Użycie podręcznika Asus Exr8asvg255h

Asus Exr8asvg255h to podręcznik dotyczący technologii Exr8, produkowanej przez koncern Asus. Podręcznik zawiera dokładne, przystępne i dobrze zorganizowane informacje dotyczące wszystkich funkcji związanych z Exr8, w tym instalacji, konfiguracji, zarządzania, diagnostyki i zabezpieczania. Przewodnik zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z interfejsu Asusa, jak również porady dla użytkowników dotyczące optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa. Podręcznik jest dostępny w wersji online i w wersji drukowanej, dzięki czemu można go szybko uzyskać i uzyskać dostęp do ważnych informacji o technologii Exr8.

Ostatnia aktualizacja: Użycie podręcznika Asus Exr8asvg255h

MyASUS — wprowadzenie

Nowe wrażenia z MyASUS

 • Nowy styl projektu interfejsu
 • Szybki dostęp
 • Szybka rejestracja konta/produktów
 • Łatwe monitorowanie stanu systemu

1. Strona główna

Wszystkie statusy są wyświetlane na stronie głównej:

 1. Essential Updates (niezbędne aktualizacje)
 2. Customization Status of Hardware (stan dostosowania sprzętu)

Użytkownik może przejść na odpowiednie strony klikając przyciski na stronie głównej. Ciesz się zindywidualizowanymi i najnowszymi wrażeniami.

2. Link to MyASUS (*nieobsługiwane przez Windows 10 S)

Całkowicie integruje funkcję pomiędzy komputerem a telefonem komórkowym. Za pomocą obsługi na komputerze można sterować funkcjami telefonu.

3. com/pl/support/faq/1045651">Dostosowanie

Według scenariuszy użytkowników MyASUS dostarcza różne grupy elementów do dostosowania.

 • [Power & Performance] (zasilanie i wydajność)
 • [Audio & Visual] (dźwięk i obraz)
 • [Connectivity] (łączność)
 • [Smart Input] (inteligentne wejście)
 • [Privacy & Security] (prywatność i bezpieczeństwo)
 • Grupy te umożliwiają użytkownikom szybkie znalezienie elementów do dostosowania i dostosowanie stanu urządzenia lub wydłużenie jego żywotności eksploatacyjnej.

  4. Promocje ASUS

  [App Deals] (pobieranie aplikacji): Szybki dostęp dla użytkowników ASUS do pobierania aplikacji innych firm. Zapewnia również ekskluzywne oferty i spersonalizowane rekomendacje. (*Nie obsługiwane przez Windows 10 S)

  Możesz wybrać i pobrać aplikacje, a następnie je zainstalować.

  *Adnotacja: W MyASUS w wersjach po V2. 0. 17. 0 Giftbox został przemianowany na AppDeals.

  [News] (aktualności): Aby zapewnić użytkownikom najnowsze informacje o produktach lub wydarzeniach.

  5. com/pl/support/faq/1045658">Obsługa klienta

  [System Diagnosis] (diagnostyka systemu): Narzędzie do diagnostyki systemu pomaga zidentyfikować wszelkie problemy, z jakimi spotykają się użytkownicy. Funkcja informuje o źródłach problemów i przedstawia natychmiastowe sugestie. Jest ono pomocne także naszym pracownikom obsługi klienta w szybkiej i dokładnej identyfikacji problemów, jeśli urządzenie wymaga naprawy. (*Nie obsługiwane przez Windows 10 S)
  [LiveUpdate] (usługa aktualizacji): Usługa aktualizacji LiveUpdate codziennie skanuje najnowsze i dostosowane do potrzeb użytkownika aktualizacje. Użytkownicy mogą uzyskać aktualizację oprogramowania, w tym oprogramowania BIOS, sterowników i oprogramowania układowego. (*Nie obsługiwane przez Windows 10 S)

  [Switch & Recovery] (Przełączanie i przywracanie):

 • ASUS Switch: ASUS Switch zapewnia prosty sposób przesyłania danych/aplikacji i ustawień z oryginalnego laptopa do laptopa ASUS.
 • Utwórz dysk odzyskiwania: MyASUS zapewnia funkcję tworzenia dysku naprawy systemu. Jeśli laptop nie może się uruchomić, możesz użyć dysku naprawczego, aby go zresetować. Jeśli tworzysz kopię zapasową pliku systemowego na dysku naprawczym, możesz również użyć
 • plik systemowy, aby ponownie zainstalować system Windows.
 • 6. ASUS One

  W ASUS One możesz w prosty sposób podłączyć i kontrolować konfiguracje swoich urządzeń ASUS. Obecnie wspieramy dwa produkty firmy ASUS: ASUS Router i ASUS Monitor.

  Gdy masz już któreś z tych urządzeń, możesz przejść do MyASUS, aby poznać więcej funkcji dostępnych dla Ciebie.

  7. Advanced Experience (Zaawansowane doświadczenie)(MyASUS 3. 1. 0 above):

  Zaawansowane środowisko to kompleksowy portal serwisowy, który zapewnia pakiet aplikacji ułatwiających zarządzanie codziennymi czynnościami i maksymalizację ogólnej wydajności.

  Teraz znajdują się tutaj [Link do MyASUS], [ScreenXpert] i [GlideX]. com/images/2022/01/28/8471d5c8-8bf1-4bbd-9efd-dcd27228c476. jpg"/>

  8. com/pl/support/faq/1045660">User Center (centrum użytkownika)

  [Registration] (rejestracja): Użytkownicy mogą łatwo zarejestrować wszystkie produkty ASUS poprzez MyASUS i korzystać z usług gwarancyjnych.

  [Feedback Hub] (centrum informacji zwrotnej): Użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z zespołem programistów, aby omówić kwestie związane z MyASUS iLink to MyASUS. Zespół odpowie użytkownikom i pomoże szybko rozwiązać problem.

  9. com/pl/support/faq/1045664">Settings (ustawienia)

  Ogólne: Dostosuj ustawienia językowe, warunki prywatności i opcje subskrypcji ASUS..

  Ogłoszenia: Sprawdź ważne ogłoszenia MyASUS.

  Informacje: Sprawdź aktualną wersję aplikacji/Politykę prywatności/Warunki użytkowania.

  Jak pobrać MyASUS?

  MyASUS jest domyślnie instalowany w produktach ASUS wyposażonych w MyASUS. Oprogramowanie można także pobrać z witryny internetowej ASUS, postępując zgodnie z opisem zamieszczonym w tym temacie:

  https://www. com/pl/support/FAQ/1035376/

  Znajdź [MyASUS] w sekcji Software and Utility (oprogramowanie i narzędzia). Kliknij [DOWNLOAD] (pobierz). com/images/2021/03/25/ef73ccd9-f2f1-4dcd-ad94-0a968f7d9897. png"/>

  Po kliknięciu [Get to APP] (pobierz aplikację) nastąpi przekierowanie do strony sklepu Microsoft. com/images/2021/03/25/c7c8b686-8d6e-4e48-9a51-5b2eb6a99983. png"/>

  Kliknij [Get] (pobierz); zaloguj się do konta Microsoft, aby pobrać aplikację. Aby zainstalować, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. com/images/2022/09/09/c1374948-798b-4dba-b39d-daee891943a6. jpg"/>

  Jak odinstalować MyASUS?

  Jeśli chcesz odinstalować aplikację, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi pod poniższym odnośnikiem:

  https://www. com/pl/support/faq/1013598

  Rozwiązywanie problemów

  Pyt. 1: Jak sprawdzić, która wersja sterownika powinna być zainstalowana na urządzeniu?

  Odp. : Otwórz "Device Manager" (menedżer urządzeń) > zaznacza nieznane urządzenia > kliknij prawym przyciskiem myszy Properties (właściwości) > karta Detail (szczegóły) > wybierz Hardware Ids (identyfikatory sprzętu) w części obejmującej właściwości > upewnij się, że podane wartości to ASUS2018 lub ASUS1000

  Jeśli wartość to ASUS1000, zainstaluj interfejs ASUS System Control Interface

  Jeśli wartość to ASUS2018, zainstaluj interfejs ASUS System Control Interface V3

  Pyt. 2: Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję obsługi klienta?

  Odp. : Zapoznaj się z tematem: [MyASUS dla Windows] Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję obsługi klienta?

  Pyt. 3: Jak uzyskać najnowszą wersję MyASUS lub ASUS System Control Interface / ASUS System Control Interface V3?

  Odp. : Możesz zaktualizować sterowniki poprzez usługę Windows Update, a także zaktualizować aplikację MyASUS z poziomu sklepu Windows.

  Zapoznaj się z tematem: Jak korzystać z usługi Windows Update w systemie operacyjnym?

  Pyt. 4: Rozwiązywanie niektórych problemów, gdy używam MyASUS

  Odp. : Wypróbuj poniższe kroki w przypadku wystąpienia następujących problemów:

  1. Aktualizacja sterownika w systemie Windows 10 — zapoznaj się z tematem: Jak korzystać z usługi Windows Update w systemie operacyjnym?

  2. Jak sprawdzić aktualizacje sterowników MyASUS — zapoznaj się z tematem: Jak zaktualizować MyASUS?

  3. Odinstalowanie i ponowna instalacja MyASUS — zapoznaj się z tematem: Jak zainstalować MyASUS? .

  4. Jeżeli problemu nie można rozwiązać pomimo zastosowania powyższych metod rozwiązywania problemów, informacje o problemie i sugestie możesz przekazać bezpośrednio do ASUS poprzez Give Feedback (przekaż informację zwrotną) w MyASUS.

  Więcej informacji — Give Feedback (przekaż informację zwrotną) w Centrum użytkownika.

  Pobierz MyASUS teraz, aby uzyskać doskonałą obsługę. KLIKNIJ TUTAJ!

  [Płyta główna] Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS płyty głównej?

  ASUS oferuje trzy sposoby aktualizacji oprogramowania BIOS płyty głównej

  ● Zaktualizuj BIOS w menu BIOS (EZ Flash) — zob. strona często zadawanych pytań (FAQ): [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – Wprowadzenie

  ● Zaktualizuj BIOS w systemie Windows (EZ Update) — zob. com/pl/support/FAQ/1012152/">[Płyta główna] Aktualizacja EZ – Wprowadzenie

  ● Zaktualizuj BIOS, przechodząc do opcji Shutdown (wyłączenie) lub Uninstall CPU (odinstaluj procesor) (USB BIOS FlashBack); ma zastosowanie tylko do niektórych modeli. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twoja płyta główna obsługuje funkcję USB BIOS FlashBack — zob. com/pl/support/FAQ/1038568/">[Płyta główna] Jak używać USB BIOS FlashBack™?

  *Adnotacja:

  1. Aktualizacja BIOS może wiązać się z ryzykiem nieuruchomienia się komputera. Przed aktualizacją BIOS należy najpierw utworzyć kopię zapasową danych.

  2. Starsze modele płyt głównych mogą mieć nieco inny interfejs użytkownika.

  3. Na czas procesu aktualizacji podłącz urządzenie do zasilania i pamiętaj, aby nie używać klawiatury, myszy ani nie odłączać urządzenia USB.

  4. Jeśli po zapoznaniu się z treścią często zadawanych pytań (FAQ) działanie jest nadal utrudnione lub odbiegające od normy, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS w celu aktualizacji BIOS.

  Pytania i odpowiedzi

  Pyt. 1: Czy starszą wersję BIOS płyty głównej można przywrócić zamiast nowszej wersji?

  Odp. 1: Jest to uzależnione od treści, których aktualizacja BIOS dotyczy, dlatego też nie można kategorycznie potwierdzić, że można przywrócić jakąkolwiek starszą wersję BIOS. Jeśli masz problemy z aktualizacją BIOS, zwróć się do Centrum Serwisowego ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc. Jeśli musisz przywrócić starszą wersję BIOS, możesz nadal używać aplikacji EZ Flash lub EZ Update, aby potwierdzić, czy przywrócenie starszej wersji BIOS jest możliwe.

  Pyt. 2: Po pomyślnej aktualizacji BIOS i ponownym uruchomieniu ekran jest czarny. Jak rozwiązać ten problem?

  Odp. 2: Wyczyść układ CMOS, aby upewnić się, że komputer może się uruchomić — zob. często zadawane pytania (FAQ): Jak wyczyścić układ CMOS? Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z działem wsparcia produktu ASUS.

  Pyt. 3: Ekran i pasek postępu zatrzymały się podczas aktualizacji BIOS. Jak rozwiązać ten problem?

  Odp. 3: Odczekaj 3–5 minut. Jeśli nic się nie zmieni, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS w celu potwierdzenia, czy konieczne jest przesłanie urządzenia do naprawy.

  Pyt. 4: Nowo zakupiony procesor nie uruchamia się. Na oficjalnej witrynie internetowej ASUS procesor jest wymieniony na liście procesorów wymagających aktualizacji. Jak rozwiązać ten problem?

  Odp. 4: Metoda 1: Jeśli stary procesor, który jest wymieniony na liście pomocy technicznej na oficjalnej witrynie internetowej ASUS, możesz włączyć, zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i użyj nowego procesora.

  Metoda 2: Sprawdź, czy płyta główna obsługuje USB BIOS FlashBack. Jeśli tak, możesz użyć narzędzia USB BIOS FlashBack do aktualizacji BIOS z poziomu opcji statusu Shutdown (wyłączenie).

  Metoda 3: Jeśli nie możesz zaktualizować BIOS z wykorzystaniem żadnego z powyższych rozwiązań, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS, aby uzyskać usługę aktualizacji.

  Pyt. 5: Jeśli wersja BIOS płyty głównej jest znacznie starsza niż wersja określona na oficjalnej witrynie internetowej ASUS, czy konieczna jest aktualizacja do każdej wersji po kolei, aż do wersji najnowszej?

  Odp. 5: Bez szczególnej przyczyny nie ma potrzeby aktualizowania do każdej wersji, wystarczy aktualizacja do wersji najnowszej.

  *Przed aktualizacją BIOS to najnowszej wersji, dostępna jest specjalna wersja BIOS, która musi zostać zaktualizowana w niektórych modelach.

  Użycie podręcznika Asus Exr8asvg255h

  Bezpośredni link do pobrania Użycie podręcznika Asus Exr8asvg255h

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Użycie podręcznika Asus Exr8asvg255h