zmniejsza się szybkość procesora dla wykonania pasywnego chłodzenia. Gdy temperatura przekroczy maksymalny bezpieczny górny limit, system wyłączy się w celu wykonania krytycznego chłodzenia. 38 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

39 Specjalne funkcje klawiatury Przyciski skrótów Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych. W celu wywołania skrótu klawiszowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrótu. Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych może być różne w różnych modelach. Proszę zwracać uwagę bardziej na ikonki reprezentujące skróty, niż na numery klawiszy funkcyjnych. Ikona Z Z (F1): Przełączenie komputera do stanu wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-Disk, w zależności od ustawienia przycisku uśpienia w ustawieniach zarządzania zasilaniem). Wieża radiowa (F2): Tylko modele bezprzewodowe: Włączanie lub wyłączanie wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach). Po włączeniu zaczyna świecić odpowiednie światło wskaźnika. Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth wymagane są ustawienia oprogramowania Windows. Ikona wypełnionego słońca (F5): Zmniejszanie jasności wyświetlacza. Ikona otwartego słońca (F6): Zwiększanie jasności wyświetlacza. Ikona LCD (F7): Włączanie i wyłączanie panela LCD (W niektórych modelach rozciąga obraz na cały ekran podczas korzystania z niskich rozdzielczości). Podręcznik użytkownika komputera ASUS 39

40 Ikony LCD/Monitor (F8): Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem na panelu LCD i zewnętrznym monitorze w kolejności: wyświetlacz LCD komputera->zewnętrzny monitor->obydwa. (Ta funkcja nie działa w trybie 256 kolorów, wybierz tryb High Color w ustawieniach wyświetlania). Ważne: Przed przełączeniem wyświetlania na zewnętrzny monitor należy go podłączyć. Przekreślony touchpad (F9): Przełączenie wbudowanego touchpada do pozycji zablokowany (wyłączony) i odblokowany (włączony). Blokowanie touchpada zabezpiecza przed przypadkowym przesunięciem kursora podczas pisania i najlepiej stosować je z zewnętrznym urządzeniem wskazującym, takim jak mysz. UWAGA: W wybranych modelach pomiędzy przyciskami touchpada, znajduje się wskaźnik, który świeci gdy touchpad jest odblokowany (włączony) i nie świeci, gdy touchpad jest zablokowany (wyłączony). Przejście do poprzedniej ścieżki dysku CD (Przewinięcie) (F10): Podczas odtwarzania CD, przejście do poprzedniej ścieżki audio/rozdziału filmu. Odtwarzanie/Pauza CD (F11): Podczas zatrzymania CD, rozpoczęcie odtwarzania CD. Podczas odtwarzania CD, wstrzymanie odtwarzania CD. Przejście do następnej ścieżki dysku CD (Szybkie przewinięcie do przodu) (F12): Podczas odtwarzania CD, przejście do następnej ścieżki audio/rozdziału filmu. Fn+C: Włączanie i wyłączanie funkcji Splendid Video Intelligent Technology. Funkcja ta umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi trybami rozszerzania kolorów w celu poprawy kontrastu, jasności, odcienia skóry i niezależnego nasycenia kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Bieżący tryb jest wyświetlany w menu ekranowym (OSD). Fn+V: Uruchamia aplikację Life Frame. 40 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

41 Power4Gear Hybrid (Fn + spacja): Ten przycisk przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby oszczędzania wpływają na wiele aspektów działania komputera w celu maksymalizacji wydajności i czasu działania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub odłączenie adaptera zasilania powoduje automatyczne przełączanie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem zmiennym, a trybem zasilania bateryjnego. Informacje o bieżącym trybie zasilania, znajdują się w menu ekranowym (OSD). Przyciski Microsoft Windows Na klawiaturze znajdują się dwa specjalne przyciski Windows, opisane poniżej. Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej, lewej części pulpitu Windows. Drugi przycisk, który wygląda jak menu Windows z małym kursorem, uaktywnia menu właściwości i stanowi odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszy obiektu Windows. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 41

42 Przełączniki i wskaźniki stanu Przełączniki Power4Gear Hybrid Przy WŁĄCZONYM zasilaniu komputera notebook PC, przycisk Power4Gear Hybrid przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby oszczędzania energii kontrolują wiele aspektów działania komputera notebook PC w celu maksymalizacji wydajności w porównaniu do czasu działania na zasilaniu bateryjnym. zastosowanie lub odłączenie adaptera zasilania spowoduje automatyczne przełączenie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem zmiennym i trybem zasilania bateryjnego. Wybrany tryb jest pokazany na wyświetlaczu. 42 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

43 Wskaźniki stanu Wskaźnik zasilania Wskaźnik zasilania świeci się po włączeniu komputera i wolno miga, gdy komputer znajduje się w trybie Suspend-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik ten jest wyłączony, gdy wyłączony został komputer lub znajduje się w trybie Suspend-to-Disk (Hibernacja). Podręcznik użytkownika komputera ASUS 43

44 Wskaźnik ładowania baterii (dwukolorowy) Dwukolorowy wskaźnik naładowania baterii, pokazuje stan naładowania baterii w następujący sposób: Włączone zielone światło: Naładowanie baterii w granicach 95% do 100% (przy zasilaniu prądem zmiennym). Włączone pomarańczowe światło: Naładowanie baterii poniżej 95% (przy zasilaniu prądem zmiennym). Migające pomarańczowe światło: Naładowanie baterii poniżej 10% (bez zasilania prądem zmiennym). Wyłączony: Naładowanie baterii w granicach 10% do 100% (bez zasilania prądem zmiennym). Wskaźnik aktywności napędu Oznacza, że komputer znajduje się w trakcie dostępu do jednego lub więcej urządzeń pamięci masowej, takich jak dysk twardy. Częstotliwość migania światła jest proporcjonalna do czasu dostępu. Bluetooth / Wskaźnik sieci bezprzewodowej Dotyczy to wyłącznie modeli z wewnętrzną funkcją Bluetooth (BT) i wbudowaną bezprzewodową siecią LAN. Światło tego wskaźnika wskazuje uaktywnienie wbudowanej funkcji Bluetooth (BT) komputera. Wskaźnik ten świeci po włączeniu wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. (Niezbędne są ustawienia oprogramowania Windows. ) Wskaźnik wprowadzania dużych liter Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania dużych liter [Caps Lock]. Funkcja wprowadzania dużych liter powoduje, po naciśnięciu niektórych klawiszy liter, wpisywanie dużych liter (np. A, B, C). Po wyłączeniu wskaźnika wprowadzania dużych liter, wprowadzane będą małe litery (np. a, b, c). 44 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

45 Rozdział 4: 4 Używanie komputera

46 Urządzenie wskazujące Komputer zawiera zintegrowane urządzenie wskazujące o nazwie touchpad, w pełni zgodne ze wszystkimi posiadającymi dwa/ trzy przyciski i pokrętło przewijania myszami PS/2. Touchpad to urządzenie reagujące na dotyk i nie zawiera części ruchomych, co pozwala zmniejszyć ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Do pracy z niektórymi aplikacjami wciąż wymagany jest sterownik. Wskaźnik ruchu Kliknięcie prawym przyciskiem Kliknięcie lewym przyciskiem WAŻNE! Do obsługi touchpada nie należy używać żadnych innych obiektów niż palec, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni touchpada. 46 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

47 Używanie touchpada Do obsługi touchpada wystarczy jedynie lekkie naciśnięcie palcem. Ponieważ touchpad jest wrażliwy na ładunki elektrostatyczne, nie można stosować innych obiektów, niż palce. podstawowa funkcja touchpada to poruszanie kursorem lub wybieranie elementów wyświetlanych na ekranie przy użyciu palca, zamiast standardowej myszy. Na ilustracjach zademonstrowano sposób używania touchpada. Przesuwanie kursora Ustaw palec na środku touchpada i przesuń w dowolnym kierunku, aby przesunąć kursor. Przesunięcie palcem do przodu Przesunięcie palcem w lewo Przesunięcie palcem w prawo Przesunięcie palcem do tyłu Podręcznik użytkownika komputera ASUS 47

48 Ilustracje dotyczące używania touchpada Kliknięcie/Stuknięcie - Po ustawieniu kursora nad elementem, naciśnij lewy przycisk lub lekko stuknij touchpad końcówką palca, pozostawiając palec na powierzchni touchpada, aż do zaznaczenia wybranego elementu. Wybrany element zmieni kolor. Poniżej znajdują się 2 przykłady, które dają w efekcie takie same wyniki końcowe. Kliknięcie Stuknięcie Naciśnij i zwolnij lewy przycisk kursora. Lekko ale energicznie stuknij touchpad. Dwukrotne kliknięcie/dwukrotne stuknięcie - Są to podstawowe czynności bezpośredniego uruchamiania programu poprzez wybraną, odpowiednią ikonę. Przesuń kursor nad ikonę, naciśnij lewy przycisk lub energicznie stuknij dwukrotnie touchpad, po czym nastąpi uruchomienie przez system odpowiedniego, związanego z tą ikoną programu. Przy zbyt dużym odstępie pomiędzy kliknięciami lub stuknięciami, operacja nie będzie mogła zostać wykonana. Można ustawić szybkość dwukrotnego kliknięcia poprzez opcję Mysz Panelu sterowania systemu Windows. Dwukrotne kliknięcie Dwukrotne stuknięcie Naciśnij dwa razy i zwolnij lewy przycisk myszy. Lekko, ale energicznie stuknij dwa razy touchpad. 48 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

49 Przeciągnięcie - Przeciągniecie oznacza przytrzymanie elementu i przesunięcie go w dowolne inne miejsce ekranu. Można także przenieść kursor nad wybrany element i kontynuując naciskanie lewym przyciskiem, przesunąć kursor do wymaganej pozycji, a następnie zwolnić przycisk. Można również stuknąć dwukrotnie element i przytrzymać przeciągając element końcówką palca. Pokazane ilustracje dają w efekcie taki sam rezultat. Przeciągnięciekliknięcie Przeciągnięciestuknięcie Przytrzymaj lewy przycisk i przesuń palcem po powierzchni touchpada. Lekko stuknij dwukrotnie touchpad, przesuwając palcem podczas drugiego stuknięcia. Przewijanie dwoma palcami - Przesuń dwoma palcami w górę/w dół/w lewo/w prawo po powierzchni touchpada w celu przewinięcia okna w górę/w dół/w lewo/w prawo. Jeśli okno wyświetlacza zawiera kilka podokien, przed przewinięciem przesuń wkaźnik na właściwe okno. Przewijanie w pionie Przewijanie w poziomie Podręcznik użytkownika komputera ASUS 49

50 Powiększanie/zmniejszanie dwoma palcami - Przesuwanie dwoma rozstawionymi lub złączonymi palcami po powierzchni touchpada w celu powiększenia lub zmniejszenia. Rozwiązanie wygodne podczas przeglądania zdjęć i czytania dokumentów. Powiększenie Zmniejszenie Obracanie dwoma palcami- Ustaw jeden palec na touchpadzie i zakreśl łuk drugim palcem, aby obrócić zdjęcie lub oglądany dokument. W zależności od potrzeb, obracanie można wykonać zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. 50 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

51 Dbanie o touchpad Touchpad to urządzenie wrażliwe na nacisk. Nieprawidłowa obsługa touchpada może spowodować jego łatwe uszkodzenie. Należy stosować się do następujących zaleceń. Touchpad nie powinien mieć kontaktu z brudem, płynami lub tłuszczem. Nie należy dotykać touchpada brudnymi lub mokrymi palcami. Nie należy ustawiać na powierzchni touchpada lub na przyciskach ciężkich obiektów. Należy uważać, aby nie zarysować touchpada paznokciami lub innymi twardymi obiektami. Touchpad reaguje na ruch, a nie na siłę nacisku. Nie ma potrzeby zbyt silnego stukania w powierzchnię touchpada. Zbyt silne stuknięcia nie poprawiają działania touchpada. Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie. Automatyczne wyłączanie touchpada Windows może automatycznie wyłączyć touchpad komputera, gdy podłączona zostanie zewnętrzna mysz USB. Funkcja ta jest normalnie wyłączona, Aby włączyć tę funkcję: 1. Wybierz opcję systemu Windows Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Mysz. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 51

52 2. Kliknij Ustawienia urządzenia (mogą być oznaczone nazwą producenta) w górnym, prawym rogu i kliknij w celu wyłączenia touchpada, gdy podłączona jest zewnętrzna mysz USB. Klikinij OK, aby zakończyć konfigurację. 52 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

53 Urządzenia pamięci masowej Dzięki urządzeniom pamięci masowej notebook może odczytywać lub zapisywać dokumenty, obrazy i inne pliki w różnych urządzeniach przechowywania danych. Napęd optyczny (w wybranych modelach) Wkładanie dysku optycznego 1. Przy włączonym zasilaniu notebooka, naciśnij przycisk wysuwania napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie tacy. Delikatnie pociągnij panel przedni i wysuń tacę całkowicie na zewnątrz. Uważaj, aby nie dotknąć soczewki napędu CD i innych mechanizmów. Upewnij się, że nie ma żadnych obiektów, które mogłyby zostać zablokowane pod tacą napędu. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 53

54 3. Przytrzymaj dysk za krawędzie i ustaw dysk stroną z nadrukiem skierowaną do góry. Naciśnij po obu stronach centralnej części dysku, aż dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidłowym zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawać nad dysk. Delikatnie pchnij tacę napędu do wnętrza. Napęd zacznie odczytywać spis zawartości (TOC) dysku. Po zatrzymaniu napędu, dysk jest gotowy do użycia. Słyszalne i wyczuwalne obroty dysku CD są zjawiskiem normalnym przy dużej prędkości odczytu danych. 54 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

55 Wyjmowanie dysku optycznego Wysuń tacę i delikatnie pociągnij za krawędź dysku do góry, pod kątem, w celu wyjęcia dysku z zaczepu gniazda. Wysuwanie awaryjne Przycisk wysuwania awaryjnego znajduje się w otworze na napędzie optycznym i służy do wysuwania tacy napędu optycznego, gdy nie działa wysuwanie elektroniczne. Należy uważać, aby nie uszkodzić diody sygnalizacyjnej pracy napędu, która znajduje się na tym samym obszarze. Rzeczywista lokalizacja może być inna, w zależności od modelu. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 55

56 Używanie napędu optycznego Z dyskami optycznymi i sprzętem do ich odtwarzania należy obchodzić się z ostrożnością, ponieważ są to mechanizmy precyzyjne. Należy stosować się do zaleceń dostawców CD. W odróżnieniu od napędów optycznych w komputerach typu desktop, notebook wykorzystuje zaczep gniazda do ustawienia dysku CD we właściwym miejscu niezależnie od kąta nachylenia. Podczas wkładania dysku CD ważne jest, aby dysk CD został naciśnięty na zaczep centralnego gniazda, w przeciwnym przypadku taca dysku optycznego zarysuje dysk CD. OSTRZEŻENIE! Jeśli dysk CD nie zostanie prawidłowo zamocowany na zaczepie centralnego gniazda, podczas zamykania tacy może nastąpić uszkodzenie dysku CD. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy zawsze sprawdzić zamocowanie dysku i wsuwać tacę powoli. Litera dysku CD powinna być przypisana i wyświetlana niezależnie od obecności dysku CD w napędzie. Po prawidłowym włożeniu dysku CD, dostęp do danych może być realizowany w taki sam sposób jak do dysków twardych; poza tym, że na dysku CD nie można niczego zapisywać lub zmienić. Poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania, napęd CD-RW lub DVD+CD-RW umożliwia używanie dysków CD-RW jak dysku twardego z możliwością zapisu, usunięcia i edycji. Wibracja to zjawisko normalne przy wysokoobrotowych napędach optycznych, spowodowane brakiem wyważenia dysków CD lub nadruku CD. W celu zmniejszenia wibracji należy używać komputera na równej powierzchni i nie umieszczać etykiet na dyskach CD. Słuchanie dysków audio CD Napędy optyczne mogą odtwarzać dyski audio CD, ale tylko napęd DVD-ROM może odtwarzać audio DVD. Włóż do napędu dysk audio CD, po czy system Windows automatycznie uruchomi odtwarzacz audio i rozpocznie odtwarzanie. W zależności od dysku audio DVD i zainstalowanego oprogramowania, do słuchania audio DVD może być wymagane uruchomienie odtwarzacza DVD. Głośność można regulować poprzez użycie przycisków skrótu lub ikony głośnika Windows na pasku zadań. 56 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

57 Czytnik kart pamięci Flash Zwykle czytniki kart ExpressCard lub kart pamięci należy zakupić oddzielnie, aby można było korzystać z kart pamięci takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA. Ten notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart pamięci, który może odczytywać wiele rodzajów kart pamięci flash. Wbudowany czytnik kart pamięci jest nie tylko wygodny, ale także szybszy od większości innych czytników kart pamięci, ponieważ wykorzystuje on dużej przepustowości wbudowaną magistralę szeregową. Ważne! Kompatybilność kart pamięci jest zależna od konkretnego modelu komputera oraz specyfikacji karty pamięci. Jako, że specyfikacje kart pamięci stale się zmieniają, również kompatybilność może się zmienić bez ostrzeżenia. SD / MMC MS / MS Pro WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub natychmiast po zakończeniu odczytywania, kopiowania, formatowania lub usuwania danych na karcie gdyż dane mogą zostać utracone. OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci użyj opcji systemu Windows Safely Remove Hardware and Eject Media na pasku zadań. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 57

58 Dysk twardy Dyski twarde mają większe pojemności i działają dużo szybciej niż napędy dyskietek i napędy optyczne. Komputer jest dostarczany z wymiennym dyskiem twardym. Aktualnie montowane dyski obsługują technologię S. (Self Monitoring and Reporting Technology), umożliwiającą wykrywanie błędów dysków twardych lub awarii przed ich wystąpieniem. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego należy zawsze odwiedzić autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawcę tego komputera. WAŻNE! Niewłaściwa obsługa komputera może spowodować uszkodzenie dysku twardego. Należy ostrożnie posługiwać się komputerem i izolować go od elektryczności statycznej oraz unikać silnych wibracji lub uderzeń. Dysk twardy jest najbardziej delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, że po upuszczeniu komputera będzie on pierwszym lub jedynym komponentem, który ulegnie uszkodzeniu. WAŻNE! W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego należy zawsze odwiedzić autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawcę tego komputera. OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy dysku twardego należy odłączyć wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i złącze zasilania (takiego jak zewnętrzny zasilacz, akumulator, itd. ). Ilość dysków twardych zależy od zakupionego modelu. Wnęka drugiego dysku twardego może być pusta 58 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

59 Odłączanie dysku twardego Podręcznik użytkownika komputera ASUS 59

60 Instalacja dysku twardego Podręcznik użytkownika komputera ASUS 1

61 Pamięć operacyjna Dodatkowa pamięć zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie częstotliwości dostępu do dysku twardego. W celu uzyskania informacji dotyczących modernizacji pamięci w komputerze należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej zgodności i niezawodności moduły rozszerzenia należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego komputera. BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-Self- Test [Autotest po włączeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamięci, nie jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania. OSTRZEŻENIE! Przed instalacją lub wyjmowaniem pamięci należy odłączyć wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i złącze zasilania (takiego jak zewnętrzny zasilacz, akumulator, itd. Instalacja modułu pamięci: Odłączanie modułu pamięci: 3 (To jest jedynie przykład. ) (To jest jedynie przykład. ) Podręcznik użytkownika komputera ASUS 61

62 Połączenia Wbudowana sieć nie może być instalowana w późniejszym czasie jako uaktualnienie. Po dokonaniu zakupu sieć może być zainstalowana jako karta rozszerzeń. Połączenie sieciowe Podłącz kabel sieciowy, ze złączami RJ-45 na każdym końcu, do portu karty sieciowej komputera, a drugi koniec do huba lub do switcha. Przy szybkościach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, jako kabel sieciowy należy stosować skrętkę kategorii 5 lub wyższej (nie w kategorii 3). Jeśli planowane jest uruchomienie interfejsu z szybkością 100/1000Mbps należy wykonać połączenie z hubem 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). Dla szybkości 10Base-T, należy stosować skrętkę kategorii 3, 4 lub 5. Komputer obsługuje 10/100 Mbps Full-Duplex, ale wymaga podłączenia do huba przełączającego z włączonym dupleksem. Domyślnie oprogramowanie wykorzystuje najszybsze ustawienie, w związku z czym interwencja użytkownika nie jest wymagana. W wybranych modelach obsługiwany jest wyłącznie standard 1000BASE-T (lub Gigabit). 62 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

63 HDMI Skrętka kablowa Kabel wykorzystywany do podłączenia karty sieciowej Ethernet do hosta (generalnie hub lub switch) to nieskrosowana skrętka Ethernet (TPE). Końcowe złącza nazywają się RJ-45 i nie są zgodne ze złączami telefonicznymi RJ-11. Do połączenia ze sobą dwóch komputerów bez huba wymagany jest skrosowany kabel LAN (model Fast- Ethernet). (Modele Gigabitowe obsługują automatyczne krosowanie, więc skrosowany kabel LAN jest w tym przypadku opcjonalny. ) Przykład komputera podłączonego do huba sieci lub switcha w celu używania z wbudowanym kontrolerem Ethernet. Hub sieciowy lub switch Kabel sieciowy ze złączami RJ-45 Podręcznik użytkownika komputera ASUS 63

64 Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach) Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN, to kompaktowy, łatwy w użyciu adapter bezprzewodowej sieci Ethernet. Poprzez zastosowanie standardu IEEE bezprzewodowych sieci LAN (WLAN), karta sieci LAN może zapewnić szybką transmisję danych, poprzez technologie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) przy częstotliwościach 2, 4GHz/5GHz. Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN jest wstecznie zgodna z wcześniejszymi standardami IEEE, co umożliwia ujednolicenie standardów bezprzewodowej sieci LAN. karta sieci LAN to adapter klienta, który obsługuje tryby Infrastruktura i Ad-hoc, zapewniając elastyczność istniejących lub przyszłych konfiguracji sieci bezprzewodowych dla odległości do 40 metrów pomiędzy klientem a punktem dostępowym. W celu zapewnienia skutecznego zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej, karta LAN udostępnia funkcje 64-bitowego/128- bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) oraz WPA (Wi- Fi Protected Access). Ze względów bezpieczeństwa NIE WOLNO podłączać sieci nie objętej ochroną; w przeciwnym razie transmisja danych bez szyfrowania może być widziana przez innych użytkowników. 64 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

65 Tryb Ad-hoc Tryb Ad-hoc umożliwia połączenie komputera z innym urządzeniem bezprzewodowym. W tym środowisku bezprzewodowym nie jest wymagany punkt dostępowy (AP). (Wszystkie urządzenia muszą mieć zainstalowane opcjonalne adaptery bezprzewodowej sieci LAN) Komputer typu notebook Komputer typu desktop PDA Tryb Infrastruktura Tryb Infrastruktura umożliwia połączenie komputera i innych urządzeń bezprzewodowych w sieć bezprzewodową tworzoną przez AP (Access Point) (sprzedawane oddzielnie), który zapewnia centralne połączenie klientów bezprzewodowych w celu komunikowania się ze sobą lub z siecią przewodową. (Wszystkie urządzenia muszą mieć zainstalowane bezprzewodowe adaptery sieci LAN) Komputer typu notebook Punkt dostępowy Komputer typu desktop PDA Podręcznik użytkownika komputera ASUS 65

66 Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows Podłączenie do sieci 1. Włącz przełącznik sieci bezprzewodowej, jeśli istnieje w posiadanym modelu (patrz przełączniki w części 3). Naciśnij powtarzająco kombinację klawiszy [Fn] + [F2], aż do wyświetlenia ikony bezprzewodowej sieci LAN i ikony bluetooth (w wybranych modelach). Lub kliknij dwukrotnie ikonę Konsola sieci bezprzewodowej w obszarze powiadamiania Windows i wybierz ikonę bezprzewodowa sieć LAN. Kliknij ikonę sieci beprzewodowej z pomarańczową gwiazdką w obszarze powiadamiania Windows. Wybierz na liście punkt sieci bezprzewodowej do połączenia i kliknij Połącz w celu utworzenia połączenia. Jeśli nie można odszukać wymaganego punktu dostępowego, kliknij ikonę Odśwież w prawym, górnym rogu, aby odświeżyć i ponownie przeszukać listę. 66 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

67 5. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła. 6. Po ustanowieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście. 7. W obszarze powiadamiania pojawi się ikona sieci bezprzewodowej. Po naciśnięciu <Fn> + <F2> w celu wyłączenia funkcji WLAN, pojawia się przekreślona ikona sieci bezprzewodowej. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 67

68 Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach) Komputery z technologią Bluetooth, eliminują konieczność używania kabli do podłączania urządzeń z włączoną funkcją Bluetooth. Przykładowymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth mogą być komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony komórkowe i PDA. Jeśli komputer nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, aby można było używać Bluetooth należy podłączyć moduł Bluetooth USB lub ExpressCard. Telefony komórkowe z włączoną funkcją Bluetooth Możliwe jest bezprzewodowe połączenie z telefonem komórkowym. W zależności od możliwości telefonu komórkowego, można wykonać transfer danych książki telefonicznej, zdjęć, plików dźwiękowych, itd. lub użyć go jako modemu w celu połączenia z Internetem. Można także używać go do obsługi wiadomości SMS. Komputery z włączoną funkcją Bluetooth lub PDA Możliwe jest bezprzewodowe połączenie z innym komputerem lub PDA i wymiana plików, współdzielenie urządzeń peryferyjnych albo udostępnianie Internetu lub połączeń sieciowych. Można także używać klawiaturę lub mysz z włączoną funkcją Bluetooth. Włączanie i uruchamianie programu narzędziowego Bluetooth Proces ten można wykorzystać do dodawania większości urządzeń Bluetooth. 1. 68 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

69 Lub kliknij dwukrotnie ikonę Konsola sieci bezprzewodowej w obszarze powiadamiania Windows i wybierz ikonę Bluetooth. W Panelu sterowania, przejdź do Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij Zmień ustawienia adaptera w lewym, niebieskim panelu. Kliknij prawym przyciskiem Połączenie sieciowe Bluetooth i wybierz Widok urządzeń sieciowych Bluetooth. Kliknij Dodaj urządzenie w celu wyszukania nowych urządzeń. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 69

70 6. Wybierz z listy urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth i kliknij Dalej. Wprowadź w urządzeniu kod zabezpieczenia Bluetooth i uruchom parowanie. 8. Zostanie pomyślnie Zostanie pomyślnie utworzona relacja parowania. Kliknij Zamknij, aby zakończyć wykonywanie ustawienia. 70 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

71 Podłączanie subwoofera (w wybranych modelach) Subwoofer dostarczony z komputerem notebook PC ma niewielkie wymiary i jest łatwy do przenoszenia. Wystarczy podłączyć subwoofer do gniazda subwoofera komputera notebook PC, aby korzystać z doskonałych basów w aplikacjach multimedialnych. NIE należy podłączać subwoofera do innych gniazd audio niż gniazdo subwoofera, pokazane na ilustracji w podręczniku użytkownika. Może to spowodować uszkodzenie subwoofera lub gniazda audio. Podręcznik użytkownika komputera ASUS 71

72 Ładowarka USB+ Ładowarka USB+ pomaga w łądowaniu urządzeń USB, zgodnych z wersją specyfikacji ładowania baterii 1. 1 (BC 1. 1), przy włączonym lub wyłączonym zasilaniu komputera notebook PC. W celu zatrzymania ładowania zgodnie z potrzebami, można określić i ustawić próg czułości baterii. Z adapterem Funkcja Ładowarka USB+ jest zawsze dostępna w określonym porcie USB 3. 0, po połączeniu komputera notebook PC z adapterem. Bez adaptera Aby włączyæ funkcję Ładowarka USB+ 1. Kliknij ikonê Ładowarka USB+ w obszarze powiadomień i wybierz Ustawienia. Kliknij Włącz funkcję Ładowarka USB w trybie baterii. W zależnoœci od potrzeb, kliknij w celu włączenia szybkiego ładowania, po włączeniu zasilania komputera notebook PC lub podczas uśpienia/hibernacji/ wyłączenia. Przesuń suwak w celu ustawienia progu czułości ładowania baterii, aby zatrzymać funkcję Ładowarka USB+. Komputer notebook PC zatrzymuje ładowanie podłączonego urządzenia USB, po spadku ładowania baterii poniżej ustawionego progu czułości. Port USB z obsługą Ładowarka USB+ nie obsługuje funkcji wybudzania urządzenia USB. Jeśli podłączone urządzenie zostanie przegrzane, wydzielał będzie się dym lub nienormalne zapachy, urządzenie należy natychmiast odłączyć. 72 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

73 D Dodatek

74 Akcesoria opcjonalne Elementy te, w przypadku takiego życzenia, są dostarczane jako elementy opcjonalne uzupełniające komputer. Hub USB Podłączenie opcjonalnego huba USB zwiększy liczbę portów USB i umożliwi szybkie podłączenie lub odłączenie wielu urządzeń peryferyjnych USB poprzez pojedynczy kabel. Dysk pamięci Flash USB Dysk pamięci flash USB jest elementem opcjonalnym, który może zapewnić do kilkudziesięciu gigabajtów miejsca na zapis, wyższą szybkość zapisu i większą wytrzymałość. Podczas stosowania z nowymi systemami operacyjnymi nie są potrzebne sterowniki. Napęd dyskietek USB Opcjonalny napęd dyskietek z interfejsem USB, akceptuje standard 1. 44MB (lub 720KB) 3, 5-calowych dyskietek elastycznych. OSTRZEŻENIE! Aby zabezpieczyć system przed awariami oraz przed rozłączeniem dysku USB należy użyć opcji Bezpieczne usuwanie sprzętu systemu operacyjnego Windows. Aby zapobiec uszkodzeniu na wskutek wstrząsów podczas transportu komputera należy wysunąć z napędu dyskietkę elastyczną. Połączenia opcjonalne Jeśli elementy te są wymagane, można je zakupić u innych firm. Klawiatura i mysz USB Podłączenie zewnętrznej klawiatury USB umożliwia wygodniejsze wprowadzanie danych. Podłączenie zewnętrznej klawiatury i myszy USB zwiększa wygodę nawigacji w systemie Windows. Zarówno zewnętrzna klawiatura jak i mysz mogą działać równolegle z wbudowaną klawiaturą i touchpadem komputera. Podłączenie drukarki Po podłączeniu do portu USB lub huba USB, można równolegle używać jedną lub kilka drukarek USB. D-2 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

75 System operacyjny i oprogramowanie Ten komputer może być dostarczony do klienta (w zależności od terytorium) z wybranym, wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym, takim jak Microsoft Windows. Możliwość wyboru i język zależą od terytorium. Poziomy sprzętu i oprogramowania mogą się różnić w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego. Nie można zagwarantować stabilności i zgodności innych systemów operacyjnych. Obsługiwane oprogramowanie Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD, z programem konfiguracji BIOS, sterownikami i aplikacjami, umożliwiającymi włączenie funkcji sprzętowych, zwiększenie funkcjonalności, wspomaganie zarządzania komputerem lub dodanie funkcjonalności, której nie zapewnia system operacyjny. Jeśli okaże się konieczna aktualizacja lub wymiana pomocniczego dysku CD należy skontaktować się z dostawcą, aby uzyskać adresy stron sieci web w celu pobrania indywidualnych sterowników programowych i programów narzędziowych. Pomocniczy dysk CD zawiera wszystkie sterowniki, programy narzędziowe i oprogramowanie dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych włącznie z fabrycznie zainstalowanym. Pomocniczy dysk CD nie zawiera systemu operacyjnego. Pomocniczy dysk CD jest niezbędny nawet, gdy komputer został wstępnie skonfigurowany w celu udostępnienia dodatkowego oprogramowania, które nie zostało dołączone podczas fabrycznej, wstępnej instalacji. Dysk CD przywracania (Recovery) jest opcjonalny i zawiera obraz oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie na dysku twardym. Dysk CD przywracania udostępnia kompletne rozwiązanie szybkiego odtworzenia systemu operacyjnego komputera do jego oryginalnego stanu, na prawidłowo działającym dysku twardym. W celu uzyskania tego rozwiązania należy skontaktować się z dostawcą. Niektóre komponenty i funkcje komputera mogą nie działać, do czasu zainstalowania sterowników urządzenia i programów narzędziowych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-3

76 Ustawienia systemu BIOS Wygląd ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako odniesienie. Boot Device (Urządzenie rozruchowe) 1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja uruchamiania #1). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Boot Configuration UEFI Boot PXE ROM [Disabled] [Disabled] Enables/Disables UEFI boot from disks. Boot Option Priorities Boot Option #1 [P0: Hitachi HTS545... ] Boot Option #2 [P2: SlimTypeDVD A... ] Hard Drive BBS Priorities CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Delete Boot Option: Select Screen: Select Item Enter: Select +/: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit 2. Naciśnij [Enter] i wybierz właściwe urządzenie. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Boot Configuration UEFI Boot PXE ROM [Disabled] [Disabled] Enables/Disables Quiet Boot option. ] Boot Option #1 Hard Drive BBS Priorities P0: Hitachi HTS545050B9A300 CD/DVD ROM Drive BBS Priorities P2: SlimTypeDVD A DS8A5SH Delete Boot Option Disabled: Select Screen: Select Item Enter: Select +/: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit D-4 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

77 Security Setting (Ustawienie zabezpieczenia) Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Password Description If ONLY the Administrator s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights. Set the system boot order. Administrator Password User Password Status Setup administrator password User Password HDD Password Status: Set Master Password Set User Password I/O Interface Security NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED: Select Screen: Select Item Enter: Select +/: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Aby ustawić hasło: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło użytkownika). Wpisz hasło i naciśnij [Enter]. Wpisz ponownie hasło i naciśnij [Enter]. Hasło zostało ustawione. Aby usunąć hasło: 1. Wprowadź bieżące hasło i naciśnij [Enter]. Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe hasło) i naciśnij [Enter]. Pozostaw puste pole Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło) i naciśnij [Enter]. Hasło zostanie usunięte. Przy każdym włączeniu zasilania komputera, pojawi się polecenie wprowadzenia User Password (Hasło użytkownika) (przejście do BIOS lub do systemu operacyjnego). Polecenie wprowadzenia Administrator Password (Hasło administratora) pojawia się wyłącznie wtedy, gdy wymagane jest wprowadzenie i skonfigurowanie ustawień BIOS. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-5

78 Zabzpieczenie interfejsu We/Wy Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Security I/O Interface Security LAN Network Interface Wireless Network Interface HD AUDIO Interface SATA 2nd HDD Interface SATA ODD Interface USB Interface Security [UNLOCKED] [UNLOCKED] [UNLOCKED] [UNLOCKED] [UNLOCKED] SATA 2nd HDD Interface UNLOCKED LOCKED If Locked, 2nd SATA HDD will be disabled. : Select Screen: Select Item Enter: Select +/: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Version Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Aby zablokować interfejs We/Wy: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy). Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery Lock (Zablokuj). Ustawienie I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z uprawnieniami administratora. D-6 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

79 Zabezpieczenie interfejsu USB Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Security USB Interface Security USB Interface External Ports Bluetooth CMOS Camera Card Reader UNLOCKED LOCKED [UNLOCKED] [UNLOCKED] [UNLOCKED] [UNLOCKED] [UNLOCKED] USB Interface I f L o c k e d, a l l U S B d e v i c e w i l l be disabled. Aby zablokować interfejs USB: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) > USB Interface Password (Zabezpieczenie interfejsu USB). Po ustawieniu USB Interface (Interejs USB) na [Zablokuj], zostaną zablokowane i jednocześnie ukryte External Ports (Porty zewnętrzne) i CMOS Camera (Kamera CMOS). Ustawienie USB Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu USB) można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z uprawnieniami administratora. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-7

80 Hasło dysku twardego Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Administrator Password User Password Status Setup administrator password User Password HDD Password Status: Set Master Password Set User Password I/O Interface Security NOT Create INSTALLED New Password NOT INSTALLED NOT INSTALLED: Select Screen: Select Item Enter: Select +/: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit Aby ustawić hasło dysku twardego: 1. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master Password (Ustaw hasło nadrzędne), wpisz hasło i naciśnij [Enter]. Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij [Enter]. Kliknij Set User Password (Ustaw hasło użytkownika) i powtórz poprzednie czynności w celu ustawienia hasła użytkownika. Nastąpi ustawienie hasła. Version Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc. Hasło dysku twardego można zmienić wyłącznie po zalogowaniu z uprawnieniami administratora Master Password (Hasło nadrzędne) należy ustawić przed ustawieniem User Password (Hasło użytkownika). Po włączeniu zasilania komputera najpierw pojawi się polecenie wprowadzenia hasła użytkownika (jeśli jest ustawione), a następnie hasła dysku twardego użytkownika, a wprowadzenie nieprawidłowych haseł uniemożliwi przejście do systemu operacyjnego. D-8 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

81 Save Changes (Zapisanie zmian) Aby zachować ustawienia konfiguracji, przed zakończeniem programu konfiguracji BIOS należy zapisać zmiany. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Exit system setup after saving the changes. Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override P0: ST AS P1: HL-DT-STBDDVDRW CA21N P2: SlimTypeDVD A DS8A5SH Generic-Multi-Card 1. 00 Launch EFI Shell from filesystem device: Select Screen: Select Item Enter: Select +/: Change Opt. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-9

82 Popularne problemy i ich rozwiązania Problem sprzętowy - dysk optyczny Napęd dysku optycznego nie może odczytywać lub zapisywać dysków. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj ponownie. Jeśli aktualizacja BIOS nie pomaga, spróbuj użyć lepszej jakości dysków i spróbuj ponownie. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś inżyniera serwisu o pomoc. Nieznany powód - niestabilność systemu Nie można wybudzić komputera z hibernacji. Wyjmij zmodernizowane części (RAM, HDD, WLAN, BT), jeśli zostały zainstalowane po zakupieniu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj uruchomić MS System Restore (Program odtwarzania systemu MS) i przywrócić system do wcześniejszego stanu. Jeśli problem dalej utrzymuje się, spróbuj odtworzyć system z partycji odtwarzania lub z dysku DVD. Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu. Problem sprzętowy - Klawiatura / Przycisk skrótu Wyłączony przycisk skrótu (FN). Zainstaluj ponownie sterownik ATK0100 z dysku CD ze sterownikami lub pobierz go ze strony sieci web firmy ASUS. D-10 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

83 Problem sprzętowy - Wbudowana kamera Wbudowana kamera nie działa prawidłowo. Sprawdź Menedżer urządzeń, aby ocenić, czy nie są tam widoczne problemy. Spróbuj przeinstalować sterownik kamery sieci web w celu rozwiązania problemu. Jeśli problem nie został rozwiązany, zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj ponownie. Problem sprzętowy - Bateria Konserwacja baterii. Zarejestruj jednoroczną gwarancję komputera na stronie sieci web: 2. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym zanikiem zasilania, nie należy odłączać zestawu baterii podczas używania komputera z adapterem prądu zmiennego. Zestaw baterii ASUS posiada obwód zabezpieczający, zapobiegający przeładowaniu, co zabezpiecza zestaw baterii po pozostawieniu go w komputerze. Problem sprzętowy - Błąd włączania/wyłączania zasilania Nie można włączyć zasilania komputera. Diagnostyka: 1. Czy komputer jest zasilany wyłącznie z baterii? (T = 2, N = 4) 2. Czy wyświetla się BIOS (logo ASUS)? (T = 3, N = A) 3. Czy można załadować system operacyjny? (T = B, N = A) 4. Czy świeci się wskaźnik LED adaptera zasilania? (T = 5, N = C)) 5. Czy komputer jest zasilany wyłącznie przez adapter? (T = 6, N = A) 6. Czy wyświetla się BIOS (logo ASUS)? (T = 7, N = A) 7. Czy można załadować system operacyjny? (T = D, N = A) Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-11

84 Symptomy i rozwiązania: A. Problem może dotyczyć MB, HDD lub NB; w celu uzyskania pomocy należy udać się do lokalnego punktu serwisowego. B. Problem jest spowodowany przez system operacyjny, spróbuj odtworzyć system z partycji przywracania lub z dysku DVD. WAŻNE: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu. C. Problem z adapterem; sprawdź połączenia przewodu zasilającego albo udaj się do lokalnego punktu serwisowego w celu wymiany. D. Problem dotyczący baterii; sprawdź styki baterii, albo udaj się do lokalnego punktu serwisowego w celu naprawy. Problem sprzętowy - Karta połączenia bezprzewodowego Jak sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w kartę bezprzewodową? A. Przejdź do Panel sterowania -> Menedżer urządzeń. W wyświetlonym oknie można sprawdzić, czy w pozycji Adapter sieciowy komputer ma kartę WLAN. Problem mechaniczny - wentylator / układ termiczny Dlaczego wentylator chłodzący jest cały czas włączony, a temperatura jest wysoka? 1. Upewnij się, że wentylator działa przy wysokiej temperaturze procesora i sprawdź, czy przepływa powietrze od głównego kanału wentylacyjnego. Jeśli uruchomionych jest wiele aplikacji (patrz pasek zadań), zamknij je w celu zmniejszenia obciążenia systemu. Problem może być również spowodowany przez niektóre wirusy, do ich wykrycia należy użyć oprogramowania antywirusowego. Jeśli nie pomagają żadne z powyższych wskazówek, spróbuj odtworzyć system z partycji przywracania lub z dysku DVD. D-12 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

85 OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie należy łączyć się z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania antywirusowego i firewalla połączeń z Internetem. Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS Po włączeniu zasilania komputera, wyświetlany jest komunikat o błędzie otwarcia pliku. W celu rozwiązania problemu, zainstaluj najnowszą wersję programu narzędziowego Power4 Gear. Program ten jest dostępny na stronie sieci web ASUS. Nieznany powód - Niebieski ekran z białym tekstem Po uruchomieniu systemu pojawia się niebieski ekran z białym tekstem. Wyjmij dodatkową pamięć. Jeśli po zakupieniu zainstalowana została dodatkowa pamięć, wyłącz zasilanie, odłącz dodatkową pamięć i włącz zasilanie, aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany niekompatybilną pamięcią. Odinstaluj aplikacje programowe. Jeśli ostatnio były instalowane aplikacje programowe, mogą być one niezgodne z systemem. Spróbuj odinstalować je w trybie Tryb awaryjny Windows. Sprawdź system pod kątem obecności wirusów. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji poprzez WINFLASH w systemie Windows lub AFLASH w trybie DOS. Narzędzia te i pliki BIOS można pobrać ze strony sieci web ASUS. OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że komputer jest zabezpieczony przed zanikiem zasilania w trakcie procesu aktualizacji pamięci flash BIOS. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-13

86 5. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, zastosuj proces przywracania w celu przeinstalowania całego systemu. OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie należy łączyć się z Internetem przed zainstalowaniem oprogramowania antywirusowego i firewalla połączeń z Internetem. UWAGA: Aby możliwe było wykrycie sprzętu, upewnij się najpierw, że zainstalowane zostały sterowniki Intel INF Update oraz ATKACPI. D-14 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

87 Problem z oprogramowaniem - BIOS Aktualizacja BIOS. Sprawdź dokładnie model komputera i pobierz dla niego plik najnowszego systemu BIOS z witryny firmy ASUS, a następnie zapisz go na nośniku pamięci flash. Podłącz nośnik pamięci flash do komputera i włącz go. Użyj funkcji Start Easy Flash na w zakładce "Advanced" konfiguracji systemu BIOS. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Main Advanced Chipset Boot Security Save & Exit Start Easy Flash ASUS FancyStart [Disabled] POST Logo Type [Static] Play POST Sound [No] Speaker Volume [4] ASUS EASY OVER-CLOCK [Turbo] Internal Pointing Device [Enabled] Press ENTER to run the utility to select and update BIOS. SVM Mode Legacy USB Support SATA Configuration [Enabled] [Enabled]: Select Screen: Select Item Enter: Select +/: Change Opt. Zlokalizuj plik najnowszego systemu BIOS i rozpocznij aktualizację (przesyłanie) systemu BIOS. ASUS Tek. Easy Flash Utility FLASH TYPE: Generic Flash Type Current Platform Platform: N45 Version: 200 Build Date: Mar New Platform Platform: Unkown Version: Unkown Build Date: Unkown FS0 FS1 []: Switch []: Choose [q]: Exit 5. Po aktualizacji (fleszowaniu) BIOS należy wykonać funkcję Restore Defaults (Przywróć domyślne), na stronie Exit (Zakończ). Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-15

88 Przywracanie ustawień komputera Wykorzystanie partycji przywracania Partycja przywracania umożliwia szybkie przywrócenie oryginalnego stanu działania oprogramowania komputera. Przed użyciem funkcji Partycja przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki PST Outlook) na nośniki danych lub na dysk sieciowy i zapisz dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieciowe). O funkcji Partycja przywracania Partycja przywracania to zarezerwowane miejsce na dysku twardym, używane do odtwarzania systemu operacyjnego, sterowników i narzędzi zainstalowanych w komputerze fabrycznie. WAŻNE: Nie należy usuwać partycji o nazwie Recovery (Przywracanie). Partycja przywracania jest tworzona fabrycznie i po usunięciu przez użytkownika nie można jej odtworzyć. W przypadku napotkania problemów z procesem przywracania, komputer należy przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego ASUS. Wykorzystanie opcji Partycja przywracania: 1. Naciśnij [F9] podczas uruchamiania (wymaga obecności partycji przywracania). Naciśnij [Enter], aby wybrać Ustawienia Windows [Włączone EMS]. Wybierz język do przywrócenia i kliknij Next Dalej. Przeczytaj informacje na ekranie Kreator wstępnych ustawień ASUS i kliknij Dalej. Wybierz opcję partycji i kliknij Dalej. Opcje partycji: Przywracanie wyłącznie pierwszej partycji Windows. Ta opcja usuwa wyłącznie pierwszą partycję, umożliwiając zachowanie innych partycji i tworzy nową partycję systemową jako napęd C. D-16 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

89 Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym. Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy nową partycję systemową, jako napęd C. Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym z 2 partycjami. Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy dwie nowe partycje C (40%) i D (60%). Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania. W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci web Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach) Tworzenie płyty ratunkowej DVD: 1. Dwukrotnie kliknij ikonę AI Recovery Burner na pulpicie. Włóż czystą, zapisywalną płytę DVD do napędu optycznego i kliknij przycisk Start, aby rozpocząć tworzenie płyty ratunkowej DVD. W celu zakończenia procesu tworzenia płyty ratunkowej DVD postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Przygotuj wystarczającą, zgodną z instrukcją ilość pustych, zapisywalnych dysków DVD w celu utworzenia kopii do przywracania na dyskach DVD. WAŻNE! Przed wykonaniem przywracania systemu w komputerze należy odłączyć zewnętrzny dysk twardy. według Microsoft, instalacja Windows na nieprawidłowym dysku twardym lub sformatowanie nieprawidłowej partycji napędu, może spowodować utratę ważnych danych. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-17

90 Używanie dysku Recovery DVD: 1. Włóż dysk Recovery DVD do napędu optycznego. Komputer wymaga włączenia zasilania. Uruchom komputer i naciśnij <Esc> podczas uruchamiania oraz wybierz napęd optyczny (może być oznaczony jako CD/DVD) naciskając kursor w dół i przycisk <Enter> w celu uruchomienia dysku Recovery DVD. Wybierz OK w celu rozpoczęcia przywracania obrazu. Wybierz OK, aby potwierdzić przywracanie systemu. Przywracanie spowoduje nadpisanie dysku twardego. Przed przywróceniem systemu upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa wszystkich ważnych danych. OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować dysku Przywracanie (chyba, że pojawi się takie polecenie) podczas procesu przywracania, w przeciwnym razie nie będzie można używać partycji. Podczas przywracania systemu należy podłączyć do komputera adapter zasilania. Niestabilne zasilanie, może spowodować awarię przywracania. W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić stronę sieci web D-18 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

91 Informacja dotycząca napędu DVD-ROM Komputer dostarczany jest z opcjonalnym napędem DVD-ROM. W celu przeglądania tytułów DVD, konieczne jest zainstalowanie własnej przeglądarki oprogramowania DVD. Opcjonalne oprogramowanie przeglądarki DVD można zakupić z tym komputerem. Napęd DVD-ROM umożliwia stosowanie dysków CD i DVD. Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania Odtwarzanie tytułów filmu DVD obejmuje dekodowanie wideo MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie zawartości zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami określane nazwą strażnika kopiowania) to nazwa nadana schematowi zabezpieczania zawartości, zaadoptowanego przez producentów obrazów ruchomych w celu sprostania potrzebom zabezpieczenia niezgodnego z prawem kopiowania zawartości dysków. Ponieważ istnieje wiele reguł narzuconych przez licencjodawców CSS, najbardziej istotna jest reguła dotycząca ograniczeń odtwarzania zawartości do regionów. W celu ułatwienia geograficznego uporządkowania wydań filmowych, tytuły DVD wideo są wydawane dla określonych regionów geograficznych, zgodnie z definicją poniżej, w części Definicje regionów. Prawa autorskie wymagają, aby wszystkie filmy DVD były ograniczone do określonego regionu (zwykle kodowane dla regionu, w którym zostały sprzedane). Chociaż treść filmu DVD może być wydana dla wielu regionów, zasady CSS wymagają, aby każdy system umożliwiający odtwarzanie treści zaszyfrowanych przez CSS mógł odtwarzać jedynie treści opracowane dla jednego regionu. Ustawienie regionu może zostać zmienione maksymalnie pięć razy, poprzez użycie przeglądarki programowej, po czym będzie można odtwarzać wyłącznie filmy DVD odpowiadające ostatnio określonemu regionowi. Późniejsza zmiana kodu regionu będzie wymagała zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie obejmuje gwarancja. Jeśli resetowanie jest wymagane, kosztami transportu i resetowania zostanie obciążony użytkownik. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-19

92 Definicje regionów Region 1 Kanada, USA, terytoria USA Region 2 Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Węgry, Islandia, Iran, Irak, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Arabia Saudyjska, Szkocja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania, Grecja, kraje dawnej Jugosławii, Słowacja Region 3 Birma, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam Region 4 Australia, Karaiby (oprócz terytorium USA), Ameryka Środkowa, Nowa Zelandia, Wyspy Pacyfiku, Ameryka Południowa Region 5 CIS, Indie, Pakistan, pozostała część Afryki, Rosja, Korea Północna Region 6 Chiny D-20 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

93 Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach) Definicje regionu Region A Kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej oraz ich terytoria; Tajwan, Hong Kong, Makao, Japonia, Korea (Południowa i Północna), kraje Azji Południowo Wschodniej i ich terytoria. Region B Kraje Europy, Afryki i Azji Południowo Zachodniej oraz ich terytoria; Australia i Nowa Zelandia. Region C Kraje Europy Środkowej, Wschodniej, Azji Południowej i ich terytoria; Chiny i Mongolia. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie sieci web dysku Blu-ray, pod adresem FAQs/Blu-rayDsicforVideo. html. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-21

94 Zgodność wewnętrznego modemu Komputer z wewnętrznym modemem, jest zgodny ze standardami JATE (Japonia), FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21. Wewnętrzny modem posiada certyfikat zgodności z Decyzją Rady 98/482/EC dotyczącą pan-europejskich, pojedynczych połączeń terminalowych z publiczną, telefoniczną siecią przełączaną (PSTN). Jednakże, ze względu na różnice pomiędzy indywidualnymi PSTN w różnych krajach, certyfikat nie daje bezwarunkowej pewności prawidłowego działania w każdym punkcie sieci PSTN. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z dostawcą sprzętu. Przegląd 4-go sierpnia 1998, zgodnie z w oficjalnym dzienniku Rady Europy, opublikowana została Decyzja Rady Europy dotycząca CTR 21. CTR 21 stosuje się do wszystkich nie głosowych urządzeń terminalowych z wybieraniem DTMF, przeznaczonych do łączenia z analogowymi sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network [Publiczna przełączana sieć telefoniczna]). CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy techniczne]) dotyczą wymagań w sprawie łączenia urządzeń terminalowych z analogowymi, publicznymi sieciami telefonicznymi (z wyłączeniem urządzeń obsługi telefonii głosowej), w których adresowanie sieciowe, o ile jest dostępne, jest uzyskiwane poprzez dwutonowe sygnałowanie wieloczęstotliwościowe. Deklaracja zgodności sieci Oświadczenie producenta dla jednostek notyfikowanych i sprzedawcy: Ta deklaracja wskazuje sieci w których może działać to urządzenie i wszelkie notyfikowane sieci dla których mogą wystąpić problemy współpracy. D-22 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

95 Deklaracja zgodności sieci Oświadczenie producenta dla użytkownika: Deklaracja ta wskazuje sieci, w których może działać ten sprzęt i sieci, w których mogą pojawić się problemy dotyczące współdziałania. Producent może także dołączyć oświadczenie, aby wyjaśnić gdzie zgodność sieci zależy od ustawień fizycznych i ustawień oprogramowania. Znajduje się tam także zalecenie, aby użytkownik skontaktował się ze sprzedawcą, jeśli chce używać to urządzenie w innej sieci. Jak dotąd, notyfikowana jednostka CETECOM wydała kilka pan- Europejskich certyfikatów, w oparciu o CTR 21. W wyniku tego, dostępnych jest pięć pierwszych Europejskich modemów, które nie wymagają certyfikatów zgodności z przepisami każdego indywidualnego kraju europejskiego. Urządzenia nie-głosowe Do tej grupy kwalifikują się automatyczne sekretarki i telefony głośnomówiące oraz modemy, faksy, urządzenia do automatycznego wybierania i systemy alarmowe. Urządzenia, w których wyłączona jest jakość rozmowy dwustronnej regulowana przepisami (np. telefony słuchawkowe i w niektórych krajach telefony bezprzewodowe). Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-23

96 W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze standardem CTR21. Kraj Zastosowanie Dalsze testy Austria 1 Tak Nie Belgia Tak Nie Czechy Nie Nie dotyczy Dania 1 Tak Tak Finlandia Tak Nie Francja Tak Nie Niemcy Tak Nie Grecja Tak Nie Węgry Nie Nie dotyczy Islandia Tak Nie Irlandia Tak Nie Włochy Nadal oczekujące Nadal oczekujące Izrael Nie Nie Lichtenstein Tak Nie Luksemburg Tak Nie Holandia 1 Tak Tak Norwegia Tak Nie Polska Nie Nie dotyczy Portugalia Nie Nie dotyczy Hiszpania Nie Nie dotyczy Szwecja Tak Nie Szwajcaria Tak Nie Wielka Brytania Tak Nie D-24 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

97 Ta informacja została skopiowana z CETECOM i została dostarczone bez odpowiedzialności. Aktualizacje dotyczące tej tabeli, znajdują się pod adresem 1 Wymagania krajowe będą miały zostosowanie wyłącznie wtedy, gdy urządzenie będzie wykorzystywało wybieranie impulsowe (w tej instrukcji użytkownika producenci utrzymują, że urządzenie może obsługiwać wyłącznie sygnałowanie DTMF, co może wymagać dodatkowych testów). W Holandii połączenia seryjne i urządzenia sprawdzania ID użytkownika wymagają dodatkowych testów. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-25

98 Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC) Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: Urządzenie to nie może powodować zakłóceń. Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod: Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego, wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy) należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia. D-26 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

99 (Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część, Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U. S. Government Printing Office. ) Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF) Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia. Firma ASUS oświadcza, że działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy częstotliwości 2, 4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware. To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności ekspozycji RF, należy wykonać instrukcje działania z podręcznika użytkownika. Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC) Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające: Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3] Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3. 1a] Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950] Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3. 1b] Test zgodności elektromagnetycznej w [EN] oraz [EN] Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3. 2] Testy radiowe, według [EN] Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-27

100 Ostrzeżenie znaku CE Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących Kompatybilności elektromagnetycznej EEC 2004/108/EC i Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC. Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności. Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie. W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi licencjonowanych usług (np. ruchome systemy satelitarne pracujące na wspólnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urządzenie to można używać wewnątrz pomieszczeń i z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu. D-28 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

101 Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen Ameryka Północna GHz Kanał 01 do 11 Japonia GHz Kanał 01 do 14 Europa ETSI GHz Kanał 01 do 13 Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić: 10mW dla całego pasma 2, 4 GHz (2400 MHz MHz) 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446, 5 MHz i 2483, 5 MHz Channels 10 through 13 inclusive operate in the band MHz to MHz. Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446, 5-2483, 5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone. W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2, 4 GHz: Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma, 5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-29

102 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART ( Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW. D-30 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

103 Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peakto-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70). Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami: Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego. Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego. Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu. Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej. Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu. Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-31

104 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0, 75mm 2 lub H05VV-F, 2G, 0, 75mm 2. Uwagi dotyczące tunera TV Uwaga dla intalatora systemu CATV - System rozprowadzania System rozprowadzania sygnału kablowego powinien być uziemiony, zgodnie ze standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code), a dokładnie Część, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable instalacja powinna zawierać złącze ekranu kabla z uziemieniem budynku. REACH Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem REACH. htm. D-32 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

105 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-33

106 Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera Sprzedawane z tym komputerem wewnętrzne lub zewnętrzne napędy optyczne, zawierają PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Klasyfikacje lasera znajdują się w słowniku na końcu tego podręcznika użytkownika. OSTRZEŻENIE: Wykonywanie regulacji lub przygotowanie procedur innych, niż określone w tym podręczniku użytkownika, może spowodować narażenie na niebezpieczne działanie lasera. Nie należy demontować napędu optycznego. Ze względów bezpieczeństwa, napęd optyczny powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowanego dostawcę usługi serwisowej. Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem OSTRZEŻENIE: OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA. NIE NALEŻY PATRZEĆ NA WIĄZKĘ LUB OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO POPRZEZ INSTRUMENTY OPTYCZNE. Przepisy CDRH Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health) Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków wdrożyło przepisy dotyczące produktów laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy te stosują się do produktów laserowych wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Zgodność jest wymagana dla produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż określone w tym podręczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie. D-34 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

107 Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz podlegające innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań chyba, że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja są zabronione. Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-35

108 Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem) Danish Dutch English Finnish French German Greek Italian Portuguese D-36 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

109 Spanish Swedish Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-37

110 Etykieta Eco przyznawana przez Unię Europejską Laptop ten został wyróżniony etykietą EU Flower przez Unię Europejską, która poświadcza, że niniejszy produkt posiada następujące cechy: 1. Mniejsze zużycie energii podczas użytkowania oraz działania w trybie gotowości. Ograniczone wykorzystanie ciężkich metali toksycznych. Ograniczone wykorzystanie substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Ograniczenie wykorzystania naturalnych zasobów poprzez popieranie utylizacji. Łatwe aktualizowanie i wydłużenie żywotności, poprzez zapewnienie kompatybilnych części zapasowych, takich jak baterie, zasilacze, klawiatura, pamięć i jeśli dostępny jest napęd CD lub DVD. Ograniczenie trwałych odpadów poprzez realizację polityki zwrotnego przyjmowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat etykiety EU Flower, należy odwiedzić stronę internetową dla etykiety Eco Unii Europejskiej: Produkt zgodny z ENERGY STAR ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie. Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 15 i 30 minutach braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY STAR, można uzyskać pod adresem Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działajacych na bazie systemów Freedos i Linux. D-38 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

111 Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisów. Sprawdź stronę sieci web htm w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi są zgodne produkty ASUS: Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950 EU REACH SVHC Koreańskie przepisy RoHS Szwajcarskie przepisy dotyczące energii Recycling ASUS/Usługi zwrotu Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-39

112 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ( ASUS). ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE JAKI JEST, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE. Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw. SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM. Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-40 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

113 Ograniczenie odpowiedzialności W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. w każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu. ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego. To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców. BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI. Serwis i pomoc techniczna Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem Podręcznik użytkownika komputera ASUS D-41

114 We, the undersigned, Manufacturer: Address, City: Country: Authorized representative in Europe: Address, City: Country: declare the following apparatus: Product name: Model name: EC Declaration of Conformity ASUSTek COMPUTER INC. No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R. O. TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR, RATINGEN GERMANY Notebook PC N45S, X4KS, PRO4KS, N45S8, X4KS8, PRO4KS8 conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2006+A1:2007 EN:2006 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R &TTE Directive EN V1. 1() EN V1. 1() EN V9. 0. 2() EN V3. 1() EN V3. 1() EN 50360:2001 EN 50371:2002 EN 62311:2008 EN 50385: /95/EC-LVD Directive EN:2006 EN:2006+A11: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 EN 62301:2005 Regulation (EC) No. 642/2009 EN 62301:2005 CE marking EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN:2008 EN 55020:2007 EN V1. 1() EN V2. 2() EN V1. 1() EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 Regulation (EC) No. 278/2009 EN 62301:2005 Ver (EC conformity marking) Position: CEO Name: Jerry Shen Declaration Date: Jun. 02, 2011 Year to begin affixing CE marking:2011 Signature: D-42 Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Więcej... Mniej

Symptomy

Jeśli urządzenie USB zostanie włożone i wyjęte w krótkim odstępie czasu, port USB może przestać odpowiadać. Gdy port jest w tym stanie, nie rozpoznaje już żadnych urządzeń USB, a urządzenie USB nie działa.

W tym artykule opisano, jak rozwiązać ten problem.

Wymagania wstępne

Do zalogowania się do systemu Windows w celu zastosowania niektórych metod wymienionych w tym artykule są potrzebne poświadczenia administratora. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci w pracy, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania w systemie Windows ma poświadczenia administracyjne, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są wymienione. Po zastosowaniu każdej metody należy sprawdzić, czy problem z urządzeniem USB został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować następną metodę.

W tym artykule opisano też obejście problemu. Można je wypróbować, jeśli podane metody nie zadziałają.

Metoda 1. Przeskanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń

Należy wykonać skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń. Po wykonaniu na komputerze skanowania w poszukiwaniu zmian sprzętu urządzenie USB podłączone do portu USB może zostać rozpoznane, co umożliwi używanie go.

Aby wykonać skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Uwaga W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie użyj pola Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. Wpisz polecenie devmgmt. msc, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty Menedżer urządzeń.

  W Menedżerze urządzeń kliknij używany komputer, aby go wyróżnić.

  Kliknij pozycję Akcja, a następnie kliknij pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

  Sprawdź, czy urządzenie USB działa.

Jeśli wykonanie skanowania w poszukiwaniu zmian sprzętu rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do Metody 2.

Metoda 2: Ponowne uruchomienie komputera

Jeśli skanowanie w poszukiwaniu nowego sprzętu nie rozwiązało problemu, należy ponownie uruchomić komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera należy sprawdzić, czy urządzenie USB działa.

Jeśli ponowne uruchomienie komputera rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do Metody 3.

Metoda 3: Wyłączenie i ponowne włączenie kontrolera USB

Za pomocą Menedżera urządzeń należy wyłączyć i ponownie włączyć wszystkie kontrolery USB. Umożliwia to kontrolerom przywrócenie portu USB ze stanu nieodpowiadania. Kontrolery USB reprezentują porty USB w Menedżerze urządzeń. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można wypróbować procedurę opisaną w sekcji Obejście problemu.

Aby wyłączyć i ponownie włączyć kontrolery USB, wykonaj następujące czynności:

Rozwiń sekcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.

Uwaga W celu znalezienia tego elementu może być konieczne przewinięcie listy w dół.

Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszy kontroler USB w obszarze Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj, aby go usunąć.

Powtórz krok 4 dla każdego kontrolera USB wymienionego w obszarze Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.

Ponownie uruchom komputer. Po uruchomieniu komputera system Windows automatycznie wykona skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu i ponownie zainstaluje wszystkie odinstalowane kontrolery USB.

Jeśli port USB rozpoznaje urządzenie i można używać tego urządzenia, to koniec pracy.

Jeśli zastosowanie tej metody rozwiązało problem, to koniec pracy. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do sekcji „Obejście problemu”.

Obejście problemu

Jeśli żadna z tych metod nie zadziałała, można wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie. Jednak należy pamiętać, że wyłączenie funkcji Selektywne zawieszanie wpływa na wszystkie sterowniki kontrolerów hosta USB (a więc i wszystkie porty USB oraz podłączone urządzenia USB) w systemie. Oznacza to, że komputer nie może wstrzymywać (zawieszać) żadnych podłączonych do niego urządzeń USB i pobierają one energię przez cały czas, przez jaki są podłączone do komputera. Ponadto na karcie Zarządzanie energią głównego koncentratora USB nie jest wyświetlane pole wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów.

W celu obejścia problemu można wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie magistrali USB, edytując rejestr. W wyniku sytuacji wyścigu w funkcji Selektywne zawieszanie urządzenie USB może przestać odpowiadać. Funkcja Selektywne zawieszanie powoduje wstrzymanie urządzenia USB w celu wydajnego zarządzania energią czerpaną z baterii, umożliwiając komputerowi wyłączenie urządzenia USB. Jednak czasami ta funkcja może nie wznawiać poprawnie działania urządzeń USB. Z tego powodu urządzenie USB nie reaguje na próbę jego użycia.

Tę funkcję można wyłączyć dla produktów serwerowych, w przypadku których zarządzanie energią nie jest tak istotne lub wymagane.

Ważne W tej sekcji lub metodzie albo w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Dla większego bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie WindowsAby wyłączyć funkcję Selektywne zawieszanie, wykonaj następujące czynności:

Wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie otwarty Edytor rejestru.

Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB

Jeśli jest obecny wpis rejestru DisableSelectiveSuspend, kliknij go dwukrotnie. Jeśli brakuje tego wpisu, utwórz go. Aby utworzyć wpis, wykonaj następujące czynności:

  W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

  Wpisz ciąg DisableSelectiveSuspend, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.

  W polu Dane wartości wpisz wartość 1 w celu wyłączenia funkcji Selektywne zawieszanie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany? .

Przyczyna

Ten problem może występować wskutek problemu z synchronizacją, który uniemożliwia komputerowi wykrycie urządzenia USB.

Problem ten jest od pewnego czasu badany przez firmę Microsoft i producentów układów wykorzystywanych w interfejsach USB. Jednak na chwilę obecną wyniki nie są rozstrzygające ze względu na sporadyczny charakter problemu.

Stan

Firma Microsoft bada ten problem i opublikuje w tym artykule więcej informacji, gdy będą one dostępne.

FAQ

Jeśli chcesz zaktualizować sterowniki na swoim komputerze, zalecamy pobranie aktualizacji za pomocą MyASUS lub z oficjalnej strony ASUS.

Dzięki zweryfikowanym przez firmę ASUS sterownikom możesz mieć pewność, że Twój komputer będzie działał z najlepszą wydajnością.

Jeśli wystąpią problemy z instalacją sterowników, należy zapoznać się z sekcją: Jak odinstalować aplikacje?

Możesz pobrać sterowniki, narzędzia, BIOS i podręczniki użytkownika z MyASUS lub z oficjalnej strony ASUS. Proszę zapoznać się z dwiema następującymi metodami pobierania plików:

 • Metoda 1: Wyszukaj i pobierz sterowniki, narzędzia, BIOS i instrukcje obsługi za pośrednictwem MyASUS
 • Metoda 2: Wyszukaj i pobierz sterowniki, narzędzia, BIOS i podręczniki użytkownika z oficjalnej strony ASUS

Metoda 1: Wyszukaj i pobierz sterowniki, narzędzia, BIOS i instrukcje obsługi za pośrednictwem MyASUS

 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]. (Poniższa ilustracja przedstawia wyszukiwania w systemie Windows 11 po lewej, a Windows 10 po prawej. )
  Jeśli wyszukiwanie nie przyniesie rezultatów, oznacza to, że twój komputer nie ma zainstalowanej aplikacji MyASUS. Zapoznaj się z rozdziałem Jak zainstalować MyASUS.
 2. Jeśli chcesz pobrać podręczniki użytkownika za pośrednictwem MyASUS, kliknij [Podręcznik użytkownika] na stronie głównej MyASUS. MyASUS przekieruje Cię na oficjalną stronę ASUS, skąd będziesz mógł pobrać podręczniki użytkownika swoich produktów.
  Jeśli chcesz pobrać sterowniki, narzędzia i BIOS za pośrednictwem MyASUS, wybierz [Obsługa klienta], a następnie przejdź do następnego kroku.
 3. Wybierz [Aktualizuj teraz], a następnie wybierz [Najnowsze].
  Uwaga: Jeśli nie ma zakładki Live Update w Centrum Obsługi Klienta, oznacza to, że Twój komputer nie obsługuje tej funkcji. Możesz skorzystać z Metody 2: Pobierz plik z oficjalnej strony ASUS. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego widzę tylko funkcję „Obsługa klienta” w aplikacji MyASUS.
 4. Live Update codziennie sprawdza w poszukiwaniu najnowszych wersji BIOS, sterowników i narzędzi. Jeśli wybierzesz [Pokaż najnowsze wersje aktualizacji], na liście pobierania będą wyświetlane tylko pliki nowsze niż twoje i pojawi się czerwona kropka obok ich.
  Znajdź plik, który chcesz pobrać, a następnie kliknij ikonę [Pobierz], aby go pobrać. com/images/2022/01/17/98c5d5a8-dad4-45bf-bd23-fbf16f4b1c34. png"/>
  Jeśli nie wybierzesz opcji Pokaż najnowsze wersje aktualizacji, funkcja Live Update wyświetli listę wszystkich wersji sterowników, narzędzi i BIOS. Możesz użyć menu kategorii, aby znaleźć plik, który chcesz pobrać. com/images/2022/01/17/c7a383ef-8d56-492e-b9c7-4d8becdfb987. png"/>

Metoda 2: Wyszukaj i pobierz sterowniki, narzędzia, BIOS i podręczniki użytkownika z oficjalnej strony ASUS

 • Przejdź na stronę Wsparcia ASUS, a następnie wpisz nazwę modelu w pasku wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. com/pl/support/FAQ/1030673/">jak sprawdzić nazwę modelu. (Przedstawimy UX482EA jako przykład)
 • Po wyświetleniu wyników wyszukiwania wybierz kategorię [Wsparcie] , a następnie wybierz [Sterowniki i oprogramowanie]. com/images/2022/01/17/c3f47b1c-17d8-41b2-9bdd-f46780b0d7d1. png"/>
 • Wejdź na stronę wsparcia produktu, skąd możesz pobrać sterowniki, narzędzia, BIOS i podręczniki użytkownika. com/images/2022/01/17/77b77226-225b-4b78-af2d-bcd058b347e7. png"/>
 • Zapoznaj się z poniższymi metodami pobierania:
 • Pobierz sterownik lub narzędzie
 • Pobierz BIOS
 • Pobierz podręcznik użytkownika
 • Pobierz sterownik lub narzędzie

 • W witrynie pomocy technicznej wybierz kartę [Sterowniki i oprogramowanie] , a następnie wybierz kategorię [Sterowniki i narzędzia] . com/images/2022/01/17/95ad9b2f-db21-4c0d-9dc4-b3a6fe08c1a3. png"/>
 • Wybierz model.
  Uwaga: niektóre modele mogą nie mieć tej opcji, w takim przypadku przejdź do następnego kroku. com/images/2022/01/17/4bc18943-3a7c-4c51-91d8-f828d27c2587. png"/>
 • Przewiń menu w dół, aby wybrać swoją wersję systemu operacyjnego .
  Uwaga: ASUS dostarcza sterowniki i narzędzia tylko dla obsługiwanych systemów operacyjnych. Jeśli używasz innego systemu operacyjnego, spróbuj znaleźć sterowniki z innych źródeł lub poszukaj sterowników dla analogicznych modeli notebooków ASUS. com/images/2022/01/17/a2bd3906-6700-4ddb-9c68-f05404b20184. png"/>
 • Na witrynie pomocy technicznej produktu zobaczysz listę sterowników i narzędzi. Znajdź plik, który chcesz pobrać, a następnie kliknij ikonę [Pobierz] . com/images/2022/01/17/5c9fec33-ba9b-4913-b921-4ae766ad27ce. png"/>
  Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie wersje danej kategorii, kliknij [Pokaż wszystko] w tej kategorii. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie sterowniki i narzędzia, kliknij [ROZWIŃ WSZYSTKO]. com/images/2022/01/17/4d6070a1-91b1-4cb0-a246-48d362c43547. png"/>
 • Pobierz BIOS

 • W witrynie pomocy technicznej wybierz kartę [Sterowniki i oprogramowanie] , a następnie wybierz kategorię [BIOS i Firmware] . com/images/2022/01/17/fb610d36-4b18-403d-bded-c2a1656dfb88. png"/>
 • Na witrynie pomocy technicznej produktu zobaczysz listę BIOS do pobrania. Znajdź plik, który chcesz pobrać, a następnie kliknij ikonę [Pobierz] . com/images/2022/01/17/826096fb-ff5b-4a15-99f0-a6058bf2cd51. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie pliki BIOS, kliknij [ROZWIŃ WSZYSTKO]. com/images/2022/01/17/0341a1e9-c2a9-4b74-b7bf-27f94ae1f622. png"/>
 • Pobierz podręcznik użytkownika

 • W witrynie pomocy technicznej wybierz kartę Instrukcje i dokumenty , a następnie wybierz kategorię [Podręczniki] . com/images/2022/01/17/d680a9c8-e90a-4ce0-8770-150b8bd70949. png"/>
 • Na witrynie pomocy technicznej produktu zobaczysz listę Podręczników użytkownika do pobrania. Znajdź plik, który chcesz pobrać, a następnie kliknij ikonę [Pobierz] . com/images/2022/01/17/6591d94f-b4d1-4853-b1c5-208ef3124cac. png"/>
 • KategoriaAplikacja/ Oprogramowanie/Narzędzie, Sterownik, Ustawienie/ Użytkowanie WindowsTypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.
 • Podręcznik zarządzania usb Asus E1701b

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zarządzania usb Asus E1701b

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik zarządzania usb Asus E1701b