Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Black And Decker D984

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Black And Decker D984 jest bardzo ważnym krokiem w zapewnieniu, że produkt będzie bezpiecznie i skutecznie używany. Instrukcja obsługi jest źródłem informacji, które pozwolą użytkownikom na wykorzystanie wszystkich funkcji produktu. Instrukcja obsługi ujawnia wszystko, co musisz wiedzieć o produkcie, w tym informacje dotyczące bezpieczeństwa, informacje techniczne, instrukcje użytkowania i konserwacji. Instrukcja powinna być dostępna w języku oryginalnym i w języku ojczystym użytkownika. W przypadku tłumaczenia instrukcji obsługi Black And Decker D984 ważne jest, aby użyć terminologii i języka technicznego, które są zgodne z oryginałem. Najlepszym sposobem zapewnienia poprawnego tłumaczenia jest zatrudnienie tłumacza z doświadczeniem w tłumaczeniu instrukcji obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Black And Decker D984

Szlifierka kątowa BLACK+DECKER BDAG710 służy do

szlifowania i cięcia metalu oraz betonu za pomocą

odpowiedniej tarczy szlifierskiej lub tnącej. To urządzenie musi

być wyposażone w odpowiednią osłonę i nie jest

przeznaczone do użytku profesjonalnego.

Zasady bezpiecznej pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy

@

elektronarzędziami

Ostrzeżenie! Zapoznać się ze wszystkimi

ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej pracy

oraz z instrukcją obsługi. Niestosowanie się

do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji

obsługi może być przyczyną porażenia prądem

elektrycznym, pożaru i/lub poważnego zranienia.

Zachować wszystkie instrukcje i informacje dotyczące

bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich w

przyszłości. Pojęcie „elektronarzędzie" używane w

niniejszej instrukcji, oznacza narzędzie zasilane z sieci

elektrycznej (przewodem zasilającym) lub akumulatorami

(bezprzewodowe).

1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

a. Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.

Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek,

stwarzają ryzyko wypadku.

b. Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach

zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy,

gazów, czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć

iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.

c. W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać na

przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób

postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować

utratę kontroli nad narzędziem.

2. Ochrona przeciwporażeniowa

a. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki

elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.

Nie używać żadnych łączników lub rozdzielaczy

elektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami.

Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda

zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Należy unikać bezpośredniej styczności z

uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami,

takimi jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli

Twoje ciało jest uziemione. Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu

lub zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do

wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia

prądem elektrycznym.

d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie

wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z

gniazda, poprzez ciągnięcie za kabel zasilający

narzędzia. Chronić kabel zasilający przed

kontaktem z gorącymi elementami, olejami,

(tłumaczenie z oryginalnej instrukcji)

ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.

Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zasilającego

zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

e. W czasie eksploatacji elektronarzędzi poza

pomieszczeniami zamkniętymi należy używać

przystosowanych do tego przedłużaczy.

Korzystanie z przedłużaczy przystosowanych do

użycia na zewnątrz budynków zmniejsza ryzyko

porażenia prądem.

f. Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia w

wilgotnym otoczeniu, należy używać źródła

zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem

różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników

różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia

3. Środki ochrony osobistej

a. W czasie pracy elektronarzędziem zachować

czujność, patrzeć uważnie i kierować się zdrowym

rozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia w stanie

zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub

leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy

elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych

obrażeń ciała. Używać środków ochrony osobistej. Zawsze

zakładać okulary ochronne. Używanie, w miarę

potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jak maska

przeciwpyłowa, buty ochronne z antypoślizgową

podeszwą, kask czy ochronniki słuchu, zmniejsza

ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu. Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Przed

przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem

akumulatorów oraz przed podniesieniem i

przenoszeniem narzędzia, upewnić się, że

wyłącznik znajduje się w pozycji „wyłączone".

Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia

lub podłączenie włączonego narzędzia do zasilania

łatwo staje się przyczyną wypadków. Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć

wszelkie klucze lub narzędzia do regulacji.

Pozostawienie klucza lub narzędzia do regulacji

połączonego z częściami wirującymi elektronarzędzia

może spowodować uszkodzenie ciała. Nie wychylać się nadmiernie. Przez cały czas

zachowywać solidne oparcie nóg i równowagę.

Dzięki temu ma się lepszą kontrolę nad

elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. Zakładać odpowiednią odzież. Nie nosić luźnych

ubrań ani biżuterii. Trzymać włosy, ubranie i

rękawice z dala od ruchomych elementów. Luźne

ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać

pochwycone przez ruchome części.

Polski

139

Black and Decker Przeznaczenie Pilarka tarczowa BLACK+DECKER BDCS18 została zaprojektowana do cięcia drewna i wyrobów z drewna. To narzędzie jest przeznaczone dla profesjonalnych i prywatnych, nieprofesjonalnych użytkowników. Instrukcje bezpieczeństwa Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi piły Black and Decker BDCCS18”

BLACK and DECKER SKU CC2000/ CC2001 Instrukcja obsługi SKU #CC2000/#CC2001 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Niszczarki Black & Decker stały się wzorcem innowacyjności, wydajności i jakości w celu ochrony przed kradzieżą tożsamości. Z wielką starannością zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC2000/CC2001”

BLACK and DECKER SKU CC500/ CC501 Instrukcja obsługi SKU #CC500/#CC501 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Instrukcja-obs%C5%82ugi-Black-and-Decker-SKU-CC500-CC501">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU CC500/CC501”

BLACK and DECKER SKU #CC800 Instrukcja obsługi SKU #CC800 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprojektować i skonstruować produkt…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC800”

BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602 Instrukcja obsługi SKU #CC600/601/602 Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. plus/pl/czarny-i-decker/Black-and-Decker-SKU-CC600-601-602-Instrukcja">Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC600/601/602”

Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz [zoptymalizowany] Homedics CC1500 BLACK i DECKER SKU #CC1500 Instrukcja obsługi – Pobierz

Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200 Instrukcja obsługi SKU #CC1200 Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Dołożyliśmy wszelkich starań w projektowaniu i inżynierii…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika Homedics CC1200 BLACK i DECKER SKU #CC1200”

CHROŃ SWÓJ TOŻSAMOŚĆ MARKA, KTÓREJ UFASZ BLACK and DECKER SKU #CC1000 SKU #CC1000 Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję Dziękujemy za zakup niszczarki Black & Decker. Zadbaliśmy o …

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika BLACK and DECKER SKU #CC1000”

17. 10. 2013 Views

Share Embed Flag

Instrukcja obsługi - Service - Black & Decker

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • baterii
 • celu
 • baterie
 • decker
 • detektor
 • utraty
 • temperatura
 • temperatury
 • instrukcji
 • razie
 • instrukcja
 • service. nl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  509111-25 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji www. eu INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL TLD100

  • Page 3 and 4: Zastosowanie zgodne z przeznaczenie
  • Page 5 and 6: wykonywane w dużej odległości od
  • Page 7 and 8: CZ ZÁRUČNÍ LIST H JÓTÁLLÁSI J
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Black And Decker D984

Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Black And Decker D984

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Black And Decker D984