Rozpoczęcie pracy z Aeg Voxtel M310

Aby rozpocząć pracę z Aeg Voxtel M310, należy najpierw zainstalować i skonfigurować oprogramowanie. Instalacja polega na wprowadzeniu odpowiednich informacji, takich jak adres IP i hasło, aby połączyć się z systemem. Po zakończeniu instalacji i skonfigurowaniu oprogramowania można zacząć korzystać z Aeg Voxtel M310 i cieszyć się wszystkimi oferowanymi funkcjami. Oprogramowanie umożliwia nagrywanie i odtwarzanie sygnałów, a także umożliwia dostęp do wszystkich danych i informacji przechowywanych w systemie. Aeg Voxtel M310 ma wiele innych przydatnych funkcji, które ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków.

Ostatnia aktualizacja: Rozpoczęcie pracy z Aeg Voxtel M310

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć tworzenie na swoim
XPPen Artist 16 (2. generacja)

Krok 1:

Podłącz kable.

Krok 2:

Krok 3:

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować
wyświetlacz graficznym Artist 16 (2. generacji).

Podłącz kable.

Połączenie USB-C

Podłącz ekran piórkowy do komputera za pomocą kabla USB-C do USB-C.

Połączenie kablowe 3 w 1

a. Podłącz kabel USB do wyświetlacza, a następnie podłącz kabel HDMI oraz czarny i czerwony kabel USB do komputera. com/Uploads/images/product/detail/20170828/Artist12_2nd/Getting/Con2-2-pic1. jpg" alt=""/>

b. Podłącz kabel USB do wyświetlacza i podłącz kabel HDMI i czarny USB do komputera, a następnie podłącz czerwony kabel USB do przedłużacza i adaptera USB i podłącz go do gniazdka elektrycznego. com/Uploads/images/product/detail/20170828/Artist12_2nd/Getting/Con2-2-pic2. jpg" alt=""/>

Połączenie ze smartfonem

Podłącz wyświetlacz graficzny do smartfona za pomocą kabla USB-C do USB-C. Podłącz kabel USB do wyświetlacza, a następnie podłącz czerwony przewód USB do przedłużacza i adaptera USB i podłącz go do gniazdka elektrycznego. com/Uploads/images/product/detail/20170828/Artist12_2nd/Getting/Con2-3-pic1. jpg" alt=""/>

Rozpoczynanie pracy z szablonem (zawiera wideo) - Power Automate | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 2 min

Jest to dobry sposób na rozpoczęcie pracy z szablonem, który jest odpowiedni dla używanego scenariusza biznesowego w organizacji. Użytkownik może wybrać kolekcję szablonów, aby znaleźć odpowiedni dla organizacji sposób realizacji scenariusza. Wyszukaj we wszystkich szablonach lub Przeglądaj według kategorii, aby znaleźć w tym scenariuszu, a następnie postępuj zgodnie z krokami szablonu, aby utworzyć przepływ w chmurze z szablonu.

W poniższym filmie przedstawiono szczegółowe informacje na temat tworzenia przepływów przy użyciu szablonów.

Szablony można rozszerzyć, dodając, edytując lub usuwając, wyzwalacze i akcje, aby tworzyć własne przepływy. Akcje można kopiować i wklejać w tym samym przepływie lub między przepływami w celu przyspieszenia wprowadzenia zmian.

Utwórz przepływ w chmurze przy użyciu jednego z wielu wbudowanych szablonów, które umożliwiają na przykład wysłanie do Ciebie wiadomości w usłudze Slack, gdy kierownik wyśle do Ciebie wiadomość e-mail w usłudze Microsoft 365.

Poniżej przedstawiamy przykład, w którym na podstawie szablonu tworzy się przepływ przepływu, który wysyła wiadomość Slack w momencie, gdy menedżer wyśle wiadomość e-mail do Ciebie na platformie Microsoft 365.

Wymagania wstępne

Aby wykonać ten przykład, potrzebujesz konta z dostępem do następujących zasobów:

 • Power Automate
 • Slack.
 • Microsoft 365.
 • Wybierz szablon

  1. Zaloguj się w usłudze Power Automate i w okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Szablony.

  2. Na paska wyszukiwania wpisz wyrażenie menedżer slack, aby znaleźć szablon Wyślij wiadomość w usłudze Slack, gdy mój menedżer wyśle do mnie wiadomość e-mail, a następnie go zaznacz.

  3. Jeśli nie zalogowano się do usługi Office lub Slack, wybierz pozycję Zaloguj, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami.

  4. Po potwierdzeniu połączeń wybierz pozycję Kontynuuj.

   Zostanie wyświetlony przepływ z akcjami z pomarańczowym paskiem tytułu.

  Dostosowywanie przepływu

 • Zaznacz pasek tytułu, aby rozwinąć zdarzenie, a następnie dostosuj je (na przykład przez określenie filtru dla interesujących Cię wiadomości e-mail).

 • Akcje wymagające wprowadzania danych zostaną automatycznie rozwinięte.

  Na przykład akcja Opublikuj wiadomość jest rozwinięta, ponieważ musisz podać kanał, taki jak @nazwa_użytkownika. Możesz również dostosować zawartość wiadomości. Domyślnie wiadomość zawiera tylko temat, ale możesz dołączyć inne informacje.

 • W górnej części ekranu podaj nazwę przepływu, a następnie wybierz pozycję Utwórz przepływ.

 • Jeśli przepływ spełnia Twoje oczekiwania, wybierz pozycję Zapisz.

  Gdy kierownik wyśle do Ciebie wiadomość e-mail, otrzymasz wiadomość w usłudze Slack z określonymi przez Ciebie informacjami.

  Więcej informacji

 • Oglądanie przepływu w akcji
 • Publikowanie własnego szablonu
 • Używanie szablonu w usłudze Microsoft Dataverse
 • Zacznij korzystać z przepływów zespołu i zaproś inne osoby do wspólnego projektowania przepływów.

Dodatkowe zasoby

Rozpoczęcie pracy z Aeg Voxtel M310

Bezpośredni link do pobrania Rozpoczęcie pracy z Aeg Voxtel M310

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozpoczęcie pracy z Aeg Voxtel M310