Procedury instalacji i obsługi Frigidaire Fec30c4ab1

Instalacja i obsługa lodówki Frigidaire Fec30c4ab1 jest prosta i bezproblemowa. Aby uruchomić lodówkę, należy najpierw podłączyć ją do zasilania i włączyć przełącznik zasilania. Następnie należy ustawić temperaturę lodówki i zamrażarki, aby zapewnić optymalne warunki przechowywania żywności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z lodówką, należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania porady lub pomocy.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji i obsługi Frigidaire Fec30c4ab1

Naziemny zbiornik na gaz płynny

Instalacja zbiornika na gaz płynny to dobre rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dostęp do innych paliw, zwłaszcza sieci gazu ziemnego, jest utrudniony. Gdzie można instalować zbiornik na gaz płynny, jak wyglądają formalności i sama instalacja? Jakie są koszty instalacji grzewczej ze zbiornikiem na gaz płynny?

Spis treści

 1. Zbiornik na gaz płynny
 2. Instalacja zbiornika na gaz płynny - formalności krok po kroku
 3. Jaki zbiornik na gaz płynny?
 4. Ogrzewanie domu gazem ze zbiornika koszty
 5. Rozliczenie za gaz płynny ze zbiornika

Zbiornik na gaz płynny

Ogrzewanie ze zbiornika na gaz płynny ma wiele zalet. Taką instalację zbiornikową instaluje się dość łatwo i szybko. LPG nie wymaga osobnego pomieszczenia do składowania paliwa, system ogrzewania gazem płynnym jest bezobsługowy, a jego instalacja w pełni bezpieczna. Ponadto gaz płynny jest uniwersalny i może zasilać wszystkie gazowe urządzenia w domu, jak: kocioł centralnego ogrzewania w tym przygotowanie c. w. u. czy kuchenkę. Zbiornik na gaz płynny może być zainstalowany na powierzchni ziemi lub całkowicie zakopany. O wyborze rozwiązania decydują m. in. powierzchnia działki i poziom wód gruntowych. 

Warto wiedzieć, że firmy specjalizujące się w instalacjach zbiornikowych na gaz płynny zapewniają kompleksową obsługę w tym zakresie m. budynków rekreacji indywidualnej, budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektów rolniczych, obiektów przemysłowych. Obejmuje ona najczęściej:

 • opracowanie projektu instalacji dopasowanej do indywidualnych potrzeb,
 • wykonanie instalacji gazowej na zewnątrz budynku wraz z pracami ziemnymi,
 • posadowienie i instalację zbiornika lub zbiorników,
 • wykonanie instalacji gazowej wewnątrz domu,
 • dostawy gazu,
 • serwis instalacji,
 • dostarczenie urządzeń grzewczych: kotłów, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na rodzaj gazu od dostawcy. Do ogrzewania domu powinien być to czysty propan - propan techniczny. Tylko ten rodzaj gazu zapewni prawidłową, bezawaryjną pracę instalacji, ponieważ zachowuje swoje właściwości (odparowuje) nawet w bardzo niskich temperaturach (do -40ºC). Zbiornik z propanem można zatem spokojnie zainstalować na powierzchni. Inaczej jest natomiast z mieszaniną propanu i butanu. W przypadku butanu ta granica jest dużo mniejsza, bo wynosi -0, 5°C. Propan wykazuje co prawda mniejszą wartość opałową w porównaniu do butanu, ale uzyskany dzięki niemu płomień osiąga wyższą temperaturę, co wpływa na efektywność ogrzewania. Mieszanina propanu i butanu polecana jest do zasilania urządzeń o niewielkim poborze gazu, np. kuchenek gazowych.

Instalacja zbiornika na gaz płynny - formalności krok po kroku

1. Projekt techniczny instalacji. Przygotowuje go uprawniony projektant. Na mapie do celów projektowych zaznacza lokalizację zbiornika na gaz płynny i przyłącza gazowego. Do jego obowiązków należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przez Prawo budowlane uzgodnień, m. zatwierdzenie zbiornika przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Zgłoszenie.  Dla zbiornika na gaz płynny pojemności do 7 m³ (na potrzeby domu o powierzchni użytkowej do 150 m² zwykle wykorzystywane są zbiorniki o pojemności 2700 l czyli 2, 7 m³) nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie do Starostwa Powiatowego. Zgłoszenie budowy instalacji powinno zawierać:

 • wniosek zgłoszenia,
 • projekt techniczny wykonany przez uprawnionego projektanta, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ochrony ppoż.,
 • kopię uprawnień projektanta i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.
 • Najczęściej jednak instalacja ze zbiornikiem na gaz płynny jest częścią nowej inwestycji - budowy domu - i uwzględniana jest w pozwoleniu.

  3. Odbiór. Po wykonaniu instalacji zbiornikowej (wykopu pod instalację i fundamentu pod zbiornik na gaz płynny, montażu zbiornika wraz z uziemieniem i wykonaniem instalacji zewnętrznej oraz pierwszym tankowaniu zbiornika na gaz płynny) należy ją zgłosić do odbioru końcowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

  Ważne odległości od zbiornika na gaz

  Dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów użyteczności publicznej określono w §179 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. i wynoszą one odpowiednio:

 • 3 m przy pojemności 2700 l (zbiornik naziemny) oraz 1 m (podziemny),
 • 5 m przy pojemności 4850 l (naziemny) oraz 2, 5 m (podziemny),
 • 7, 5 m przy pojemności 6700 l (naziemny) oraz 3 m (podziemny).
 • Minimalne odległości zbiornika z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna wynosić: 

 • 1, 5 m przy pojemności 2700 l (naziemny) oraz 0, 5 m (podziemny),
 • 2, 5 m przy pojemności 4850 l (naziemny) oraz 1, 25 m (podziemny),
 • 3, 75 metra przy pojemności 6700 l (naziemny) oraz 1, 5 m (podziemny)
 • Niezależnie od wielkości i rodzaju zbiornika powinny być one w odległości:

 • 5 m od studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu,
 • 3 m przy napięciu linii energetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV,
 • 15 m przy napięciu linii energetycznej lub sieci trakcyjnej równiej lub większej 1 kV. 
 • Autor: Mariusz BykowskiMontaż podziemnego zbiornika na gaz płynny

  Jaki zbiornik na gaz płynny?

  Zbiorniki na gaz płynny LPG oferowane są w dwóch wariantach, w zależności miejsca instalacji. Dostępne są:

 • zbiorniki na gaz płynny naziemne - szybkie w montażu, polecane przy wysokim poziomie wód gruntowych.
 • zbiorniki podziemne - polecane przy mniejszych działkach, ciaśniejszej zabudowie. Ponieważ są niewidoczne, nie ingerują w architekturę terenu.
 • Przy doborze zbiornika na gaz płynny brane są pod uwagę:

 • zapotrzebowanie na gaz, wyrażane w kg/h wynikające z mocy zasilanych gazem urządzeń. Punktem odniesienia jest tu zdolność odparowania gazu ze zbiornika/ów. Zależy ona od wielkości zbiornika, zawartości i temperatury otoczenia;
 • możliwości lokalizacji określonej wielkości zbiornika/ów – wynikające ze spełnienia warunków zachowania odległości przy zadanej wielkości działki i warunkach zabudowy;
 • częstotliwości tankowania – w zależności od zużycia gazu.
 • Zbiornik na gaz płynny można kupić na własność lub wydzierżawić od dostawcy gazu. Dzierżawa zbiornika to dobre rozwiązanie w przypadku spodziewanego w ciągu kilku lat przyłączenia do sieci gazowej. Przykładowe pojemności zbiorników: 2700 l (nadający do współpracy z odbiornikami gazu o mocy grzewczej do 50 kW), 4850 l, 6400 l.

  Duże firmy, specjalizujące się w dostarczaniu gazu płynnego, wprowadzają korzystne dla klientów rozwiązania. Jest to np. dzierżawa zbiornika na gaz płynny za symboliczną opłatę, czasowe zwolnienie z opłat za dzierżawę czy gwarancja stałej ceny gazu. Warto zatem, przed wyborem dostawcy gazu, prześledzić oferty firm, aby wybrać tę najkorzystniejszą.

  Ogrzewanie domu gazem ze zbiornika koszty

  Przykładowe ceny samych nowych zbiorników na gaz płynny (można też kupić dużo taniej zbiorniki używane):

 • zbiornik naziemny pojemności 2700 l - 6200 zł, zbiornik podziemny tej samej pojemności - 7950 zł,
 • zbiornik naziemny pojemności 4850 l - 8600 zł, zbiornik podziemny tej samej pojemności - 10 200 zł.
 • Przykładowy koszt całej instalacji dla budynku jednorodzinnego o powierzchni ok. 140 m², ze zbiornikiem dzierżawionym, kotłem kondensacyjnym z zasobnikiem 120 l to 10 000 - 17 000 zł. Średni roczny koszt użytkowania instalacji w tym przypadku wynosi około 3000 zł.

  Rozliczenie za gaz płynny ze zbiornika

  Dostawcy gazu płynnego proponują dwa rodzaje rozliczeń:

 • miesięczne - płatność za ilość zużytego gazu wykazaną przez gazomierz – często system telemetryczny,
 • rozliczenie za jednorazową dostawę gazu płynnego – płatność za dostawę gazu w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury lub w comiesięcznych ratach. ​
 • INSTRUKCJA OBSŁUGI
  Komputer osobisty
  Nr modelu Seria

  CF-30

  Przydatne informacje
  Instrukcja obsługi w formie elektronicznej................ 16
  Obsługa i konserwacja............................................. 17
  Funkcja tworzenia kopii zapasowej dysku twardego (Recover Pro)...... 19
  Program narzędziowy do usuwania danych z dysku twardego....... 21
  Ponowna instalacja oprogramowania....................... 22

  Rozwiązywanie problemów
  Kod błędu/Komunikat............................................... 24
  Rozwiązywanie problemów (Podstawowe).............. 25
  Diagnostyka sprzętu................................................. 29

  Przydatne informacje

  Wprowadzenie............................................................ 2
  Przeczytaj to najpierw................................................ 3
  Opis części................................................................. 9
  Czynności początkowe............................................. 12

  Rozwiązywanie problemów

  Pierwsze kroki

  Spis treści

  Więcej informacji o komputerze
  znajduje się w instrukcji obsługi
  w formie elektronicznej.
  Opis otwierania instrukcji obsługi
  w formie elektronicznej
  strona 16 "Instrukcja obsługi
  w formie elektronicznej"

  LIMITED USE LICENSE AGREEMENT................... 32
  UMOWA LICENCYJNA OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA.... 33
  Dane techniczne....................................................... 34

  Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania i zachować ją na przyszłość.

  Dodatek

  Wprowadzenie
  Dziękujemy za zakupienie komputera firmy Panasonic. W celu uzyskania optymalnej wydajności i bezpieczeństwa
  należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi.
  Terminy i ilustracje występujące w instrukcji obsługi
  :
  :
  Enter:
  Fn + F5:
  [start] - [Run]:
  :
  OSTRZEŻENIE
  UWAGA

  :

  Sytuacje, w których istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała.
  Użyteczne i pomocne informacje.
  Naciśnij klawisz [Enter].
  Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Fn], a potem klawisz [F5].
  Kliknij [start], a potem kliknij [Run]. W niektórych przypadkach należy kliknąć dwukrotnie.
  Strona w poniższej instrukcji obsługi lub w Reference Manual.
  Oznaczenie instrukcji obsługi w formie elektronicznej.

  W celu uzyskania przejrzystości niektóre ilustracje są uproszczone i mogą różnić się od rzeczywistości.
  Jeżeli użytkownik nie zaloguje się jako administrator, nie będzie mógł używać niektórych funkcji i wyświetlać
  niektórych okien.
  Najnowsze informacje o opcjonalnych produktach znajdują się w katalogach itp.
  W poniższej instrukcji obsługi nazwy i terminy mają następujące skrócone nazwy.
  System "Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Service Pack 2 with Advanced Security Technologies" jest
  nazywany "Windows", "Windows XP" lub "Windows XP Professional"
  Napęd DVD-ROM & CD-R/RW oraz napęd DVD MULTI są określane jako "Napęd CD/DVD"
  Okrągłe nośniki DVD-ROM i CD-ROM są określane jako "płyty"
  Tryby wyświetlania są określane następująco. () oznacza elementy na ekranie [Intel(R) Graphics Media Accelerator
  Driver for Mobile]. Aby wyświetlić ten ekran, kliknij [start] - [Control Panel] - [Other Control Panel Options] - [Intel(R)
  GMA Driver for Mobile].
  Wewnętrzny ekran LCD (Notebook): Wyświetlacz komputera
  Zewnętrzny wyświetlacz (Monitor): Zewnętrzny wyświetlacz
  Jednoczesne wyświetlanie (Intel(R) Dual Display Clone): Identyczna zawartość ekranu znajduje się na
  wewnętrznym i zewnętrznym wyświetlaczu.
  Rozszerzony pulpit: Rozszerzony obszar roboczy wyświetlany częściowo na wewnętrznym ekranie, a częściowo
  na zewnętrznym monitorze.
  Copyright
  Wszelkie prawa do poniższej instrukcji obsługi są zastrzeżone na rzecz firmy Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
  Żadna część poniższej instrukcji obsługi nie może być w żaden sposób kopiowana bez uprzedniej pisemnej zgody
  firmy Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
  Nie przewiduje się odpowiedzialności za naruszenie praw patentowych w związku z użyciem informacji zawartych
  w tej instrukcji obsługi.
  (C) 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Wykluczenie odpowiedzialności
  Dane techniczne komputera i instrukcje obsługi mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Matsushita Electric
  Industrial Co., Ltd. zrzeka się odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z powodu błędów
  i braków w instrukcji obsługi lub rozbieżności pomiędzy zawartością instrukcji obsługi a komputerem.
  Znaki handlowe
  Microsoft(R), Windows(R), logo systemu Windows oraz nazwa IntelliMouse to zarejestrowane znaki handlowe firmy
  Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
  Intel, Core, Centrino i PROSet to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Intel Corporation.
  Logo SD to znak handlowy.
  Adobe, logo Adobe i nazwa Adobe Reader to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Adobe Systems
  Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach.
  PhoenixBIOS, Phoenix Always i Recover Pro to znaki handlowe i/lub zarejestrowane znaki handlowe firmy Phoenix
  Technologies Ltd.
  Bluetooth(TM) to znak handlowy stowarzyszenia Bluetooth SIG, Inc., U. S. A., używany na licencji przez firmę Matsushita
  Electric Industrial Co., Ltd.
  Panasonic(R) to zarejestrowany znak handlowy firmy Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
  Nazwy produktów, marek itp. wymienione w poniższej instrukcji obsługi są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi
  znakami handlowymi odpowiednich firm.

  2

  Przeczytaj to najpierw
  Modele europejskie
  & lt; Dotyczy tylko modelu ze znakiem "CE" na spodzie komputera & gt;
  Deklaracja Zgodności (DoC)
  "Niniejszym oświadczamy, że opisywany komputer osobisty jest zgodny z zasadniczymi wymogami
  i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. s"
  Wskazówka:
  Kopię oryginalnej Deklaracji Zgodności (DoC) naszych wyrobów z wymogami Dyrektywy R & TTE
  można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem: http://www. doc. panasonic. de
  Kontakt i zgodność w dyrektywie 2004/108/EC, artykuł 9(2)
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F. R. Germany

  Połączenie sieciowe.
  Sprzęt komunikacyjny służy do łączenia się z następującymi sieciami publicznymi;
  we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  - publiczne komutowane sieci telefoniczne
  Funkcje i parametry techniczne.
  Wspomniany sprzęt komunikacyjny ma następujące cechy i parametry;
  - wybieranie tonowe (DTMF)
  - maksymalna szybkość transmisji w trybie odbioru: 56 kbit/s
  - maksymalna szybkość transmisji w trybie nadawania: 33, 6 kbit/s
  Opisywany wyrób współpracuje z publicznymi komutowanymi sieciami telefonicznymi w Zjednoczonym Królestwie,
  Irlandii, Holandii, Szwecji, Danii, Finlandii, Szwajcarii, Luksemburgu, Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii,
  Islandii, Grecji, Włoszech, Norwegii i Austrii.
  & lt; Dotyczy tylko modelu ze znakiem "CE " na spodzie komputera & gt;
  Niniejszym oświadczamy, że opisywany komputer osobisty jest zgodny z zasadniczymi wymogami
  i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
  Kopię oryginalnej Deklaracji Zgodności (DoC) naszych wyrobów z wymogami Dyrektywy R & TTE można znaleźć
  w naszej witrynie internetowej pod adresem: http://www. de
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F. Germany
  Informacje o krajach, w których można stosować łączność radiową:
  Zjednoczone Królestwo, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Belgii, Konfederacja Szwajcarska, Wielkie Księstwo
  Luksemburga, Republika Litwy, Republika Estonii, Republika Słowenii, Republika Łotwy, Republika Węgier, Rzeczpospolita
  Polska, Szwecja, Włochy, Irlandia, Rumunia, Republika Czeska, Republika Słowacka, Holandia, Republika Portugalska,
  Francja, Norwegia, Austria, Finlandia, Hiszpania, Dania, Grecja

  Models for UK
  Warning
  This apparatus must be earthed for your safety.
  To ensure safe operation the three-pin plug must be inserted only into a standard three-pin power point which is
  effectively earthed through the normal household wiring.
  Extension cords used with the equipment must be three-core and be correctly wired to provide connection to earth.
  Wrongly wired extension cords are a major cause of fatalities.
  The fact that the equipment operates satisfactorily does not imply that the power point is earthed and that the
  installation is completely safe.
  For your safety, if you have any doubt about the effective earthing of the power point, consult a qualified electrician.

  3

  FOR YOUR SAFETY PLEASE READ THE FOLLOWING TEXT CAREFULLY
  This appliance is supplied with a moulded three pin mains plug for your safety and convenience. A 3 amp fuse is fitted
  in this plug.
  Should the fuse need to be replaced please ensure that the replacement fuse has a rating of 3 amps and that it is
  approved by ASTA or BSI to BS 1362.
  or the BSI mark
  on the body of the fuse.
  Check for the ASTA mark
  If the plug contains a removable fuse cover you must ensure that it is refitted when the fuse is replaced.
  If you lose the fuse cover the plug must not be used until a replacement cover is obtained.
  A replacement fuse cover can be purchased from your local Panasonic Dealer.
  IF THE FITTED MOULDED PLUG IS UNSUITABLE FOR THE SOCKET OUTLET IN YOUR HOME THEN THE FUSE
  SHOULD BE REMOVED AND THE PLUG CUT OFF AND DISPOSED OF SAFELY.
  THERE IS A DANGER OF SEVERE ELECTRICAL SHOCK IF THE CUT OFF PLUG IS INSERTED INTO ANY 13 AMP
  SOCKET.
  If a new plug is to be fitted please observe the wiring code as shown below.
  If in any doubt please consult a qualified electrician.

  ASA

  Warning: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
  Important
  The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:
  Green-and-yellow:
  Earth
  Blue:
  Neutral
  Brown:
  Live
  As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings
  identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured GREEN-and-YELLOW must be
  connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol
  coloured GREEN
  or GREEN-and-YELLOW.
  The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured
  BLACK.
  The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured
  RED.
  The mains plug on this equipment must be used to disconnect the mains power.
  Please ensure that a socket outlet is available near the equipment and shall be easily accessible.
  How to replace the fuse
  Open the fuse compartment with a screwdriver and replace the fuse.

  Warnings
  This equipment is not designed for connection to an IT power system.
  (An IT system is a system having no direct connections between live parts and Earth; the exposed-conducive-parts
  of the electrical installation are earthed.
  An IT system is not permitted where the computer is directly connected to public supply systems in the U. K. )
  Disconnect the mains plug from the supply socket when the computer is not in use.
  This equipment is produced to BS800/1983.
  8-E-1

  4

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  3. Nie wolno używać telefonu do zgłaszania przecieku
  gazu w pobliżu miejsca awarii.
  4. Używać wyłącznie przewodu zasilającego
  i akumulatora wskazanych w niniejszej instrukcji.
  Nie wrzucać baterii i akumulatorów do ognia. Mogą
  bowiem eksplodować. Należy je utylizować zgodnie
  z miejscowymi przepisami.
  ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

  Aby podczas eksploatacji sprzętu telefonicznego
  ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem
  elektrycznym i obrażeń ciała, należy przestrzegać
  podstawowych zasad bezpieczeństwa:
  1. Produktu nie wolno używać w sąsiedztwie
  wody, przykładowo w pobliżu wanny, umywalki,
  zlewozmywaka, balii w pralni, basenu lub w wilgotnej
  piwnicy.
  2. Unikać korzystania z telefonu (innego niż
  bezprzewodowy) podczas wyładowań
  atmosferycznych. Może bowiem dojść do porażenia
  piorunem.

  Informacje dla użytkownika
  & lt; Dotyczy tylko modelu z bezprzewodową siecią LAN i/lub
  funkcją Bluetooth & gt;
  Opisywany produkt a zdrowie
  Opisywany produkt, podobnie jak inne urządzenia
  radiowe, emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości
  radiowej. Poziom energii emitowanej przez ten wyrób
  jest dużo mniejszy w porównaniu z innymi urządzeniami
  bezprzewodowymi, np. telefonami komórkowymi.
  Produkt ten działa zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
  norm bezpieczeństwa dla częstotliwości radiowych i w
  związku z tym jesteśmy przekonani, że jest on bezpieczny
  dla użytkowników. Wspomniane normy i zalecenia
  odzwierciedlają wspólne stanowisko społeczności
  naukowej. Wynikają one z dyskusji prowadzonych
  w gronie ekspertów i naukowców, którzy nieustannie
  śledzą i interpretują obszerną literaturę badawczą.
  W niektórych sytuacjach lub warunkach właściciel
  budynku lub odpowiedzialni przedstawiciele danej
  instytucji mogą wprowadzić pewne ograniczenia, jeśli
  chodzi o eksploatację tego wyrobu. Sytuacje te mogą
  przykładowo obejmować:
  Używanie tego produktu na pokładzie samolotów lub
  W jakichkolwiek innych warunkach, w których ryzyko
  zakłóceń innych urządzeń jest postrzegane bądź
  uznawane za szkodliwe.

  W przypadku wątpliwości co do zasad korzystania
  z urządzeń bezprzewodowych w obrębie danej instytucji lub
  infrastruktury (np. na lotniskach), zachęcamy do zwrócenia
  się z prośbą o zezwolenie na uruchomienie opisywanego
  produktu.
  Informacje dotyczące regulacji prawnych
  Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zakłócenia
  radiowe bądź telewizyjne wynikające z wprowadzanych
  bez zezwolenia przeróbek opisywanego wyrobu.
  Odpowiedzialność za wyeliminowanie wspomnianych
  zakłóceń spoczywa na użytkowniku. Odpowiedzialności
  za szkody bądź łamanie przepisów rządowych, do jakich
  może dojść w przypadku nieprzestrzegania wspomnianych
  zaleceń, nie ponosimy ani my, ani nie ponoszą jej nasi
  pośrednicy bądź dystrybutorzy.

  5

  Bateria litowa
  Bateria litowa!
  Opisywany komputer wyposażony jest w baterię litową, która zapobiega utracie daty, godziny i innych danych. Baterię
  może wymienić jedynie upoważniony pracownik serwisu.
  Ostrzeżenie! W przypadku nieprawidłowego montażu występuje ryzyko eksplozji.

  W przypadku eksploatacji w pojeździe mechanicznym

  Ostrzeżenie: W przypadku eksploatacji opisywanego wyrobu w pojeździe mechanicznym należy sprawdzić poniższe
  Zalecenie Komisji, aby ustalić, czy został on właściwie zamontowany i jest prawidłowo użytkowany.
  "Zalecenie Komisji na temat bezpiecznych i wydajnych systemów informacyjnych i komunikacyjnych: Europejskie
  oświadczenie o zasadach dotyczących interfejsu człowiek-maszyna. "
  Zalecenie Komisji można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Official Journal of the European
  Communities).

  Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i
  elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
  Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje,
  że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami
  gospodarczymi.
  Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
  utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do
  wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można
  oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
  Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego
  wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.
  Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
  Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
  Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
  W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się
  z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.
  Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
  Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.
  W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą
  celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

  6

  Środki ostrożności

  Firma Panasonic nie może zagwarantować spełnienia
  wymagań dotyczących parametrów technicznych, technologii,
  niezawodności czy bezpieczeństwa (np. w zakresie
  łatwopalności/emisji dymu/toksyczności/emisji promieniowania
  o częstotliwości radiowej itp. ) związanych z normami
  w lotnictwie, które wykraczają poza parametry naszych seryjnie
  produkowanych wyrobów (COTS).
  Opisywany komputer nie jest przeznaczony do stosowania
  w sprzęcie medycznym, w tym w systemach podtrzymywania
  życia, w systemach kontroli ruchu lotniczego lub w innych
  urządzeniach, sprzęcie i systemach, których zadaniem jest ochrona
  życia i zapewnienie bezpieczeństwa ludzi. Firma Panasonic
  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty
  wynikłe z zastosowania tego urządzenia we wspomnianych typach
  systemów, urządzeń bądź sprzętu.
  Model CF-30 został opracowany w oparciu o skrupulatne badania
  rzeczywistych komputerów przenośnych. Usilne dążenie do
  uzyskania pełnej funkcjonalności i niezawodności w surowych
  warunkach doprowadziło do wprowadzenia szeregu innowacji
  typu: obudowa ze stopu magnezu, napęd dysku twardego
  z tłumieniem drgań, elastyczne połączenia wewnętrzne. Znakomita
  konstrukcja modelu CF-30 została przetestowana z wykorzystaniem
  rygorystycznych procedur opartych na normie MIL-STD- 810F (w
  przypadku drgań i wstrząsów) oraz IP (w przypadku zabezpieczenia
  przed dostępem kurzu i wody).
  Podobnie jak w przypadku dowolnego komputera przenośnego
  należy przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, aby uniknąć
  uszkodzenia. Zalecane są następujące procedury postępowania,
  jeśli chodzi o eksploatację i obsługę.
  Przed odłożeniem komputera należy wytrzeć go do sucha, aby
  usunąć wilgoć.
  W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia należy
  natychmiast odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego
  i akumulator
  Urządzenie jest uszkodzone
  Wewnątrz urządzenia znajduje się obcy przedmiot
  Wydostaje się dym
  Pojawił się nietypowy zapach
  Urządzenie jest nienaturalnie gorące
  Dalsza eksploatacja wyrobu w przypadku wystąpienia dowolnej
  z powyższych sytuacji grozi pożarem bądź porażeniem prądem
  elektrycznym.
  W przypadku nieprawidłowej pracy należy natychmiast wyłączyć
  zasilanie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, po czym
  wyjąć akumulator. W następnej kolejności należy skontaktować się
  z biurem wsparcia technicznego.
  Nie wolno dotykać opisywanego wyrobu ani przewodu, gdy
  zaczyna grzmieć
  Może bowiem dojść do porażenia prądem elektrycznym.
  Zasilacza nie wolno podłączać do innego źródła zasilania niż
  standardowe domowe gniazdo sieciowe
  Niestosowanie się do powyższego zalecenia grozi pożarem
  w wyniku przegrzania. Podłączenie do przetwornika prądu stałego
  na przemienny (inwertera) grozi uszkodzeniem zasilacza. W
  samolocie zasilacz/ładowarkę można podłączać tylko do specjalnie
  przeznaczonego do tego celu gniazda zasilającego.

  Nie robić niczego, co grozi uszkodzeniem przewodu
  zasilającego, jego wtyczki lub zasilacza
  Przewodu nie wolno niszczyć ani przerabiać. Nie wolno umieszczać
  go w pobliżu gorących narzędzi, zginać, skręcać, ciągnąć zbyt mocno
  za niego, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, ani zbyt ciasno zwijać.
  Dalsza eksploatacja uszkodzonego przewodu grozi pożarem,
  zwarciem albo porażeniem prądem elektrycznym.
  Wtyczki przewodu zasilającego nie wolno wkładać do gniazda
  ani wyciągać mokrymi rękoma
  Regularnie usuwać kurz i inne zabrudzenia z wtyczki przewodu
  zasilającego
  Wilgoć w nagromadzonym na wtyczce kurzu i brudzie może
  doprowadzić do uszkodzenia izolacji, grożąc pożarem.
  Wyciągnąć wtyczkę i przetrzeć ją suchą szmatką.
  Jeżeli komputer nie będzie używany przez dłuższy okres czasu,
  wtyczkę należy wyciągnąć.
  Wtyczkę przewodu zasilającego należy wetknąć do oporu
  Jeżeli wtyczka będzie luźna w gnieździe, może dojść do pożaru lub
  porażenia prądem elektrycznym w wyniku przegrzania.
  Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki lub poluzowanego
  gniazda sieciowego.
  Szczelnie zamknąć pokrywę gniazda w przypadku korzystania
  z urządzenia w miejscach, gdzie występuje dużo wody, wilgoci,
  pary, kurzu, par oleju itp.
  Przedostanie się do środka obcych substancji grozi pożarem lub
  porażeniem prądem elektrycznym.
  W przypadku przedostania się do środka urządzenia obcej
  substancji należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć
  wtyczkę przewodu zasilającego, po czym wyjąć akumulator. W
  następnej kolejności należy skontaktować się z biurem wsparcia
  technicznego.
  Opisywanego urządzenia nie wolno demontować
  Wewnątrz znajdują się podzespoły pod wysokim napięciem, które
  w przypadku dotknięcia grożą porażeniem prądem. Nie wolno
  dotykać styków ani obwodów drukowanych wewnątrz urządzenia.
  Uważać, aby do środka nie przedostały się obce substancje.
  Również przeróbki bądź demontaż grożą pożarem.
  Karty pamięci SD należy chronić przed niemowlętami i małymi
  dziećmi
  W wyniku przypadkowego połknięcia może bowiem dojść do
  obrażeń ciała.
  W razie przypadkowego połknięcia należy niezwłocznie zgłosić się
  do lekarza.
  Nie wolno kłaść opisywanego urządzenia na niestabilnych
  powierzchniach
  W przypadku utraty równowagi urządzenie może się przewrócić lub
  upaść i zranić kogoś.
  Nie kłaść na stercie innych przedmiotów
  Nie pozostawiać urządzenia przez dłuższy czas w miejscach,
  gdzie panuje wysoka temperatura, np. w nagrzanym od słońca
  samochodzie
  Pozostawienie urządzenia w miejscu, gdzie będzie narażone na wysoką
  temperaturę (np. w nagrzanym od słońca samochodzie), lub w miejscu
  bezpośrednio nasłonecznionym może być przyczyną deformacji obudowy
  i/lub usterek wewnętrznych podzespołów. Dalsza eksploatacja urządzenia
  w takim stanie może doprowadzić do zwarcia lub uszkodzenia izolacji, co
  grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
  Przy odłączaniu przewodu zasilającego należy trzymać za
  wtyczkę
  Szarpanie za przewód może doprowadzić do jego uszkodzenia, co
  Nie wolno przenosić urządzenia przy podłączonym przewodzie
  zasilającym
  Przewód zasilający może ulec uszkodzeniu, grożąc pożarem lub
  W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy
  natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu z gniazda.

  OPISYWANY PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO
  PRACY W RAMACH SPRZĘTU/UKŁADÓW NUKLEARNYCH,
  SPRZĘTU/UKŁADÓW KONTROLI LOTÓW LUB SPRZĘTU/
  UKŁADÓW W KABINIE PILOTA SAMOLOTU*1. FIRMA
  PANASONIC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W
  PRZYPADKU WYKORZYSTYWANIA OPISYWANEGO WYROBU
  DO POWYŻSZYCH ZASTOSOWAŃ.
  *1
  SPRZĘT/UKŁADY W KABINIE PILOTA SAMOLOTU obejmują
  systemy EFB (elektroniczna torba pilota) klasy 2 oraz systemy
  EFB klasy 1 używane podczas krytycznych faz lotu (np.
  podczas startu i lądowania) i/lub montowane do samolotu.
  Systemy EFB klasy 1 i systemy EFB klasy 2 są zdefiniowanie
  przez amerykańską administrację lotniczą FAA: AC (Okólnik
  doradczy) 120-76A lub JAA: JAA TGL (Tymczasowe Materiały
  Doradcze) Nr 36.

  7

  Przeczytaj to najpierw

  Z opisywanym urządzeniem należy używać tylko określonego
  modelu zasilacza
  Używanie innego zasilacza niż z zestawu (dołączonego do wyrobu lub
  dostarczonego przez firmę Panasonic) grozi pożarem.
  Chronić zasilacz przed silnymi uderzeniami
  Używanie zasilacza po mocnym uderzeniu, np. w wyniku upadku, grozi
  porażeniem prądem elektrycznym, zwarciem lub pożarem.
  Co godzinę należy robić kilkunastominutowe przerwy
  Używanie tego urządzenia przez dłuższe okresy czasu może mieć
  szkodliwy wpływ na oczy lub ręce.
  Nie ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności podczas
  korzystania ze słuchawek
  Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków, które nadmiernie
  pobudzają ucho, grozi utratą słuchu.
  Używać modemu ze zwykłą linią telefoniczną
  Podłączanie urządzenia do wewnętrznej linii telefonicznej (centrali
  telefonicznej w budynku) firmy lub biura itp. lub do cyfrowego telefonu
  publicznego w kraju lub regionie, do którego komputer nie jest
  przeznaczony, grozi pożarem lub porażeniem prądem.

  Do portu LAN nie wolno podłączać linii telefonicznej lub kabla
  sieciowego innego niż określony w specyfikacji
  Podłączenie portu LAN do poniższych sieci grozi pożarem lub
  porażeniem prądem.
  Inne sieci niż 1000BASE-T, 100BASE-TX lub 10BASE-T
  Linie telefoniczne (Telefon IP, zwykłe linie telefoniczne,
  wewnętrzne linie telefoniczne (centrali telefonicznych w budynku),
  cyfrowe telefony publiczne itp. )
  Ograniczać kontakt skóry z opisywanym wyrobem
  Długotrwały kontakt skóry ze źródłem ciepła jakim jest opisywane
  urządzenie lub zasilacz może spowodować niskotemperaturowe
  poparzenie.
  Nie umieszczać komputera w sąsiedztwie odbiorników
  telewizyjnych i radiowych.
  Nie zbliżać komputera do magnesów, ponieważ dane zapisane
  na dysku twardym mogą zostać utracone.
  Kabel interfejsu
  Używanie dłuższego kabla interfejsu niż 3 m nie jest zalecane.

  Zasady bezpieczeństwa (akumulator)
  Nie wolno używać w innych wyrobach
  Akumulator można wielokrotnie ładować. Jest on przeznaczony
  do współpracy z określonym produktem. Używanie go z innym
  wyrobem niż ten, dla którego został zaprojektowany, grozi
  wyciekiem elektrolitu, wydzielaniem ciepła, zapaleniem się lub
  rozerwaniem.
  Akumulator można ładować jedynie w podany sposób
  Ładowanie akumulatora w inny sposób niż podano, grozi wyciekiem
  elektrolitu, wydzielaniem ciepła, zapaleniem się lub rozerwaniem.
  Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia lub nadmiernie
  ogrzewać
  Może dojść do wydzielania ciepła, zapalenia się lub rozerwania.
  Unikać nadmiernego ciepła (na przykład miejsc w sąsiedztwie
  ognia, bezpośrednio nasłonecznionych)
  Może dojść do wycieku elektrolitu, wydzielania ciepła, zapalenia się
  lub rozerwania.
  Nie wkładać do akumulatora ostrych przedmiotów, chronić
  przed uderzeniami lub wstrząsami, nie demontować, ani nie
  przerabiać
  Nie zwierać styku dodatniego (+) i ujemnego (-)
  Może dojść do wydzielania ciepła, zapalenia się lub rozerwania. Nie
  przenosić ani nie przechowywać akumulatora razem z naszyjnikami,
  wsuwkami do włosów itp.
  Do zasilania opisywanego wyrobu nie używać innego
  akumulatora niż podany
  Do zasilania posiadanego wyrobu używać jedynie określonego
  akumulatora (CF-VZSU46U). Używanie innych akumulatorów niż
  produkowane bądź oferowane przez firmę Panasonic stanowi
  zagrożenie dla bezpieczeństwa (wydzielanie ciepła, zapalenie się
  lub rozerwanie).
  Nie dotykać styków akumulatora. Akumulator może nie działać
  prawidłowo w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia styków.
  Akumulator należy chronić przed kontaktem z wodą lub
  wilgocią.
  Jeżeli akumulator nie będzie używany przez długi okres czasu
  (miesiąc lub dłużej), należy naładować go lub rozładować (w
  warunkach normalnej eksploatacji) w taki sposób, aby poziom
  jego naładowania mieścił się w zakresie od 30% do 40% i w
  takim stanie przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu.
  Opisywany komputer chroni akumulator przed nadmiernym
  naładowaniem, ponieważ procedura ładowania jest
  uruchamiana tylko wówczas, gdy pozostały poziom naładowania
  jest mniejszy niż ok. 95% jego pojemności.
  Akumulator dołączony do nowo zakupionego komputera nie
  jest naładowany i przed pierwszym uruchomieniem należy
  go naładować. Ładowanie rozpocznie się automatycznie po
  podłączeniu zasilacza do komputera.

  8

  W przypadku wycieku z akumulatora i przedostania się
  elektrolitu do oczu nie wolno ich trzeć. Oczy należy niezwłocznie
  przemyć czystą wodą i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
  UWAGA

  Podczas ładowania lub normalnej eksploatacji akumulator
  może się nagrzewać. Jest to zupełnie normalne.
  Ładowanie nie rozpocznie się, jeżeli wewnętrzna
  temperatura akumulatora wykracza poza dopuszczalny
  zakres temperatur (0 °C do 50 °C).
  (
  Reference Manual "Battery Power") Po powrocie
  temperatury do dopuszczalnego zakresu ładowanie
  rozpocznie się automatycznie. Czas ładowania zależy
  od warunków eksploatacji. (Ładowanie trwa dłużej niż
  zwykle, gdy temperatura nie przekracza 10 °C. )
  W niższych temperaturach skróceniu ulega czas pracy.
  Komputer należy używać w zakresie dopuszczalnych
  temperatur.
  Opisywany komputer wyposażony jest w funkcję trybu
  wysokiej temperatury, która chroni akumulator przed
  degradacją w warunkach wysokich temperatur. (
  Reference Manual "Battery Power") Poziom odpowiadający
  100% naładowaniu w przypadku trybu wysokiej temperatury
  jest równoważny mniej więcej poziomowi 80% naładowania
  w przypadku trybu normalnej temperatury.
  Akumulator stanowi materiał eksploatacyjny. Jeżeli czas
  pracy komputera na zasilaniu akumulatorowym ulegnie
  drastycznemu skróceniu, a wielokrotne ładowanie nie
  przywraca jego pierwotnej wydajności, akumulator należy
  wymienić na nowy.
  Aby zabezpieczyć styki zapasowego akumulatora podczas
  transportu lub w trakcie przenoszenia go w torbie, dobrze
  jest akumulator umieścić w worku foliowym.
  Należy zawsze pamiętać o wyłączaniu nieużywanego
  komputera. Pozostawienie włączonego komputera bez
  podłączonego zasilacza spowoduje całkowite wyczerpanie
  akumulatora.

  Opis części

  A: Antena Bluetooth
  & lt; Tylko w modelu z Bluetooth & gt;
  Reference Manual "Bluetooth"
  B: Gniazdo kart ExpressCard
  Reference Manual "PC Card / ExpressCard"
  C: Gniazdo kart PC
  D: Kieszeń multimedialna
  Reference Manual "Multimedia Pocket"
  E: Akumulator
  F: Antena bezprzewodowej sieci LAN
  & lt; Tylko w modelu z bezprzewodową kartą sieciową LAN & gt;
  Reference Manual "Wireless LAN"
  G: LCD
  & lt; Tylko w modelu z ekranem dotykowym & gt;
  Reference Manual "Touchscreen"
  H: Klawisz funkcyjny
  Reference Manual "Key Combinations"
  I: Klawiatura
  J: Panel dotykowy
  K: Wskaźnik LED
  : Klawisz Caps lock
  : Klawisze numeryczne (NumLk)
  : Klawisz Scroll lock (ScrLk)
  : Stan urządzenia w kieszeni multimedialnej lub
  stan dodatkowego akumulatora

  EX
  PC

  :
  :

  Twardy dysk
  Stan zasilania kieszeni multimedialnej
  :
  Stan akumulatora
  Reference Manual "Battery Power"
  : Stan zasilania
  (Wyłączony: Wyłączony/Hibernacja, Zielony:
  Włączony, Miganie na zielono: Stan gotowości)
  : Łączność bezprzewodowa
  Wskaźnik ten zapala się, gdy połączono
  się z siecią bezprzewodową LAN, WAN lub
  Bluetooth. Wskaźnik ten nie musi sygnalizować,
  że dane połączenie bezprzewodowe jest
  włączone lub wyłączone.
  "Bluetooth" "Wireless Switch Utility"
  : Stan sieci bezprzewodowej WAN
  & lt; Tylko w modelu z bezprzewodową kartą
  sieciową WAN & gt;
  Przeczytaj instrukcję urządzenia
  bezprzewodowego
  L: Wyłącznik
  M: Przełącznik łączności bezprzewodowej
  Reference Manual "Wireless Switch Utility"
  N: Uchwyt
  O: Uchwyt wskaźnika

  "Battery Power"

  9

  Opis części
  Prawa strona

  A

  B

  C DE F G

  H

  I

  1394

  Tył

  Dół

  Q

  J

  K L

  M

  N O

  P

  A: Twardy dysk
  Reference Manual "Hard Disk Drive"
  B: Gniazdo karty pamięci SD
  Reference Manual "SD Memory Card"
  C: Wskaźnik karty pamięci SD
  (Miganie: podczas pracy)
  D: Złącze IEEE 1394
  Reference Manual "IEEE 1394 Devices"
  E: Gniazdo kart elektronicznych
  & lt; Tylko w modelu z gniazdem kart elektronicznych & gt;
  Reference Manual "Smart Card"
  F: Gniazdo modemu
  Reference Manual "Modem"
  G: Gniazdo sieci LAN
  Reference Manual "LAN"
  H: Port USB
  Reference Manual "USB Devices"
  I: Złącze DC IN
  J: Blokada bezpieczeństwa
  Można tutaj podłączyć kabel Kensington.
  Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi
  dołączonej do kabla.
  K: Antena zewnętrzna
  L: Szyna rozszerzenia
  Reference Manual "Port Replicator"
  M: Port ekranu zewnętrznego
  Reference Manual "External Display"

  10

  R

  N: Gniazdo słuchawkowe
  Można tutaj podłączyć słuchawki lub głośniki. Gdy
  podłączone są słuchawki lub głośniki, nie będą
  używane wbudowane głośniki.
  O: Gniazdo mikrofonu
  Można użyć mikrofonu pojemnościowego. W
  przypadku użycia innych typów mikrofonów,
  nagrywanie dźwięku może być niemożliwe lub
  mikrofony mogą działać nieprawidłowo.
  Przy nagrywaniu dźwięku stereo za pomocą
  mikrofonu stereofonicznego:
  w obszarze
  Kliknij dwukrotnie ikonę
  powiadomień, kliknij [Options] - [Properties]
  i zaznacz pole [Recording], kliknij [OK] - [Options] [Advanced Controls] - [Advanced], usuń zaznaczenie
  elementu [Mono Microphone], a następnie kliknij
  [Close].
  Przy nagrywaniu dźwięku mono za pomocą
  mikrofonu monofonicznego z 2 wtyczkami:
  Z powyższymi ustawieniami będzie nagrywany tylko
  dźwięk z lewego kanału.
  Sprawdzając dźwięk nagrywany przez mikrofon
  używając słuchawek, nie będzie można usłyszeć
  dźwięków z lewego kanału, niezależnie od
  powyższych ustawień. Przyczyną jest konstrukcja
  komputera, a nie usterka.
  P: Port szeregowy
  Q: Gniazdo modułu RAM
  Reference Manual "RAM Module"
  R: Głośnik
  Reference Manual "Key Combinations"

  Mocowanie wskaźnika w komputerze (tylko w modelu z ekranem dotykowym)

  1

  Użyj paska mocującego, aby przywiązać wskaźnik do komputera i go nie
  zgubić. W komputerze są otwory (A) do przywiązania paska mocującego.

  11

  Czynności początkowe
  Przygotowanie
  A Sprawdź załączone akcesoria.
  Jeśli w opakowaniu brakuje opisanych urządzeń dodatkowych, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.
  o Zasilacz sieciowy
  o kabel AC....... 1
  o Akumulator.... 1
  o Kabel do modemu
  (AC).......... 1
  telefonicznego.. 1
  Model nr: CF-VZSU46
  Model nr: CF-AA1653A

  o Instrukcja obsługi (ten podręcznik)..... 1
  o Płyta DVD-ROM Product Recovery...... 1
  o Podręcznik systemu Windows(R)........... 1
  o Miękka
  o Pasek
  ściereczka..... 1
  mocujący...... 1

  o Wskaźnik...... 1

  (

  Reference Manual "Touchscreen")

  B Przed otwarciem opakowania komputera należy przeczytać UMOWĘ LICENCYJNĄ OGRANICZONEGO
  UŻYTKOWANIA ( strona 33).
  Włóż akumulator.
  A Przesuń zatrzask (A) w prawo, aby odblokować pokrywę.
  B Przesuń zatrzask (A) w dół, aby otworzyć pokrywę.
  C Włóż akumulator całkowicie do oporu do złącza.
  D Zamknij pokrywę, aż wskoczy na swoje miejsce.
  E Przesuń zatrzask (B) w lewo, aby zablokować pokrywę.

  1
  OSTRZEŻENIE

  Sprawdź, czy zatrzask został zablokowany. W przeciwnym przypadku
  akumulator może wypaść podczas przenoszenia komputera.
  Nie dotykaj styków akumulatora i komputera. W przeciwnym przypadku styki
  mogą zostać uszkodzone lub zabrudzone i być przyczyną wadliwego działania
  akumulatora i komputera.

  4
  Podłącz komputer do gniazdka elektrycznego.
  Ładowanie akumulatora rozpocznie się automatycznie.

  Nie odłączaj zasilacza AC oraz nie włączaj łączności bezprzewodowej przed
  zakończeniem czynności początkowych.
  Podczas pierwszego użytkowania komputera nie należy podłączać żadnych
  urządzeń zewnętrznych oprócz akumulatora i zasilacza AC.
  Postępowanie z zasilaczem sieciowym AC
  Podczas burz mogą wystąpić nagłe skoki napięcia. Ponieważ mają one
  negatywny wpływ na komputer, zaleca się używanie podczas burzy zasilacza
  awaryjnego (UPS), gdy komputer jest zasilany tylko akumulatorem.

  12

  3

  A Wysuń uchwyt.
  B Naciśnij i przytrzymaj zatrzask (A), po czym otwórz wyświetlacz podnosząc
  go.
  C Przesuń i przytrzymaj wyłącznik przez około jedną sekundę, aż zapali się
  wskaźnik zasilania.

  Włącz komputer.

  Nie przesuwaj kilkakrotnie wyłącznika zasilania.
  Komputer zostanie wyłączony, gdy wyłącznik zasilania będzie przesunięty
  i przytrzymany przez ponad cztery sekundy.
  Po wyłączeniu komputera poczekaj minimum dziesięć sekund, aby go ponownie
  włączyć.
  Nie wykonuj poniższych czynności, dopóki świeci się kontrolka twardego dysku.
  Podłączanie i odłączanie zasilacza AC
  Przesuwanie wyłącznika zasilania
  Dotykanie klawiatury, panelu dotykowego lub ekranu dotykowego (tylko w modelu
  z ekranem dotykowym)
  Zamykanie ekranu
  Aby zapobiec przegrzaniu procesora, komputer może nie uruchomić się,
  gdy temperatura procesora jest zbyt wysoka. Należy poczekać, aż komputer
  ostygnie, a następnie ponownie go włączyć. Jeśli nie można włączyć komputera
  o zwykłej temperaturze, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta
  Panasonic.

  Instalacja systemu Windows.
  A Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  Po ustawieniu daty/godziny/strefy czasowej i kliknięciu [Next] ekran może
  zatrzymać się przez kilka minut. Nie dotykaj klawiatury lub panelu dotykowego
  i poczekaj, aż ekran zostanie zmieniony.
  Jeśli pojawi się komunikat "An unexpected error has occurred... " (lub podobny),
  kliknij [OK]. Nie jest to oznaką usterki.
  Poczekaj, aż zgaśnie wskaźnik dysku twardego.
  Co pewien czas komputer zapisuje dane robocze, włącznie z danymi
  dotyczącymi twardego dysku, jak np. ilość godzin pracy, ilość włączeń,
  wewnętrzna temperatura, sektor zastępczy. Maksymalna wielkość każdego
  zapisu wynosi 750 bajtów. Informacje te są wykorzystywane tylko do analizy
  ewentualnej awarii dysku twardego. Dane te nigdy nie są wysyłane poza sieć,
  ani nie są wykorzystywane w innym celu niż podano powyżej.
  Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz pole [Disable the automatic save function for
  management information history] w elemencie [Hard Disk Status] w programie
  PC Information Viewer i kliknij [OK].
  Klawiatura będzie działała zgodnie z rozłożeniem klawiszy US, dopóki
  ustawienia klawiatury nie zostaną zmienione. Z tego powodu niektóre litery
  wyświetlane na ekranie mogą różnić się od wprowadzanych liter.
  Aby uniknąć przypadkowego wybierania funkcji podczas instalacji Windows,
  należy:
  Posługiwać się panelem dotykowym.
  Nacisnąć przycisk NumLock i wprowadzać liczby używając trybu
  numerycznego.
  Aby używać innych języków, zmień ustawienia językowe po instalacji systemu
  Windows ( strona 14). Nie zmieniaj ustawień w elemencie [To change system
  or these settings, click Customize] w [Regional and Language Options] podczas
  instalacji Windows.

  13

  Zainstaluj program Adobe Reader.

  Zainstaluj program Adobe Reader, aby przeczytać Important Tips i Reference
  Manual.
  Kliknij [start] - [Run], wpisz następujące polecenie i kliknij [OK].
  angielski: [c:\util\reader\m\AdbeRdr70_enu_full. exe]
  fiński: [c:\util\reader\fi\AdbeRdr70_suo_full. exe]
  francuski: [c:\util\reader\f\AdbeRdr70_fra_full. exe]
  hiszpański: [c:\util\reader\p\AdbeRdr70_esp_full. exe]
  holenderski: [c:\util\reader\nl\AdbeRdr70_nld_full. exe]
  niemiecki: [c:\util\reader\g\AdbeRdr70_deu_full. exe]
  norweski: [c:\util\reader\no\AdbeRdr70_nor_full. exe]
  szwedzki: [c:\util\reader\s\AdbeRdr70_sve_full. exe]
  włoski: [c:\util\reader\t\AdbeRdr70_ita_full. exe]

  Zmień ustawienia języka.

  . angielski
  . fiński
  . francuski
  . hiszpański. holenderski
  . niemiecki
  . norweski
  . rosyjski. szwedzki
  . turecki
  . włoski
  Zmień ustawienia języka w następującym menu.
  [start] - [Control Panel] - [Date, Time, Language, and Regional Options] - [Regional
  and Language Options]
  [Regional Options] - [Standards and Formats]
  [Languages] - [Language used in menus and dialogs]
  [Languages] - [Details] - [Default input language]
  [Advanced] - [Language for non-Unicode Programs]
  W przypadku z korzystania z systemu MUI OS i lokalizowanych wersji systemów
  w jednej sieci, należy używać angielskich nazw komputerów w lokalizowanych
  wersjach systemu Windows.
  Niektóre ciągi znaków UI (interfejsu użytkownika) będą nadal wyświetlane
  w języku angielskim nawet po zmianie języka interfejsu użytkownika.
  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj plik "c:\windows\mui\relnotes. txt".
  Po zmianie języka w opcji [Languages] - [Language used in menus and dialogs],
  kolor pulpitu zostanie zmieniony przy następnym logowaniu się do systemu
  Windows.
  Można zmienić kolor pulpitu poprzez wykonanie poniższych czynności.
  Kliknij [start] - [Control Panel] - [Appearance and Themes] - [Display] - [Desktop]
  i wybierz kolor z obszaru [Color] i kliknij [OK].

  Utwórz nowe konto.
  A Kliknij [start] - [Control Panel] - [User Accounts] - [Create a new account].

  Zapamiętaj swoje hasło. W przypadku straty hasła nie będzie można korzystać
  z systemu Windows. Zaleca się wcześniejsze utworzenie dysku zerowania hasła.

  14

  8

  Przeprowadź kalibrację ekranu dotykowego.
  A Kliknij [start] - [All Programs] - [Fujitsu Touch Panel (USB)] - [Touch Screen
  Calibration Utility].
  B Używając wskaźnika, dotknij po kolei każdego z 12-tu znaków "+", aby
  mignęły i kliknij [Calibration].
  C Kliknij [Save & Exit].

  Informacje dotyczące systemu Windows XP
  Można wybrać widok klasyczny panelu sterowania lub klasyczne menu Start. Można również zmienić sposób logowania
  i wylogowywania użytkowników. Poniższa instrukcja obsługi opisuje domyślne ustawienia systemu Windows XP (bez
  widoku klasycznego lub klasycznego menu Start itp. ).
  Windows Update
  Można aktualizować system poprzez poprawki i dodatki service pack dla systemu Windows używając
  następujących menu.
  [start] - [All Programs] - [Windows Update]
  Nie należy używać aktualizacji sterowników "Driver Updates", nawet jeśli pojawi się komunikat o potrzebie
  aktualizacji sterownika. Gdy wymagana jest aktualizacja sterownika, skontaktuj się z Biurem Obsługi
  Klienta Panasonic.
  Gdy wyświetlany jest komunikat "Your computer might be at risk".
  w obszarze powiadomień i dokonaj odpowiednich ustawień. Centrum bezpieczeństwa systemu
  Wybierz ikonę
  Windows regularnie powiadamia użytkownika, aby można było dokonać optymalnych ustawień. Nie jest to
  komunikat o błędzie i można nadal używać komputera. Jednakże należy podjąć odpowiednie kroki, aby zmniejszyć
  ryzyko zainfekowania komputera wirusami oraz uchronić go przed innymi atakami.
  Komputer pobiera prąd, nawet gdy jest wyłączony.
  Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, rozładuje się całkowicie po około 8 tygodniach.
  (jeżeli wykorzystywany jest drugi akumulator: ok. 12 tygodni)
  Jeżeli funkcja "Wake up from LAN" (uaktywnienia przez sieć lokalną LAN) jest wyłączona, czas przejścia w stan
  gotowości stanie się nieco dłuższy, zaś czas przejścia w stan hibernacji będzie mniej więcej taki sam, jak czas
  wyłączania.

  15

  Instrukcja obsługi w formie elektronicznej
  Można przeczytać Reference Manual i Important Tips na ekranie komputera.
  Po pierwszym otwarciu Reference Manual i Important Tips, może zostać wyświetlona umowa licencyjna programu
  Adobe Reader. Przeczytaj ją dokładnie i wybierz [Accept], aby kontynuować.
  Reference Manual
  Reference Manual zawiera praktyczne informacje umożliwiające osiągnięcie wysokiej wydajności komputera.
  Otwieranie Reference Manual:
  A Kliknij [start] - [Reference Manual].
  Key Combinations
  Touchscreen
  Panasonic Hand Writing
  Standby and Hibernation Functions
  Security Measures
  Battery Power
  Multimedia Pocket
  PC Card / ExpressCard
  SD Memory Card
  SD Security

  Smart Card
  RAM Module
  Port Replicator
  External Display
  USB Devices
  IEEE 1394 Devices
  Modem
  LAN
  Wireless Switch Utility
  Wireless LAN

  Bluetooth
  Hard Disk Drive
  Setup Utility
  Icon Enlarger
  Loupe Utility
  DMI Viewer
  Recover Pro
  Technical Information
  Troubleshooting (Advanced)

  Important Tips
  Important Tips zawierają pomocne informacje o akumulatorze i ekranie dotykowym. Należy je przeczytać, aby
  optymalnie korzystać z akumulatora i wydłużyć jego czas działania.
  Otwieranie Important Tips:
  A Kliknij dwukrotnie

  na pulpicie.

  Możesz również kliknąć [start] - [All Programs] - [Panasonic] - [On-Line Manuals] - [Important Tips].

  16

  Obsługa i konserwacja
  Zalecane środowisko podczas pracy
  Umieść komputer na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie należy kłaść komputera do góry nogami ani go
  przewracać. Jeśli komputer zostanie bardzo mocno uderzony, może to spowodować uszkodzenia.
  Temperatura: Podczas pracy: 5°C do 35°C
  Przechowywanie: -20°C do 60°C
  Wilgotność: Podczas pracy: 30% do 80% wilgotności względnej (Bez kondensacji)
  Przechowywanie: 30% do 90% wilgotności względnej (Bez kondensacji)
  Jeśli komputer będzie używany przez dłuższy okres czasu w ekstremalnych temperaturach/poziomach wilgotności, które
  nie wykraczają poza powyższe przedziały, spowoduje to pogorszenie stanu komputera i skrócenie jego żywotności.
  Nie należy pozostawiać komputera w następujących miejscach, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
  W pobliżu sprzętu elektronicznego. Może pojawić się zniekształcenie i zakłócenia obrazu.
  W wyjątkowo wysokiej lub niskiej temperaturze.
  Komputer może się nagrzać podczas pracy i nie należy go zbliżać do przedmiotów czułych na gorąco.

  Komputer jest wyposażony w system redukcji wstrząsów dla podzespołów takich jak ekran LCD lub twardy dysk, i jest
  wyposażony w klawiaturę odporną na zalanie wodą, ale nie gwarantuje się całkowitej ochrony przed każdym rodzajem
  wstrząsu. Zachowaj odpowiednie środki ostrożności podczas pracy z komputerem.
  Przenosząc komputer należy:
  Wyłączyć komputer.
  Odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia, kable, karty i inne wystające przedmioty.
  Nie należy upuszczać komputera lub uderzać komputerem w twarde przedmioty.
  Nie należy pozostawiać otwartego ekranu.
  Nie należy chwytać za ekran.
  Nie należy niczego wkładać (np. kartki papieru) pomiędzy klawiaturę a ekran.
  Podróżując samolotem należy wziąć komputer ze sobą do kabiny pasażerskiej i w żadnym przypadku nie
  pozostawiać go w bagażu. Korzystając z komputera w samolocie, należy stosować się do zaleceń linii lotniczych.
  Przewożąc dodatkowy akumulator należy włożyć go do plastikowej torebki, aby zabezpieczyć jego styki.
  Należy używać palca wskazującego do sterowania panelem dotykowym. Nie kładź żadnych przedmiotów na jego
  powierzchni ani mocno go nie naciskaj ostrymi lub twardymi przedmiotami mogącymi pozostawiać ślady (np.
  paznokciami, ołówkami, długopisami).
  Nie dopuść do kontaktu szkodliwych substancji (np. oleju) z panelem dotykowym. Może to spowodować
  nieprawidłowe działanie urządzenia.
  Komputer zawiera magnes i magnetyczne podzespoły w miejscach oznaczonych na
  rysunku po prawej stronie. Należy zwracać uwagę, aby metalowe obiekty lub nośniki
  magnetyczne nie miały kontaktu z tymi miejscami.
  Do dotykania ekranu dotykowego używaj tylko załączonego wskaźnika. Nie kładź żadnych
  przedmiotów na jego powierzchni ani mocno go nie naciskaj ostrymi lub twardymi
  przedmiotami mogącymi pozostawiać ślady (np. paznokciami, ołówkami, długopisami).
  Nie używaj wskaźnika, gdy na ekranie znajduje się kurz lub zabrudzenia (np. olej). W
  przeciwnym wypadku ciała obce na ekranie/wskaźniku mogą zarysować powierzchnię
  lub przeszkadzać w działaniu wskaźnika.
  Używaj załączonego wskaźnika tylko do dotykania ekranu. Może on zostać uszkodzony poprzez używanie go do
  innych celów i w rezultacie spowodować zarysowanie ekranu.

  Ostrzeżenia dotyczące obsługi

  Korzystanie z urządzeń zewnętrznych
  Wykonuj poniższe zalecenia i zalecenia Reference Manual, aby uniknąć uszkodzeń urządzeń zewnętrznych. Uważnie
  przeczytaj instrukcje obsługi urządzeń zewnętrznych.
  Używaj urządzeń zewnętrznych zgodnych z danymi technicznymi komputera.
  Podłącz do gniazd w odpowiednim kierunku.
  Jeśli trudno włożyć wtyczkę urządzenia do gniazda, nie należy wciskać jej na siłę, ale sprawdzić kształt wtyczki,
  kierunek i rozłożenie wtyków itp.
  Jeśli obecne są śruby, mocno je dokręć.
  Odłącz urządzenia, gdy komputer będzie przenoszony. Nie wyciągaj na siłę kabli.
  Zapobieganie niepożądanemu dostępowi do komputera przez bezprzewodową sieć LAN
  Przed rozpoczęciem korzystania z bezprzewodowej sieci LAN, należy dokonać odpowiednich ustawień
  dotyczących bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych.

  17

  Oprogramowanie Computrace(R)
  Oprogramowanie Computrace(R) śledzi skradziony komputer.
  Przed zainstalowaniem oprogramowania Computrace(R) należy wykonać następujące czynności.
  Oprogramowanie Computrace(R) nie jest dołączone ani zainstalowane w tym komputerze.
  Nie będzie można ustawić opcji [Computrace (R) BIOS Module] na [Disable] po ustawieniu jej na [Enable]. Nie
  zmieniaj tego ustawienia, jeżeli z niego nie korzystasz.
  Nawet jeżeli ustawiono opcję [Computrace (R) BIOS Module] na [Enable], ustawienie to może powrócić do stanu
  [Disable] w wyniku naprawy płyty głównej i podobnych czynności.
  Przed dokonaniem utylizacji należy skonsultować się z firmą Absolute Software Corp.
  Informacje o instalacji i dostępnych obszarach serwisowania oprogramowania Computrace(R) można znaleźć pod
  tym adresem. Usługa ta jest dostępna jedynie w określonych obszarach.
  http://www. absolute. com

  Włącz lub ponownie uruchom komputer i naciśnij F2, gdy wyświetlany jest ekran
  startowy [Panasonic].

  Zostanie uruchomiony program Setup Utility.
  Gdy pojawi się prośba o hasło, wpisz hasło opiekuna.

  Wybierz menu [Security], a następnie [Computrace (R) Sub-Menu] i naciśnij Enter.

  Wybierz opcję [Computrace (R) BIOS Module] i ustaw ją na [Enable].

  Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, wybierz [Execute] i wciśnij Enter.

  Kiedy pojawi się komunikat ponownego potwierdzenia, wybierz [Execute] i wciśnij
  Enter.

  Naciśnij F10.
  Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, wybierz [Yes] i wciśnij Enter.
  Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

  Konserwacja
  Czyszczenie ekranu LCD
  Należy użyć miękkiej ściereczki, która była częścią zestawu. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję
  "Suggestions About Cleaning the LCD Surface" dołączoną do miękkiej ściereczki).
  & lt; Tylko w modelu bez ekranu dotykowego & gt;
  Przecierać delikatnie miękką i suchą ściereczką np. gazą.
  Czyszczenie obszarów poza ekranem LCD
  Przecierać delikatnie miękką i suchą ściereczką np. Aby użyć detergentu, należy namoczyć miękką ściereczkę
  w wodzie z detergentem i dokładnie ją wykręcić.
  Nie należy używać benzyny, rozpuszczalnika ani spirytusu, ponieważ może to mieć szkodliwy wpływ na
  powierzchnię urządzenia, powodując jej odbarwienie itp. Nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków do
  czyszczenia i kosmetyków, ponieważ mogą zawierać składniki szkodliwe dla powierzchni.
  Nie lej wody lub detergentu bezpośrednio na komputer, ponieważ ciecz może dostać się do wnętrza i spowodować
  usterki oraz uszkodzenia.

  18

  Funkcja tworzenia kopii zapasowej dysku twardego (Recover Pro)
  Program Recover Pro tworzy obszar kopii zapasowej (obszar przechowywania) na twardym dysku, aby tworzyć kopie zapasowe danych
  twardego dysku i przywracać dane zapasowe na pierwotne miejsce, gdy oryginalne dane zostaną stracone lub uszkodzone w wyniku
  błędów lub innych czynników. Nie trzeba używać zewnętrznych nośników lub urządzeń zewnętrznych, aby utworzyć kopie zapasowe lub
  przywrócić kopie zapasowe na tym komputerze.
  W momencie zakupu program Recover Pro nie jest zainstalowany. Należy go zainstalować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
  Program Recover Pro nie będzie mógł utworzyć ani przywrócić danych zapasowych, jeśli usterka dysku twardego wystąpi podczas
  tworzenia lub przywracania kopii zapasowej. Jeśli błąd powstał w wyniku nieoczekiwanej usterki, nieprawidłowej operacji lub z innej
  przyczyny podczas przywracania danych, dane na twardym dysku (dane przed przywracaniem danych) mogą zostać utracone.
  Firma Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody (włącznie ze stratą danych) w wyniku
  stosowania tej funkcji.
  Program Recover Pro umożliwia wykonywanie 3 typów kopii zapasowych:
  Szybka kopia zapasowa: Zaplanowane wykonanie kopii zapasowej zaktualizowanych danych
  Kopia zapasowa plików: Kopia zapasowa plików tworzona podczas zapisu i modyfikacji plików
  Całkowita kopia zapasowa: Kopia zapasowa wszystkich danych na wewnętrznym dysku twardym
  Poniżej zostaną opisane procedury instalacji, tworzenia całkowitej kopii zapasowej (kopia zapasowa całej zawartości dysku twardego, na
  wypadek, gdy nie będzie można uruchomić systemu Windows) oraz procedury całkowitego przywracania danych (przywracanie danych
  twardego dysku do stanu w momencie tworzenia całkowitej kopii zapasowej).
  Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z podręcznej instrukcji obsługi programu ( strona 20).

  Należy wykonywać wszystkie operacje tylko wtedy, gdy do komputera jest podłączony zasilacz sieciowy (AC). Nie wyłączaj
  zasilania, gdy wykonywane są operacje. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas instalacji, tworzenia kopii zapasowej lub
  przywracania kopii zapasowej, operacje te mogą działać nieprawidłowo i uruchomienie systemu Windows będzie niemożliwe. Nie
  należy również naciskać żadnych klawiszy ani przełączników, włącznie z klawiszami skrótów.
  Podczas ponownego uruchamiania komputera może pojawić się komunikat "Check file system on C:". Postępuj zgodnie
  z instrukcjami na ekranie. Nie pomijaj procesu sprawdzania.
  Podczas instalacji przydziel odpowiednią ilość miejsca na dysku twardym. Aby zmienić to ustawienie, należy ponownie
  zainstalować program Recover Pro.
  Aby funkcja całkowitej kopii zapasowej optymalnie działała, zaleca się wykonanie instalacji [Typical] w następujących
  przypadkach.
  Twardy dysk z jedną partycją
  Natychmiast po zainstalowaniu oprogramowania (gdy na dysku twardym jest ponad połowa wolnego miejsca)
  ( strona 22)
  Pamiętaj, aby używać wewnętrznego dysku twardego do utworzenia obszaru na kopie zapasowe. Nigdy nie używaj dysku
  lub urządzenia innego niż wewnętrzny dysk twardy.
  Niektóre programy (oprogramowanie bezpieczeństwa, oprogramowanie kopii zapasowej, oprogramowanie szyfrujące lub
  oprogramowanie narzędziowe twardego dysku itp. ) mogą być niekompatybilne z programem Recover Pro.
  Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę:
  http://www. phoenix. com/en/Customer+Services/White+Papers-Specs/Recover+Pro/default. htm
  Jeżeli korzystasz z bezpiecznego dysku osobistego (
  Instrukcja instalacji "Trusted Platform Module (TPM)"), nie
  wykonuj kopii zapasowej plików na tym dysku.
  Funkcja "Create recovery CD-DVD" w programie Recover Pro jest przeznaczona do zapisywania wszystkich danych kopii
  bezpieczeństwa na płycie CD lub DVD. Używając funkcji "Create recovery CD-DVD" można przeglądać całkowite kopie
  bezpieczeństwa na twardym dysku, ale należy zwracać uwagę, aby przypadkowo nie skasować tych danych.
  Po zainstalowaniu programu Recover Pro nie należy używać połączenia sieciowego IEEE1394. Jeśli powstał jakiś
  problem, wyłącz połączenie sieciowe IEEE1394 i ponownie uruchom komputer.

  Instalacja
  Podłącz zasilacz sieciowy (AC).

  Zalogujsię do systemu Windows jako administrator.

  Zamknij wszystkie programy.

  Wyłącz oprogramowanie antywirusowe.

  Kliknij [start] - [Run], wprowadź ścieżkę [c:\util\rcvpro\setup. exe], i kliknij [OK].
  Pojawi się ekran KreatoraInstalacji.

  Kliknij [Next].
  Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  Uważnie przeczytaj Umowę licencyjną i kliknij [I accept the agreement. ]
  Komputer zostanie kilka razy uruchomiony, aby zakończyć instalację. W obszarze powiadomień pojawi się
  .

  19

  Podczas instalacji ekran może stać się na chwilę czarny (brak obrazu).
  W przypadku wybrania instalacji [Typical], około 40% (maksimum) miejsca na dysku zostanie przeznaczone na
  dane kopii zapasowych.
  Nie można zmienić rozmiaru przydzielonego obszaru po instalacji.

  Całkowita kopia zapasowa
  Tworzenie kopii zapasowej wszystkich danych na twardym dysku.
  Podłącz zasilacz sieciowy AC.

  Zaloguj się w systemie Windows jako administrator.

  Kliknij [start] - [All Programs] - [Phoenix Applications] - [Phoenix Recover Pro 6].
  Pojawi się ekran "Recover Pro 6".

  Kliknij element [Complete Backup] i kliknij [Yes].

  Komputer zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się ekran "Recover Pro 6".
  W obszarze kopii zapasowej można wykonać kompletną kopię zapasową tylko jednego zestawu wszystkich danych
  na twardym dysku.
  Nie dotykaj wyłącznika zasilania podczas korzystania z programu Recover Pro.

  Całkowite przywrócenie kopii zapasowej
  Funkcja ta przywraca dane zapisane podczas tworzenia całkowitej kopii zapasowej. Zawartość dysku twardego
  jest przywracana do stanu w momencie wykonania całkowitej kopii zapasowej. Nowe pliki i zmiany w ustawieniach
  dokonane po ostatniej całkowitej kopii zapasowej zostaną usunięte.
  Kliknij [start] - [All Programs] - [Phoenix Applications] - [Phoenix Always Launcher]
  i kliknij [Run].
  Komputer zostanie ponownie uruchomiony i pojawi się ekran "Phoenix Always".
  Ewentualnie można włączyć lub ponownie uruchomić komputer i nacisnąć klawisz F4, gdy wyświetlany jest
  ekran startowy [Panasonic], aż pojawi się ekran "Phoenix Always".

  Kliknij [Protect / Recover] i [Phoenix Recover Pro 6].
  Kliknij [Complete Restore].

  Nie dotykaj wyłącznika zasilania podczas korzystania z programu Recover Pro.
  Otwieranie podręcznej instrukcji obsługi
  A Kliknij [start] - [All Programs] - [Phoenix Applications] - [Docs] i kliknij dwukrotnie [UserGuides].
  B Kliknij dwukrotnie plik instrukcji obsługi programu Recover Pro lub Phoenix Always.

  20

  Program narzędziowy do usuwania danych z dysku twardego
  W przypadku likwidacji lub sprzedaży komputera należy usunąć wszystkie dane z dysku, aby osoby trzecie nie
  miały dostępu do poufnych danych. Po skasowaniu danych lub sformatowaniu twardego dysku używając zwykłych
  poleceń systemu Windows nadal można odczytać dane korzystając ze specjalnego oprogramowania. Aby całkowicie
  wykasować dane, należy użyć programu do usuwania danych.
  Pamiętaj, że przeniesienie prawa własności bez usunięcia komercyjnego oprogramowania jest naruszeniem umowy
  licencyjnej oprogramowania.
  W programie narzędziowym do usuwania danych stosowana jest metoda nadpisywania, ale jest prawdopodobne,
  że z powodu błędnego działania lub innych błędów, dane mogą nie zostać całkowicie wykasowane. Istnieją również
  specjalne urządzenia, które mogą odzyskać dane usunięte tą metodą. Aby usunąć bardzo poufne dane, należy
  skontaktować się z firmą oferującą takie usługi. Firma Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. nie jest odpowiedzialna
  za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku stosowania tego programu narzędziowego.
  Jeśli na dysku znajdują się dane kopii zapasowych programu Recover Pro, zostaną one również usunięte.
  Aby wpisać liczby, naciśnij klawisz NumLock i wprowadź liczby używając trybu numerycznego.
  W przypadku klawiatury niemieckiej, naciśnij klawisz Z, gdy potrzebujesz nacisnąć klawisz Y.
  Należy przygotować poniższe elementy:
  Płyta DVD-ROM Product Recovery (w zestawie)
  Napęd CD/DVD firmy Panasonic do kieszeni multimedialnej (opcjonalny) (informacje o dostępnych
  produktach można znaleźć w najnowszych katalogach i innych źródłach)
  Wyjmij wszystkie urządzenia zewnętrzne (za wyjątkiem napędu CD/DVD).
  Podłącz zasilacz sieciowy (AC) i nie odłączaj go, dopóki nie zostaną usunięte wszystkie dane z twardego dysku.

  Wyłącz komputer i włóż napęd CD/DVD do kieszeni multimedialnej
  Reference Manual "Multimedia Pocket").
  Włącz komputer i naciśnij kilka razy klawisz F2, gdy wyświetlany jest ekran startowy
  [Panasonic].

  Ten program narzędziowy nie potrafi kasować danych z pojedynczych partycji.

  Wybierz menu [Boot], a następnie [IDE MP] i naciskaj klawisz F6, aż [IDE MP] znajdzie
  się na górze listy programów uruchamianych podczas startu.

  Wybierz menu [Security] i ustaw opcję [DVD Operation] na [Enable].

  Włóż płytę DVD-ROM Product Recovery do napędu CD/DVD.

  Naciśnij klawisz F10.
  Naciśnij klawisz 2, aby wykonać [2. [Erase HDD]].
  Aby anulować tę operację, naciśnij klawisz 0.

  8
  Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, naciśnij Y.
  Po wyświetleniu [ & lt; & lt; & lt; Start Menu & gt; & gt; & gt;] naciśnij Enter.
  Zostanie wyświetlony przybliżony czas do końca operacji.

  Naciśnij Spację.
  Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, naciśnij Enter.
  Rozpocznie się proces kasowania twardego dysku. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat [Hard disk
  data has been deleted. ]. Jeśli podczas operacji wystąpił błąd, pojawi się komunikat o błędzie.
  Aby anulować operację przed zakończeniem, naciśnij Ctrl+ Break. Dane zostaną usunięte tylko do tego punktu.

  Wyjmij płytę DVD-ROM Product Recovery i naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć
  komputer.

  21

  Ponowna instalacja oprogramowania
  Ponowne zainstalowanie oprogramowania spowoduje przywrócenie komputera do stanu początkowego. Po
  ponownym zainstalowaniu oprogramowania, dane na twardym dysku włącznie z danymi kopii zapasowych programu
  Recover Pro zostaną wykasowane.
  Wykonaj kopię zapasową ważnych danych na inny nośnik lub na zewnętrzny dysk twardy przed rozpoczęciem
  instalacji.
  Płyta DVD-ROM Product Recovery
  Podłącz zasilacz sieciowy (AC) i nie odłączaj go, dopóki nie zostanie zakończona ponowna instalacja
  oprogramowania.

  Gdy został zainstalowany program Recover Pro ( strona 19),
  Wybierz [1] lub [2] w punkcie 10 poniżej. Gdy zostanie wybrany punkt [3], program Recover Pro nie będzie działać
  prawidłowo.
  Tylko w przypadku, gdy chcesz zachować dane zapisane na dodatkowych partycjach poza pierwszą partycją
  i obszarem kopii zapasowych programu Recover Pro, wybierz [3] w kroku 10 poniżej i wykonaj następujące
  czynności.
  A Po ponownej instalacji oprogramowania zapisz dane na zewnętrzny nośnik (np. dysk wymienny).
  B Wykonaj ponownie procedurę ponownej instalacji oprogramowania i wybierz [1] lub [2] w kroku 10.
  C Przenieś dane zachowane na zewnętrznym nośniku na wewnętrzny dysk twardy.

  [Panasonic].
  Zapisz zawartość programu Setup Utility i naciśnij F9.

  5
  6
  się na górze listy programów uruchamianych podczas startu.
  Wybierz menu [Security] i ustaw opcję [DVD Operation] na [Enable].
  Włóż płytę DVD-ROM Product Recovery do napędu CD/DVD.
  Naciśnij F10.

  Naciśnij klawisz 1, aby wykonać [1. [Recovery]].

  9
  Naciśnij 1, aby wybrać [1. Yes, I agree to the provisions above and wish to continue! ].
  Wybierz ustawienia.

  22

  Komputer zostanie ponownie uruchomiony.
  Pojawi się ekran z umową licencyjną.
  Aby anulować, naciśnij klawisz 0.

  [2]: Wpisz rozmiar partycji systemu operacyjnego i naciśnij Enter.
  (Rozmiar partycji z danymi będzie obliczony poprzez odjęcie rozmiaru partycji systemowej od
  całkowitego rozmiaru dysku twardego).
  [3]: System Windows będzie zainstalowany na pierwszej partycji.
  (Rozmiar pierwszej partycji musi wynosić przynajmniej 20 GB. Gdy partycja będzie mniejsza, nie będzie
  można kontynuować instalacji).
  Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, naciśnij Y.

  Ponowna instalacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie. (Procedura ta będzie trwała około 20 minut).
  Nie należy przerywać tej procedury na przykład poprzez wyłączenie komputera lub naciskanie klawiszy
  Ctrl+ Alt +Del. W przeciwnym wypadku zainstalowane programy nie będą dostępne, ponieważ system
  Windows nie uruchomi się lub zostaną uszkodzone dane.

  11
  komputer.
  Naciśnij F9.
  Zostaną przywrócone domyślne ustawienia programu Setup Utility, za wyjątkiem haseł.

  Wybierz menu [Exit], wybierz wartość [Save Current Values] i naciśnij Enter.
  Wyłącz komputer używając wyłącznika zasilania.
  Jeśli do zestawu z komputerem załączono dodatkowe instrukcje, należy je również przeczytać. Podczas
  poniższej procedury może być wymagane wykonanie dodatkowych czynności.

  Wykonaj czynności początkowe (

  strona 12).

  Uruchom program Setup Utility i w razie potrzeby zmień ustawienia.
  Aby zmienić literę twardego dysku lub napędu CD/DVD

  Litery dysku można zmieniać tylko wtedy, gdy utworzono co najmniej dwie partycje na dysku twardym.
  Nazwa dysku C: nie może zostać zmieniona.
  Litery dysku należy zmienić przed zainstalowaniem aplikacji.

  A Kliknij [start] - [Control Panel] - [Performance and Maintenance] - [Administrative Tools], a następnie kliknij
  dwukrotnie [Computer Management].
  B Kliknij [Disk Management] w [Storage].
  C Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję dysku twardego lub nazwę napędu CD/DVD, a następnie kliknij
  [Change Drive Letter and Paths...
  D Kliknij [Change...
  E Kliknij [Assign the following drive letter] oraz nową literę dysku, a następnie kliknij [OK].
  Kiedy pojawi się komunikat potwierdzenia, kliknij [Yes].

  23

  Kod błędu/Komunikat
  Wykonuj poniższe instrukcje, gdy pojawi się komunikat lub kod błędu. Jeśli problem nie zniknie lub kod/komunikat
  błędu nie został wymieniony w poniższym rozdziale, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.
  Kod błędu/Komunikat
  0211 Keyboard error

  Rozwiązanie
  Odłącz zewnętrzną klawiaturę lub mysz.

  0251 System CMOS
  checksum bad Default configuration
  used

  Błąd powstał w pamięci ustawień programu Setup Utility. Błąd ten powstaje, gdy zawartość
  pamięci została zmieniona przez nieoczekiwaną operację programu itp.
  Uruchom program Setup Utility i przywróć ustawienia do wartości domyślnych
  a następnie zmień je w zależności od potrzeb.
  Jeśli problem nie ustępuje, może to oznaczać, że należy wymienić wewnętrzną baterię
  zegara. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.

  0271 Check date and
  time settings

  Ustawienia czasu i daty są nieprawidłowe.
  Uruchom program Setup Utility i ustaw prawidłową datę i czas.
  0280 Previous boot
  incomplete - Default
  configuration used

  Nie udało się kilkukrotne uruchomienie komputera, więc ustawienia programu Setup Utility
  zostały przywrócone do wartości domyślnych.
  a następnie zmień je w zależności od potrzeb.

  Press & lt; F2 & gt; to Setup

  Zapisz szczegóły błędu i naciśnij F2, aby uruchomić program Setup Utility. Zmień
  ustawienia w zależności od potrzeb.

  0613: Serial Port*1
  Wystąpił konflikt ustawień I/O i IRQ portów szeregowych.
  configuration changed
  Uruchom program Setup Utility i zmień ustawienia portu w menu [Advanced], aby nie
  0614: Serial Port*1
  występował konflikt.
  config. error - device
  disabled
  Pojawia się tutaj
  litera "A" lub "B",
  określając nazwę
  portu powodującego
  konflikt.
  Operating System not System operacyjny nie jest zainstalowany na dyskietce lub dysku twardym, z którego
  found
  uruchamiany jest komputer.
  W przypadku korzystania z dyskietki, włóż dyskietkę rozruchową.
  W przypadku korzystania z twardego dysku sprawdź, czy dysk jest rozpoznawany
  w menu [Information] w programie Setup Utility. Jeśli twardy dysk jest rozpoznawany,
  wykonaj ponownie instalację ( strona 22). Jeśli nie jest rozpoznawany, skontaktuj się
  z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.
  Jeśli urządzenie jest podłączone do portu USB, odłącz je lub ustaw wartość [Disable]
  w funkcji [USB Port] lub [Legacy USB Support] w menu [Advanced] w programie Setup
  Utility.
  Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda ExpressCard, odłącz je lub ustaw wartość
  [Disable] w funkcji [ExpressCard slot] w menu [Advanced] w programie Setup Utility.
  RAM Module Failed

  Gdy włożono nieprawidłowo moduł pamięci RAM lub włożono moduł pamięci RAM
  niezgodny z wymogami komputera, po włączeniu komputera użytkownik usłyszy sygnał
  dźwiękowy, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "RAM Module Failed".
  Przesuń wyłącznik zasilania i przytrzymaj przez minimum cztery sekundy, aby wyłączyć
  komputer, a następnie sprawdź, czy moduł RAM jest zgodny z wymogami komputera
  i włóż go ponownie.

  Uruchamianie programu Setup Utility
  A Uruchom ponownie komputer.
  B Naciśnij kilka razy klawisz F2, gdy wyświetlany jest ekran startowy [Panasonic].

  24

  Rozwiązywanie problemów (Podstawowe)
  Po wystąpieniu problemu wykonuj poniższe polecenia. Dostępny jest również podręcznik zaawansowanego
  rozwiązywania problemów w instrukcji "Reference Manual". W przypadku błędu oprogramowania należy przeczytać
  instrukcję obsługi tego oprogramowania. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.
  Można również sprawdzić stan komputera w programie PC Information Viewer
  Reference Manual "Troubleshooting (Advanced)").
  Uruchamianie komputera
  Nie można uruchomić.
  Nie świeci wskaźnik
  zasilania ani lampka
  kontrolna poziomu
  naładowania akumulatora.

  Podłącz zasilacz sieciowy AC.
  Włóż w pełni naładowany akumulator.
  Wyjmij akumulator oraz zasilacz sieciowy AC i podłącz je ponownie.

  Komputer nagrzewa się przed uruchomieniem. Poczekaj, aż komputer uruchomi się
  (może to potrwać maksimum 32 minuty). Komputer nie nagrzał się i nie uruchomił, jeśli
  wyświetlany jest komunikat "Cannot warm up the system". W takim przypadku wyłącz
  komputer, pozostaw go w miejscu o temperaturze minimum 5 °C przez około godzinę,
  następnie ponownie włącz zasilanie.

  Nie można włączyć komputera.
  Nie można wyprowadzić
  komputera ze stanu
  wstrzymania.
  (Wskaźnik zasilania miga
  szybko na zielono. )

  W takim przypadku pozostaw komputer w miejscu o temperaturze minimum 5 °C przez
  około godzinę, a następnie ponownie włącz zasilanie.

  Użytkownik zapomniał hasła.

  Hasło opiekuna lub użytkownika: Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.
  Hasło administratora:
  Jeśli posiadasz dysk zerowania hasła, możesz wyzerować hasło administratora. Włóż
  dysk i wpisz nieprawidłowe hasło, a następnie wykonuj polecenia wyświetlane na
  ekranie, aby wpisać nowe hasło.
  Jeśli nie masz dysku zerowania hasła, zainstaluj ponownie ( strona 22) system
  Windows i podaj nowe hasło.

  Pojawia się komunikat
  "Remove disks or other
  media. Press any key
  to restart" lub podobne
  informacje.

  W napędzie znajduje się dyskietka, która nie zawiera informacji o uruchamianiu
  systemu. Wyjmij dyskietkę i naciśnij dowolny klawisz.

  Jeżeli problem nie ustąpił po usunięciudysku, dysk twardy może być uszkodzony.
  Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.

  Wolne uruchamianie
  i działanie systemu
  Windows.

  Naciśnij klawisz F9 w programie Setup Utility ( strona 24 "Uruchamianie programu
  Setup Utility"), aby przywrócić ustawienia programu Setup Utility (za wyjątkiem haseł)
  do wartości domyślnych. Uruchom program Setup Utility i zmień ponownie ustawienia.
  (Należy pamiętać, że szybkość pracy zależy od oprogramowania, więc ta procedura
  może nie spowodować przyspieszenia systemu Windows).
  Jeśli po zakupie komputera zostały zainstalowane programy, które są stale uruchomione w systemie
  Windows, należy wyłączyć ich funkcję automatycznego uruchamiania z systemem Windows.
  Wyłącz Usługę indeksującą w poniższym menu.
  Kliknij [start] - [Search] - [Change preferences] - [Without indexing Service]

  Ustawienia czasu i daty są
  nieprawidłowe.

  Popraw ustawienia. Kliknij [start] - [Control Panel] - [Date, Time, Language, and
  Regional Options] - [Date and Time].
  zegara.
  Jeśli komputer jest podłączony do sieci lokalnej, sprawdź datę i czas serwera.
  Rok 2100 lub późniejsze daty nie będą prawidłowo rozpoznawane przez ten komputer.

  Pojawia się ekran [Executing
  Battery Recalibration].

  Zasilanie jest włączone, ale
  pojawia się komunikat
  "Warming up the system (up
  to 32 minutes)".

  Procedura kalibracji baterii została anulowana przed ostatnim zamknięciem systemu
  Windows. Aby uruchomić system Windows, wyłącz komputer wyłącznikiem zasilania,
  a następnie włącz go ponownie.

  25

  Podczas uruchamiania
  systemu z hibernacji/stanu
  gotowości nie pojawia się
  okno [Enter Password].

  Hasło wprowadzone w programie Setup Utility nie jest wymagane podczas wznawiania
  systemu. Aby korzystać z zabezpieczenia hasłem podczas wznawiania systemu,
  wprowadź hasło w systemie Windows.
  A Kliknij [start] - [Control Panel] - [User Accounts], wybierz konto i wprowadź hasło.
  B Kliknij [start] - [Control Panel] - [Performance and Maintenance] - [Power Options]
  - [Advanced] i zaznacz pole [Prompt for password when computer resumes from
  standby].

  Nie można wznowić
  systemu.

  Może wystąpić błąd, kiedy komputer zostanie automatycznie wprowadzony w stan
  wstrzymania lub hibernacji przy uruchomionym wygaszaczu ekranu. W takim przypadku
  należy wyłączyć wygaszacz ekranu lub zmienić sposób jego działania.

  Inne problemy związane
  z uruchamianiem.

  Naciśnij F9 w programie Setup Utility ( strona 24 "Uruchamianie programu Setup
  Utility"), aby przywrócić ustawienia programu Setup Utility(za wyjątkiem haseł) do
  wartości domyślnych.
  Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne.
  Sprawdź, czy wystąpił błąd dysku.
  A Kliknij [start] - [My Computer], kliknij prawym przyciskiem myszy [Local Disk(C:)]
  i kliknij [Properties].
  B Kliknij [Tools] - [Check Now].
  C Wybierz opcję w elemencie [Check disk options] i kliknij [Start].
  Uruchom komputer w trybie awaryjnym i sprawdź opis błędu. Po zniknięciu ekranu
  startowego [Panasonic]*1 podczas uruchamiania systemu, naciśnij i przytrzymaj klawisz
  F8, aż zostanie wyświetlone menu zaawansowanych opcji systemu Windows.
  Gdy element [Password on boot] ma wartość [Enable] w menu [Security] programu Setup Utility,
  okno [Enter Password] pojawia się po zniknięciu ekranu startowego [Panasonic]. Natychmiast
  po wprowadzeniu hasła i naciśnięciu klawisza Enter naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

  *1

  Wprowadzanie hasła
  Może być włączony tryb klawiatury numerycznej.
  , naciśnij NumLk, aby wyłączyć tryb
  Jeśli świeci się wskaźnik NumLk indicator
  klawiatury numerycznej i wpisać hasło.
  Niektóre klawiatury mają klawisze, które nie mogą być użyte (np. klawisz "M" we
  francuskiej klawiaturze).
  Skorzystaj z innego klawisza, gdy po naciśnięciu danego klawisza rozlega się dźwięk alarmu.

  Po wprowadzeniu hasła,
  wyświetlane jest ponownie
  okno [Type your password].

  Gdy wyświetlane jest okno
  [Enter Password], słychać
  sygnał dźwiękowy i nie
  można wprowadzić hasła.

  Może być włączony tryb klawiatury numerycznej.
  Jeśli świeci się wskaźnik NumLk indicator
  , naciśnij NumLk, aby wyłączyć tryb
  Może być włączony klawisz Caps Lock.
  Jeśli świeci się wskaźnik Caps Lock, naciśnij Caps Lock, aby wyłączyć klawisz
  Caps Lock i wpisać hasło.

  Zamykanie systemu
  Nie można zamknąć
  systemu Windows.

  Odłącz urządzenie USB i kartę ExpressCard.
  Poczekaj około dwóch minut.

  Ekran
  Brak obrazu.

  Ekran jest ciemny.

  26

  Wybrano zewnętrzny monitor. Naciśnij Fn+F3, aby zmienić ekran. Poczekaj na
  całkowite przełączenie ekranu przed ponownym naciśnięciem Fn+F3.
  W przypadku korzystania z zewnętrznego monitora należy wykonać następujące
  Sprawdź podłączenie kabli.
  Włącz ekran.
  Sprawdź ustawienia zewnętrznego monitora.
  Monitor został wyłączony przez funkcję oszczędzania energii. Aby włączyć monitor, nie
  używaj klawiszy bezpośredniego wprowadzania danych, ale innych klawiszy, jak np.
  Ctrl.
  Komputer został przełączony w stan gotowości lub hibernacji przez funkcję
  oszczędzania energii. Aby uruchomić komputer, przesuń wyłącznik zasilania.
  Ekran jest ciemniejszy, gdy do komputera nie jest podłączony zasilacz sieciowy (AC). Naciśnij Fn+
  F2, aby ustawić jasność. Podwyższenie jasności zwiększa ilość energii pobieranej z akumulatora.
  Można ustawić oddzielne poziomy jasności ekranu dla zasilania akumulatorowego
  i zasilania z sieci.

  Ekran
  Ekran nie rozjaśnia się,
  nawet jeżeli naciskane są
  klawisze Fn+F2.

  Jasność została ustawiona na niski poziom, aby uniknąć usterek, jeżeli temperatura
  otoczenia jest wysoka. z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 5°C do 35°C.

  Jasność ekranu LCD
  zmienia się wiele razy, gdy
  odłączony jest zasilacz
  sieciowy (AC).

  Włączona jest funkcja oszczędzania energii Intel(R) Display Power Saving Technology,
  która automatycznie zmienia jasność ekranu LCD.

  Podczas wyświetlania
  fotografii lub innych obrazów
  kolory mają nienaturalny
  wygląd.

  Usuń zaznaczenie pola [Intel(R) Display Power Saving Technology].
  A Kliknij [start] - [Control Panel] - [Other Control Panel Options] - [Intel(R) GMA Driver
  for Mobile].
  B Kliknij [Display Settings] - [Power Settings].

  Zawartość ekranu
  w nieładzie.

  Zmiana ilości wyświetlanych kolorów i rozdzielczości ma wpływ na zawartość ekranu.
  Uruchom ponownie komputer.
  Podłączanie/rozłączanie zewnętrznego monitora ma wpływ na zawartość ekranu.

  Podczas równoczesnego
  wyświetlania obrazu na
  dwóch ekranach, jeden
  z nich jest w nieładzie.

  Używając funkcji rozszerzonego pulpitu, należy w zewnętrznym monitorze ustawić taką
  samą ilość kolorów wyświetlania, jak w przypadku wbudowanego ekranu LCD.
  Gdy problem nie ustąpi, spróbuj zmienić ekran klikając [start] - [Control Panel] - [Other
  Control Panel Options] - [Intel(R) GMA Driver for Mobile] - [Display Devices].
  Gdy w elemencie [Command Prompt] ustawiono wartość "Full Screen", naciskając
  kombinację klawiszy Alt + Enter obraz wiersza poleceń będzie wyświetlany tylko na
  jednym ekranie. Gdy wiersz poleceń będzie wyświetlany w oknie poprzez naciśnięcie
  klawiszy Alt + Enter, obraz będzie widoczny na obu ekranach.
  Tryb jednoczesnego wyświetlania nie może być włączony, dopóki uruchamianie systemu
  Windows nie zostanie zakończone (podczas uruchamiania programu Setup Utility itp.

  Zewnętrzny monitor działa
  nieprawidłowo.

  Jeśli zewnętrzny monitor nie obsługuje funkcji oszczędzania energii, może działać
  nieprawidłowo, gdy komputer przejdzie w stan wstrzymania lub hibernacji. Wyłącz
  zewnętrzny monitor.

  Kursor nie działa.

  Gdy używasz zewnętrznej myszy, należy ją prawidłowo podłączyć.
  Uruchom ponownie komputer używając klawiatury.
  (Naciśnij
  , K, i U, aby wybrać [Restart]).
  Jeżeli nie widać żadnej reakcji komputera na polecenia wydawane z klawiatury,
  przeczytaj rozdział "Brak odpowiedzi" ( strona 28).

  Nie można sterować
  kursorem używając panelu
  dotykowego.

  Ustaw funkcję [Touch Pad] na wartość [Enable] w menu [Main] w programie Setup
  Sterowniki niektórych myszy mogą wyłączać panele dotykowe. Sprawdź w instrukcji
  obsługi myszy.

  Nie można wskazać
  odpowiedniego miejsca
  używając załączonego
  wskaźnika.

  Wykonaj kalibrację ekranu dotykowego (

  Panel dotykowy / Ekran dotykowy (tylko w modelu z ekranem dotykowym)

  strona 15).

  Nie można wyświetlić
  Reference Manual.

  Zainstaluj program Adobe Reader.
  strona 14

  27

  Nie można zainstalować
  programu Recover Pro

  Nie można zainstalować programu Recover Pro, gdy utworzone są cztery główne
  partycje. Przed rozpoczęciem instalacji zmniejsz ilość głównych partycji do maksimum
  trzech. Można sprawdzić ilość głównych partycji klikając [start] - [Control Panel] [Performance and Maintenance] - [Administrative Tools] - [Computer Management] - [Disk
  Management].
  Nie można zainstalować programu Recover Pro, gdy na twardym dysku znajduje się
  obszar kopii zapasowej.
  Wybierz jedną z następujących metod:
  Jeśli w obszarze kopii zapasowej znajduje się całkowita kopia zapasowa, którą chcesz
  przywrócić:
  Wykonuj polecenia w sekcji "Całkowite przywrócenie kopii zapasowej" w rozdziale
  "Funkcja tworzenia kopii zapasowej dysku twardego (Recover Pro)" ( strona 20), aby
  przywrócić dane.
  Aby przywrócić komputer do stanu początkowego:
  Ponownie zainstaluj oprogramowanie ( strona 22).
  W punkcie 10 nie wybieraj "3. Reinstall Windows to the first partition. "
  Jeśli nie potrzebujesz danych w obszarze kopii zapasowej, są one uszkodzone lub nie
  zawierają kompletnej kopii zapasowej:

  A Wejdź na stronę [http://www. com/en/Customer+Services/Utilities/
  Recover+Pro+6. htm#Where], pobierz i zainstaluj program "Cleanup Utility for
  Recover Pro 6".

  Na dysku pozostał
  niepotrzebny obszar
  na kopie zapasowe po
  usunięciu programu Recover
  Pro.
  Niektóre obszary dysku nie
  mogą zostać przechowane
  w pliku.

  B Usuń obszar kopii zapasowej używając programu "Cleanup Utility for Recover Pro 6".
  C Ponownie zainstaluj program Recover Pro.
  W tym przypadku wszystkie dane w obszarze kopii zapasowej zostaną wykasowane.
  Wykonuj poniższe polecenia.
  Recover+Pro+6. htm#Where], pobierz i zainstaluj program "Cleanup Utility for Recover
  Pro 6".
  Zaszyfrowany przez program bezpieczeństwa obszar twardego dysku nie może nie być
  zapisany. Wyłącz taki obszar w elemencie File Backup.

  Inne
  Brak odpowiedzi.

  Nie można wpisać znaków.

  28

  Naciśnij Ctrl + Shift +Esc, aby otworzyć Menedżera zadań i zamknąć program, który
  nie odpowiada.
  Okno (np. okno do wpisania hasła przy starcie systemu) może być ukryte za innym
  oknem. Naciśnij klawisze Alt + Tab, by to sprawdzić.
  Przesuń wyłącznik zasilania i przytrzymaj go przez minimum cztery sekundy, aby
  wyłączyć komputer, a następnie ponownie go włącz. Jeśli program działa nieprawidłowo,
  usuń program z komputera i ponownie zainstaluj. Aby usunąć program z komputera,
  kliknij [start] - [Control Panel] - [Add or Remove Programs].
  W ustawieniach języka systemu Windows, wybierz taki sam język, jaki ma wbudowana
  klawiatura ( strona 14).

  Diagnostyka sprzętu
  Jeśli sprzęt zainstalowany w tym komputerze działa nieprawidłowo, można użyć programu diagnostycznego PCDiagnostic Utility, aby określić, co jest przyczyną problemu.
  Jeśli przyczyną jest usterka sprzętu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.

  Nie można sprawdzić oprogramowania używając tego programu.
  Procesor
  Pamięć
  Napęd CD/DVD
  Karta graficzna
  Karta dźwiękowa*1
  Karta sieciowa LAN
  Karta sieci bezprzewodowej LAN*2
  Karta sieci bezprzewodowej WAN*3
  Bluetooth*4
  GPS*5
  USB
  IEEE 1394
  Sterownik gniazda kart PC
  Sterownik gniazda kart SD
  Karta elektroniczna*6
  Port szeregowy
  Klawiatura
  Panel dotykowy
  Ekran dotykowy*7
  Podczas działania programu diagnostycznego będzie słyszalny głośny sygnał dźwiękowy, więc nie należy używać w tym
  czasie słuchawek. (Sygnał nie będzie słyszalny, gdy zostanie włączona funkcja wyciszenia dźwięku w systemie Windows).
  *2
  Tylko w modelu z bezprzewodową kartą sieciową LAN
  *3
  Tylko w modelu z bezprzewodową kartą sieciową WAN
  *4
  Tylko w modelu z modułem Bluetooth
  *5
  Tylko w modelu z modułem GPS
  *6
  Tylko w modelu z gniazdem kart elektronicznych
  *7
  Tylko w modelu z ekranem dotykowym

  Opis programu PC-Diagnostic Utility
  Sprzęt, który można sprawdzić korzystając z programu PC-Diagnostic Utility

  Należy uruchomić ten program używając domyślnych ustawień w programie Setup Utility. Jeśli jakiś sprzęt nie
  będzie mógł być sprawdzony z powodu działania programu Setup Utility lub innych ustawień, ikona tego sprzętu
  będzie wyświetlana na szaro.
  W przypadku twardego dysku i pamięci można wybrać standardowy lub rozszerzony test diagnostyczny.
  Po uruchomieniu programu PC-Diagnostic Utility automatycznie rozpocznie się standardowy test diagnostyczny.
  Rozszerzony test diagnostyczny jest bardziej szczegółowy i dlatego trwa dłużej.
  Gdy uruchomiony jest test diagnostyczny karty graficznej, na ekranie mogą występować zakłócenia obrazu,
  a podczas testu karty dźwiękowej z głośników mogą wydobywać się dźwięki. Powyższe efekty nie są wynikiem
  usterki.
  Stan testu diagnostycznego jest sygnalizowany kolorem obszaru (A) z lewej strony ikony danego sprzętu.
  Niebiesko-zielony: Nie jest uruchomiony żaden test
  Zmieniający się kolor niebieski i żółty: Uruchomiony jest test diagnostyczny. Szybkość zmiany kolorów
  zależy od typu uruchomionego testu diagnostycznego.
  A
  Podczas testu diagnostycznego pamięci, obraz może znieruchomieć przez dłuższy okres czasu.
  Zaczekaj, aż procedura zostanie zakończona.
  Zielony: Nie wykryto problemów
  Czerwony: Wykryto problemy

  29

  Zalecamy stosowanie panelu dotykowego do wykonywania poniższych czynności. Gdy nie jest możliwe korzystanie
  z panelu dotykowego, można użyć wbudowanej klawiatury.
  Czynności

  Korzystanie z panelu dotykowego

  Korzystanie z wbudowanej klawiatury

  Wybór ikony

  Umieść kursor nad ikoną

  Naciśnij Spację, a następnie naciśnij
  (nie można wybrać
  (zamknij))

  Kliknięcie ikony

  Klepnij lub kliknij (nie można użyć
  prawego przycisku)

  Naciśnij Spację nad ikoną

  Zakończ program PCKliknij
  Diagnostic Utility i uruchom
  ponownie komputer

  (zamknij)

  Naciśnij Ctrl+ Alt +Del.

  Klikając ikonę można uruchomić następujące funkcje:
  : Uruchom test diagnostyczny od początku
  :

  Zatrzymaj test diagnostyczny (Nie można ponownie uruchomić testu diagnostycznego podczas jego pracy klikając

  :

  Wyświetl pomoc (kliknij ekran lub naciśnij Spację, aby powrócić do początkowego ekranu testów
  diagnostycznych)

  Uruchamianie testu diagnostycznego
  Odłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne (np. urządzenia do przechowywania danych) przed rozpoczęciem testu
  diagnostycznego.

  Podłącz zasilacz sieciowy (AC) i włącz łączność bezprzewodową. (

  strona 9)

  Podczas testu diagnostycznego nie odłączaj zasilacza sieciowego (AC), ani nie podłączaj urządzeń
  zewnętrznych.

  Gdy pojawi się prośba o hasło, wpisz hasło opiekuna.
  Jeśli w komputerze zmieniono ustawienia domyślne, zaleca się zanotowanie ustawień, które zostały
  zmienione.

  Naciśnij Ctrl + F7, gdy wyświetlany jest ekran startowy [Panasonic].
  Gdy zostanie uruchomiony program PC-Diagnostic Utility, automatycznie rozpocznie się standardowy test
  diagnostyczny wszystkich podzespołów.
  Wpisz hasło, gdy pojawi się prośba o hasło.
  Panel dotykowy i wbudowana klawiatura nie mogą być używane, gdy kolor niebieski i żółty są wyświetlane
  po lewej stronie ikony sprzętu ( strona 29). Jeśli panel dotykowy działa nieprawidłowo, naciśnij Ctrl+
  Alt +Del, aby ponownie uruchomić komputer lub przesuń wyłącznik zasilania, aby wyłączyć zasilanie
  a następnie uruchom program PC-Diagnostic Utility.

  Używając poniższej procedury można uruchomić test diagnostyczny na wybranym sprzęcie lub
  uruchomić rozszerzony test diagnostyczny dysku twardego.
  , aby zatrzymać test diagnostyczny.
  A Kliknij
  B Kliknij ikonę sprzętu, który ma nie być sprawdzany, aby ikona była wyświetlana na szaro (B).
  W przypadku wykonywania testu diagnostycznego dysku twardego należy kliknąć ikonę raz, aby
  uruchomić rozszerzony test diagnostyczny (pod ikoną będzie wyświetlany komunikat "FULL" (C));
  kliknij ponownie, aby wyświetlić ikonę na szaro.
  , aby rozpocząć test diagnostyczny.
  C Kliknij

  30

  C

  )

  6

  Po przetestowaniu wszystkich komponentów, potwierdź wyniki testu diagnostycznego.
  Jeśli ekran jest czerwony i wyświetlany jest komunikat "Check Result TEST FAILED", oznacza to, że wystąpił
  problem z komponentami komputera. Sprawdź, który komponent sprzętowy jest oznaczony na czerwono
  i skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Panasonic.
  Jeśli ekran jest zielony i wyświetlany jest komunikat "Check Result TEST PASSED", oznacza to, że komponenty
  komputera działają prawidłowo. Można korzystać z komputera. Jeśli komputer nadal nie działa prawidłowo,
  należy ponownie zainstalować oprogramowanie. ( strona 22)

  Gdy po wykonaniu testu diagnostycznego pamięci po instalacji nowego modułu pamięci RAM (w sprzedaży jako
  produkt dodatkowy) pojawi się komunikat "Check Result TEST FAILED" należy wykonać następujące czynności:
  Wyjmij dodatkowy moduł pamięci RAM i wykonaj ponownie test diagnostyczny. Jeśli zostanie wyświetlony
  komunikat "Check Result TEST FAILED", oznacza to, że wystąpił problem z wewnętrznym modułem pamięci RAM
  komputera.

  Po zakończeniu testu diagnostycznego kliknij
  aby ponownie uruchomić komputer.

  (zamknij), lub naciśnij Ctrl + Alt + Del,

  31

  LIMITED USE LICENSE AGREEMENT
  THE SOFTWARE PROGRAM(S) ("PROGRAMS") FURNISHED WITH THIS PANASONIC(R) PRODUCT ("PRODUCT")
  ARE LICENSED ONLY TO THE END-USER ("YOU"), AND MAY BE USED BY YOU ONLY IN ACCORDANCE WITH
  THE LICENSE TERMS DESCRIBED BELOW. YOUR USE OF THE PROGRAMS SHALL BE CONCLUSIVELY
  DEEMED TO CONSTITUTE YOUR ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THIS LICENSE.
  Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ("MEI") has developed or otherwise obtained the Programs and hereby licenses
  their use to you. You assume sole responsibility for the selection of the Product (including the associated Programs) to
  achieve your intended results, and for the installation, use and results obtained therefrom.
  LICENSE
  A. MEI hereby grants you a personal, non-transferable and non-exclusive right and license to use the Programs in
  accordance with the terms and conditions stated in this Agreement. You acknowledge that you are receiving only a
  LIMITED LICENSE TO USE the Programs and related documentation and that you shall obtain no title, ownership
  nor any other rights in or to the Programs and related documentation nor in or to the algorithms, concepts, designs
  and ideas represented by or incorporated in the Programs and related documentation, all of which title, ownership
  and rights shall remain with MEI or its suppliers.
  B. You may use the Programs only on the single Product which was accompanied by the Programs.
  C. You and your employees and agents are required to protect the confidentiality of the Programs. You may not
  distribute or otherwise make the Programs or related documentation available to any third party, by time-sharing or
  otherwise, without the prior written consent of MEI.
  D. You may not copy or reproduce, or permit to be copied or reproduced, the Programs or related documentation
  for any purpose, except that you may make one (1) copy of the Programs for backup purposes only in support of
  your use of the Programs on the single Product which was accompanied by the Programs. You shall not modify, or
  attempt to modify, the Programs.
  E. You may transfer the Programs and license them to another party only in connection with your transfer of the single
  Product which was accompanied by the Programs to such other party. At the time of such a transfer, you must also
  transfer all copies, whether in printed or machine readable form, of every Program, and the related documentation,
  to the same party or destroy any such copies not so transferred.
  F. You may not remove any copyright, trademark or other notice or product identification from the Programs and you
  must reproduce and include any such notice or product identification on any copy of any Program.
  YOU MAY NOT REVERSE ASSEMBLE, REVERSE COMPILE, OR MECHANICALLY OR ELECTRONICALLY TRACE
  THE PROGRAMS, OR ANY COPY THEREOF, IN WHOLE OR IN PART.
  YOU MAY NOT USE, COPY, MODIFY, ALTER, OR TRANSFER THE PROGRAMS OR ANY COPY THEREOF, IN
  WHOLE OR IN PART, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE LICENSE.

  IF YOU TRANSFER POSSESSION OF ANY COPY OF ANY PROGRAM TO ANOTHER PARTY, EXCEPT AS
  PERMITTED IN PARAGRAPH E ABOVE, YOUR LICENSE IS AUTOMATICALLY TERMINATED.
  TERM
  This license is effective only for so long as you own or lease the Product, unless earlier terminated. You may terminate
  this license at any time by destroying, at your expense, the Programs and related documentation together with all
  copies thereof in any form. This license will also terminate effective immediately upon occurrence of the conditions
  thereof set forth elsewhere in this Agreement, or if you fail to comply with any term or condition contained herein. Upon
  any such termination, you agree to destroy, at your expense, the Programs and related documentation together with all
  copies thereof in any form.
  OU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT AND AGREE TO BE BOUND
  BY ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU FURTHER AGREE THAT IT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE
  STATEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN US, WHICH SUPERSEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR
  AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN US, RELATING TO THE
  SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT.

  32

  UMOWA LICENCYJNA OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
  NA OPROGRAMOWANIE ("PROGRAMY") DOSTARCZANE Z TYM PRODUKTEM FIRMY PANASONIC(R)
  ("PRODUKT") JEST UDZIELANA LICENCJA TYLKO DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ("UŻYTKOWNIK") I
  MOŻE BYĆ TYLKO UŻYWANA ZGODNIE Z WARUNKAMI LICENCJI WYMIENIONYMI PONIŻEJ. KORZYSTANIE
  UŻYTKOWNIKA Z PROGRAMÓW OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WARUNKÓW TEJ LICENCJI. ("MEI") has developed or otherwise obtained the Programs and hereby
  licenses their use to you. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wybór Produktów (włącznie z załączonym
  Oprogramowaniem) do osiągnięcia żądanych celów oraz za instalację, użytkowanie i rezultaty tego użytkowania.
  LICENCJA
  A. Firma MEI nadaje użytkownikowi osobistą, niewyłączną i nieprzenośną licencję na użytkowanie Programów
  zgodnie z warunkami i postanowieniami tej Umowy. Użytkownik potwierdza, że otrzymuje tylko OGRANICZONĄ
  LICENCJĘ UŻYTKOWANIA Programów i załączonej dokumentacji oraz nie uzyskuje żadnego prawa własności
  ani innych praw do Programów i załączonej dokumentacji ani do algorytmów, pomysłów, konstrukcji i koncepcji
  widocznych lub będących częścią Programów i załączonej dokumentacji - prawo własności oraz wszystkie inne
  prawa nadal zachowuje firma MEI i jej dystrybutorzy. Użytkownik może używać Programy na pojedynczym Produkcie, do którego dołączono Programy. Użytkownik, jego pracownicy oraz współpracownicy powinni chronić poufność Programów. Użytkownik nie może
  dystrybuować lub w inny sposób udostępniać Programów i załączonej dokumentacji osobom trzecim poprzez
  system wspólnego użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MEI. Użytkownik nie może kopiować lub powielać oraz zezwalać na kopiowanie lub powielanie Programów i załączonej
  dokumentacji w żadnym celu oprócz wykonania jednej (1) kopii zapasowej Programów w celu wspomagania pracy
  z Programami na jednym Produkcie dostarczonym z Programami. Użytkownik nie może modyfikować ani próbować
  modyfikować Programów. Użytkownik może przekazać Programy i licencję na nie osobie trzeciej tylko razem z przekazaniem pojedynczego
  Produktu, do którego były załączone Programy osobie trzeciej. Podczas takiego przekazania użytkownik musi
  również przekazać wszystkie kopie w formie papierowej lub elektronicznej każdego Programu oraz załączonej
  dokumentacji osobie trzeciej lub zniszczyć kopie, które nie zostały przekazane. Nie można usuwać żadnych praw autorskich, znaków handlowych, innych informacji lub elementów identyfikujących
  z Programów i użytkownik musi powielić i dołączyć takie informacje lub elementy identyfikujące do każdej kopii
  Programu.
  UŻYTKOWNIK NIE MOŻE DEZASEMBLOWAĆ, DEKOMPILOWAĆ, MECHANICZNIE LUB ELEKTRONICZNIE
  BADAĆ PROGRAMÓW ORAZ ICH KOPII W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI.
  UŻYTKOWNIK NIE MOŻE UŻYWAĆ, KOPIOWAĆ, MODYFIKOWAĆ, ZMIENIAĆ LUB PRZEKAZYWAĆ
  PROGRAMÓW LUB ICH KOPII W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE
  OKREŚLONYCH W LICENCJI.

  OKRES OBOWIĄZYWANIA
  Poniższa licencja obowiązuje przez okres posiadania lub użytkowania Produktu przez licencjobiorcę, chyba
  że zostanie wcześniej anulowana. Użytkownik może zakończyć poniższą licencję w dowolnym czasie poprzez
  zniszczenie na własny koszt Programów i załączonej dokumentacji włącznie z ich wszystkimi kopiami. Licencja ta
  zostanie anulowana natychmiast w przypadku wystąpienia warunków wymienionych w tej Umowie lub gdy użytkownik
  nie będzie przestrzegał postanowień i warunków tej licencji. W przypadku takiego wygaśnięcia licencji użytkownik
  zobowiązuje się zniszczyć na własny koszt Programy i załączonej dokumentacji włącznie z ich wszystkimi kopiami.
  UŻYTKOWNIK PRZYZNAJE, ŻE PRZECZYTAŁ PONIŻSZĄ UMOWĘ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA
  WYPEŁNIANIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE SĄ TO CAŁKOWITE
  I WYŁĄCZNE POSTANOWIENIA UMOWY POMIĘDZY NIM I FIRMĄ, KTÓRE ZASTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK OFERTY
  LUB WCZEŚNIEJSZE UMOWY W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ LUB JAKIEKOLWIEK POROZUMIENIA
  DOTYCZĄCE TEMATU TEJ UMOWY.

  JEŚLI UŻYTKOWNIK PRZEKAŻE KOPIĘ DOWOLNEGO PROGRAMU INNEJ OSOBIE ZA WYJĄTKIEM
  PRZYPADKU OPISANEGO W POWYŻSZYM PARAGRAFIE, JEGO LICENCJA JEST NATYCHMIAST ANULOWANA.

  33

  Dane techniczne
  Na tej stronie znajdują się dane techniczne podstawowego modelu CF-30CTQAZL6/CF-30C3UAZL6.
  Numer modelu różni się w zależności od konfiguracji urządzenia.
  Odczyt numeru modelu:
  Sprawdź spód komputera lub oryginalnego pudełka, w którym komputer był zapakowany.
  Odczyt szybkości procesora, rozmiaru pamięci i rozmiaru dysku twardego:
  Reference Manual "Setup Utility") i wybierz menu [Information].
  Uruchom program Setup Utility (
  [CPU Speed]: szybkość procesora, [System Memory]: Rozmiar pamięci, [Hard Disk]: Rozmiar twardego dysku
  Główne dane techniczne
  Model

  CF-30CTQAZL6

  CF-30C3UAZL6

  (R)

  Procesor

  Intel Core(TM) Duo Processor L2400 (1, 66 GHz, 2 MB*1 L2 cache, 667 MHz FSB)

  Chipset

  Intel(R) 945GM

  Pamięć*1*2

  512 MB (maks. 4096 MB)

  Pamięć karty graficznej
  Twardy dysk

  *1*3

  *4

  UMA (maks. 128 MB)
  80 GB

  Sposób wyświetlania

  120 GB

  13, 3 typ XGA (TFT) z ekranem dotykowym

  Wbudowany ekran LCD

  *5

  *6

  Monitor zewnętrzny

  65 536/16 777 216 kolorów (800 × 600 pikseli/1024 × 768 pikseli)
  65 536/16 777 216 kolorów (800 × 600 pikseli/1024 × 768 pikseli/1280 × 768 pikseli/1280 ×
  1024 pikseli)

  Karta sieciowa bezprzewodowa LAN*7
  Bluetooth(TM)

  1024 MB (maks. 4096 MB)

  strona 35

  *8

  Karta sieciowa LAN

  IEEE 802. 3 10Base-T, IEEE 802. 3u 100Base-TX, IEEE 802. 3ab 1000Base-T

  Modem

  Dane: 56 kbps (V. 92) FAKS: 14, 4 kbps

  Dźwięk

  Odtwarzanie WAVE i MIDI, obsługa standardu Intel(R) High Definition Audio, głośnik mono

  Układ zabezpieczający

  TPM (zgodny ze standardem TCG V1. 2)*9

  Gniazdo kart Karta PC

  Type I lub Type II x 1 (3, 3 V: 400 mA, 5 V: 400 mA)

  ExpressCard

  ExpressCard/34*10 lub ExpressCard/54 x 1

  Karta pamięci SD*11 x 1, Szybkość przenoszenia danych = 8 MB na sekundę*12
  Karta
  elektroniczna*13

  x1

  Gniazdo modułu RAM

  200-pin, 1, 8 V, SO-DIMM, DDR2 SDRAM, zgodny ze standardem PC2-4200

  Interfejs

  USB Port (4-pin, USB 2. 0) x 3, port szeregowy (Dsub 9-pin męski), port modemu (RJ-11), port
  sieci LAN (RJ-45), port ekranu zewnętrznego (Mini Dsub 15-pin żeński), szyna rozszerzenia
  (dedykowana 80-pin żeńska), gniazdo na zewnętrzną antenę (dedykowane 50? złącze
  koncentryczne), złącze IEEE 1394a (4-pin x 1), gniazdo mikrofonu (mini-jack, 3. 5 DIA, stereo),
  gniazdo na słuchawki (mini-jack, 3. 5 DIA, opór 32?, moc wyjściowa 4 mW × 2)

  Klawiatura / urządzenie
  wskazujące

  88 klawiszy / Panel dotykowy / Ekran dotykowy 88 klawiszy / Panel dotykowy
  (antyodblaskowy, obsługujący pracę ze
  wskaźnikiem (w zestawie))

  Zasilanie

  Zasilacz sieciowy (AC) lub akumulator

  Zasilacz sieciowy (AC)

  Wejście: 100 V do 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, Wyjście: 15, 6 V DC, 5, 0 A

  Akumulator

  Li-ion 10, 65 V, 8, 55 Ah

  Czas pracy

  *14

  Główna bateria: około 7 godzin*15
  Główna bateria + dodatkowy akumulator: około 10, 5 godzin*15

  Czas
  Włączone zasilanie Główna bateria: około 8, 5 godziny
  ładowania*14
  Główna bateria + dodatkowy akumulator: około 12, 5 godziny
  Wyłączone
  zasilanie

  Główna bateria: około 5 godzin
  Główna bateria + dodatkowy akumulator: około 8 godzin

  Bateria zegara

  Około 45 W*16 / Około 70 W (maksimum, gdy akumulator ładuje się, a komputer jest włączony)

  Wymiary (szer. x wys. x głęb. )
  (razem z uchwytem)

  302 mm × 67, 5 - 69, 5 mm × 285 mm

  Waga (razem z uchwytem)

  Około 3, 8 kg

  Zalecane otoczenie podczas
  pracy

  Temperatura: 5 °C do 35 °C
  Wilgotność: 30% do 80% wilgotności względnej (Bez kondensacji)

  przechowywania

  34

  Bateria litowa guzikowa 3, 0 V

  Pobór mocy

  Temperatura: -20 °C do 60 °C
  Wilgotność: 30% do 90% wilgotności względnej (Bez kondensacji)

  Główne dane techniczne
  System operacyjny

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Service Pack 2 with Advanced Security Technologies
  (system plików NTFS)

  Programy narzędziowe

  DMI Viewer, Microsoft(R) Windows(R) Media Player 10, Adobe Reader, PC Information Viewer,
  SD Utility, Icon Enlarger, Loupe Utility, Intel(R) Matrix Storage Manager, Intel(R) PROSet/Wireless
  Software*7, Bluetooth(TM) Stack for Windows(R) by TOSHIBA*8, Wireless Switch Utility, Hotkey
  Settings, Battery Recalibration Utility, Panasonic Hand Writing, Infineon TPM Professional
  Package*17, Recover ProTM 6*17
  Setup Utility, Hard Disk Data Erase Utility*18, PC-Diagnostic Utility

  Bezprzewodowa sieć LAN & lt; Tylko w modelu z bezprzewodową kartą sieciową LAN & gt;
  Intel PRO / Wireless 3945 ABG (802. 11 a + b + g)
  Szybkość transferu danych*19

  IEEE802. 11a: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (przełączane automatycznie)
  IEEE802. 11b: 11/5, 5/2/1 Mbps (przełączane automatycznie)
  IEEE802. 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (przełączane automatycznie)

  Obsługiwane standardy

  IEEE802. 11a/IEEE802. 11b/IEEE802. 11g

  Metoda transmisji

  System OFDM, system DSSS

  Używane kanały

  IEEE802. 11a: kanały 36-64, 100-140
  IEEE802. 11g: kanały 1-13

  Pasmo częstotliwości radiowej

  IEEE802. 11a: 5, 18-5, 32 GHz, 5, 50-5, 70 GHz
  IEEE802. 11g: 2, 412-2, 472 GHz

  BluetoothTM & lt; Tylko w modelu z modułem Bluetooth & gt;
  Wersja Bluetooth

  2. 0 + EDR

  System FHSS
  Kanały od 1 do 79

  2. 402-2. 48 GHz

  *3

  *8
  *9

  *10
  *11

  *12

  *13
  *14
  *15
  *16
  *17
  *18
  *19

  1 MB = 1 048 576 bajtów
  Można fizycznie rozszerzyć pamięć do 4096 MB, ale całkowita ilość dostępnej pamięci będzie zależeć od aktualnej konfiguracji.
  Część głównej pamięci jest automatycznie przydzielana od stanu komputera. Użytkownik nie może ustawić wielkości pamięci
  karty graficznej.
  1GB = 1 000 000 000 bajtów. W systemie operacyjnym lub oprogramowaniu będzie podawana informacja o mniejszej ilości GB.
  Wyświetlanie 16/777/216 kolorów jest możliwe dzięki metodzie symulowania kolorów.
  Maksymalna rozdzielczość zależy od danych technicznych zewnętrznego monitora.
  Aby uzyskać informacje dotyczące TPM, kliknij [start] - [Run] i wprowadź ścieżkę "c:\util\drivers\tpm\README. pdf", po czym
  zapoznaj się z instrukcją instalacji "Trusted Platform Module (TPM)".
  Gdy używana jest karta ExpressCard/34, pokrywa gniazda nie może zostać zamknięta.
  Działanie zostało przetestowane przy użyciu kart pamięci SD firmy Panasonic, o maksymalnej pojemności 2 GB.
  Szybkość transferu danych przy użyciu gniazda karty pamięci SD w tym komputerze wynosi 8 MB na sekundę. (Jest to
  teoretyczna wartość i różni się od wyników osiąganych w rzeczywistości).
  Szybkość transferu danych wynosi 8 MB na sekundę nawet w przypadku używania kart pamięci SD Memory Card
  obsługujących większe szybkości transferu.
  Nie gwarantuje się działania innych urządzeń SD.
  Ten komputer nie obsługuje kart MultiMediaCards lub kart pamięci SDHC. Nie należy wkładać takich kart.
  Wartość teoretyczna różniąca się od rzeczywistej szybkości. Ta szybkość transferu danych nie zwiększy się nawet w przypadku
  użycia kart obsługujących większe szybkości transferu.
  Różni się w zależności od warunków użytkowania.
  Zmierzono korzystając z programu MobileMark(TM) 2005 (jasność ekranu LCD: 60 cd/m2)
  Nominalny pobór mocy
  Należy zainstalować, aby móc korzystać z tej funkcji.
  Wymagana jest płyta DVD-ROM Product Recovery.
  Są to szybkości podane w standardach IEEE802. 11a+b+g. Rzeczywiste szybkości mogą się różnić.

  35

  Jako partner firmy ENERGY STAR(R) Partner, firma Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
  uznała, że ten produkt spełnia wymogi wydajności energetycznej ENERGY STAR(R).

  Krótki opis międzynarodowego programu sprzętu biurowego ENERGY STAR(R)
  Międzynarodowy program sprzętu biurowego ENERGY STAR(R) to międzynarodowy program promujący
  oszczędność energii podczas używania komputerów i sprzętu biurowego. Program wspiera tworzenie i
  rozpowszechnianie produktów z funkcjami obniżającymi pobór energii. Jest to otwarty system, w którym mogą
  dobrowolnie uczestniczyć firmy. Docelowymi produktami programu jest sprzęt biurowy np. komputery, wyświetlacze,
  drukarki, faksy i kopiarki. Normy i logo programu są identyczne we wszystkich uczestniczących krajach.

  Nazwa i adres importera zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej GPSD 2001/95/EC/Art. 5
  Panasonic Computer Products Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH
  Hagenauer Straße 43
  65203 Wiesbaden
  Niemcy
  Wydrukowano w Wielkiej Brytanii

  UK1007-0
  CPE01662ZA

  Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

  W tej części omówiono procedurę instalowania pobranego sterownika drukarki.

  1. Podłącz dysk

   Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.
   Plik zostanie zdekompresowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

  2. Uruchom instalatora

   Na zdekompresowanym dysku kliknij dwukrotnie przycisk „PrinterDriver_XXX_YYY. pkg” („XXX" to model, a „YYY” to wersja).

  3. Otwórz instalatora

   Zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

   Po wyświetleniu ekranu umowy użytkowania zapoznaj się z jej treścią i kliknij przycisk Kontynuuj (Continue). Jeśli nie zgadzasz się na warunki umowy korzystania, nie możesz zainstalować tego oprogramowania.

  4. Wybierz miejsce docelowe instalacji

   W razie potrzeby zmień miejsce docelowe instalacji i kliknij opcję Kontynuuj (Continue).

  5. Kontynuuj instalację

   Kliknij przycisk Zainstaluj (Install).
   Po wyświetleniu ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie (Install Software).

  6. Zakończ instalację

   Postępuj zgodnie z komunikatem o zakończeniu instalacji i kliknij opcję Zamknij (Close).

  Ta czynność stanowi zakończenie procedury instalacji sterownika drukarki.

  Ważne

  • Jeśli instalator nie działa poprawnie, wybierz opcję Zakończ pracę instalatora (Quit Installer) z menu Instalator (Installer) programu Finder. Po zakończeniu pracy instalatora powtórz procedurę instalacji.
  • Sterownik drukarki jest dostępny bezpłatnie. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

  Procedury instalacji i obsługi Frigidaire Fec30c4ab1

  Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji i obsługi Frigidaire Fec30c4ab1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji i obsługi Frigidaire Fec30c4ab1