Wskazówka dotycząca instalacji Ge Je620

Aby zainstalować Ge Je620, należy najpierw pobrać najnowszą wersję programu z oficjalnej witryny producenta. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku instalacyjnym, aby zainstalować program. Przed skonfigurowaniem programu należy sprawdzić, czy komputer spełnia wszystkie wymagania systemowe. Po zakończeniu instalacji i skonfigurowaniu programu, użytkownik będzie mógł cieszyć się wszystkimi funkcjami, jakie oferuje Ge Je620.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca instalacji Ge Je620

VS20R9046S3, Jet 90 complete, odkurzacz bezprzewodowy 550 W

VS20R9046S3

 • {{file. description}}

  • Wersja {{file. fileVersion}}
  • {{file. fileSize}} MB
  • {{file. fileModifiedDate}}
  • {{file. osNames}}
 • WIĘCEJ INFORMACJI

  Informacje o Gwarancji

  Zarejestruj swój produkt i sprawdź, co obejmuje gwarancja

  Znajdź Centrum Serwisowe

  Skorzystaj z pomocy naszych autoryzowanych serwisów

  Nowości i Powiadomienia

  Ważne ogłoszenia na temat produktów i usług

  1 Wskazówka dotycząca dokumentacji 2 Opis urządzenia h Wskazówka! Przydatne informacje i wskazówki. • Symbol sygnalizujący konieczność działania 1. 3 Ważność instrukcji Niniejsza <strong>instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> ważna jest wyłącznie dla kotłów z następującymi numerami art. : Oznaczenie typu Numer artykułu <strong>VKS</strong> INT 196 0010005700 <strong>VKS</strong> INT 246 0010005701 <strong>VKS</strong> INT 306 0010005702 <strong>VKS</strong> INT 356 0010005703 Tab. 1. 1 Oznaczenia typów i numery artykułów Numer artykułu urządzenia jest wskazany na tabliczce znamionowej. 2 Opis urządzenia 2. 1 Tabliczka znamionowa W wypadku urządzeń <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> tabliczka znamionowa jest umieszczona nad komorą niskiego ciśnienia. Jest widoczna po zdejmowaniu górnej pokrywy okładzinowej. 2. 2 Oznaczenie CE Oznaczenie CE dokumentuje, iż zgodnie z tabliczką znamionową kotły spełniają podstawowe wymagania następujących dyrektyw rady: – Dyrektywa 90/396/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o dostosowaniu przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie <strong>instalacji</strong> gazowych" (Dyrektywa o Instalacjach Gazowych) – Dyrektywa 92/42/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o skuteczności nowego kotła grzejnego do ciepłej wody, napełnionym paliwem gazowym lub ciekłym" (Dyrektywa o Skuteczności) – Dyrektywa 73/23/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o urządzeniach elektrycznych dla zastosowania w ramach znanych napięć granicznych" (Dyrektywa o Niskich Napięciach) – Dyrektywa 89/336/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o Zgodności Elektromagnetycznej" Urządzenia są zgodne z opisanymi w zaświadczeniu wzorów konstrukcyjnych UE wzorami budowy. PIN: CE-0085BL0481 Urządzenia są zgodne z następującymi normami: – EN 483 – EN 625 – EN 677 – EN 50165 – EN 55014 – EN 60335-1 – EN 60529 – EN 61000-3-2 – EN 61000-3-3 Stosując oznakowanie CE jako producent kotła zaświadczamy, że spełnione zostały wymogi bezpieczeństwa zgodnie z § 2, 7. GSGV i że seryjnie wytwarzane urządzenie jest zgodne ze sprawdzonym wzorem konstrukcyjnym. 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Gazowe kotły grzejne <strong>Vaillant</strong> z urządzeniem kondensacyjnym <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> są zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i zgodnie z uznanymi powszechnie przepisami bezpieczeństwa. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania mogą jednak powstać zagrożenia dla zdrowia i życia Użytkownika lub osób trzecich, wzgl. może dojść do uszkodzenia kotła lub wystąpienia innych szkód rzeczowych. Wymieniony w niniejszej Instrukcji kocioł grzejny <strong>Vaillant</strong> <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> może być instalowany i eksploatowany tylko razem z osprzętem, wskazanym w załączanej Instrukcji montażu LAZ (patrz rozdział "Dokumenty dodatkowe"). Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) cierpiące na zaburzenia psychiczne, czuciowe lub zmysłowe albo nie mające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo udzielającej instrukcji stosownie użytkowania urządzenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby być pewnym, że nie bawią się urządzeniem. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania jako źródło ciepła w zamkniętych instalacjach gorącej wodycentralnego ogrzewania. Inne lub wykraczające poza ten zakres stosowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody producent lub dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie instrukcji obsługi i <strong>instalacji</strong> oraz warunków przeprowadzania przeglądów i konserwacji. a Uwaga! Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Kotły grzewcze muszą zostać zainstalowane przez autoryzowanego instalatora, odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących przepisów, zasad i dyrektyw. 4 Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> 0020055038_00

  Opis urządzenia 2 2. 4 Budowa <strong>VKS</strong> Gazowe kotły grzejne <strong>Vaillant</strong> z urządzeniem kondensacyjnym <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> są stosowane jako źródło ciepła w instalacjach gorącej wody-centralnego ogrzewania przy podłączeniu do zasobnika zewnętrznego dla centralnej termy gorącej wody. Mogą być one stosowane zarówno w instalacjach nowych, jak i już istniejących modernizowanych, w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w zakładach przemysłowych. Kocioł typu <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> jest kotłem wartości opałowej i opcjonalnie może być stosowany razem z regulatorem calorMATIC. Dla centralnej termy gorącej wody jest potrzebne podłączenie do zasobnika zewnętrznego. 5 Wyposażenie – Pompa obwodu kotła (z regulowaną prędkością obrotową), sprzęgło hydrauliczne, pompa obwodu grzejnego (trzystopniowa)*, naczynie rozszerzalnościowe*, automatyczny zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa 3 bar, syfon dla wody kondensacyjnej * tylko w wypadku <strong>VKS</strong> – Wbudowany kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej – Palnik gazowy z mieszalnikiem i wentylatorem, o niskiej emisji szkodliwych substancji – Elektroniczne dostrajanie mocy do obciążenia niepełnego – Listwa sterownicza kotła z systemem ProE, tj. z kodowanymi, kolorowymi wtyczkami do łatwego łączenia z elektrycznymi podzespołami <strong>instalacji</strong> – Wbudowane przyrządy pomiarowe, sterownicze i regulacyjne: wewnętrzny regulator temperatury kotła, przełącznik WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY, ogranicznik przegrzewu, wyświetlacz dla diagnozy i usunięcia zakłóceń – Pole montażowe dla modułowego regulatora ogrzewania <strong>Vaillant</strong> calorMATIC – Kocioł przystosowany jest do podłączenia układu powietrzno-spalinowego marki <strong>Vaillant</strong> (wyposażenie dodatkowe) Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> 0020055038_00 5

  Jeśli nie pamiętasz hasła do systemu Windows 10, Windows 8. 1 lub Windows 7 (albo zostało ono zagubione), można spróbować je zmienić lub zresetować. Aby rozpocząć, wybierz odpowiednią wersję systemu Windows z poniższych kart.

  Jeśli znasz bieżące hasło i chcesz je zmienić

  Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Konta > Opcje logowania. W obszarze Hasło wybierz pozycję Zmień i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Resetowanie hasła do konta lokalnego Windows 11

  Jeśli nie pamiętasz lub utracisz hasła Windows 11 dla konta lokalnego i chcesz zalogować się ponownie na urządzeniu, poniższe opcje mogą ułatwić Ci uruchomienie. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont lokalnych standardowych i administracyjnych, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows.

  Windows 11

  Jeśli podczas konfigurowania konta lokalnego dla Windows 11 dodano pytania zabezpieczające, możesz odpowiedzieć na pytania zabezpieczające, aby zalogować się ponownie.

  Po wprowadzeniu niepoprawnego hasła:

  1. Wybierz link Resetuj hasło na ekranie logowania. Jeśli zamiast tego używasz kodu PIN, zobacz Problemy z logowaniem przy użyciu numeru PIN. Jeśli korzystasz z urządzenia służbowego, które jest połączone z siecią, możesz nie widzieć opcji resetowania hasła lub numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.

   Uwaga: Jeśli po wybraniu linku Resetuj hasło nie widzisz pytań zabezpieczających, upewnij się, że nazwa urządzenia nie jest taka sama jak nazwa lokalnego konta użytkownika (nazwa wyświetlana po zalogowaniu się). Aby wyświetlić nazwę urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , wybierz pozycję System i przewiń do sekcji Specyfikacje urządzenia. Jeśli nazwa urządzenia jest taka sama jak nazwa Twojego konta, możesz utworzyć nowe konto administratora, zalogować się jako administrator, a następnie zmienić nazwę komputera (gdy wyświetlasz nazwę urządzenia, możesz również zmienić jego nazwę).

  2. Odpowiedz na pytania zabezpieczające.

   Wpisz nowe hasło.

   Zaloguj się w zwykły sposób przy użyciu nowego hasła.

  Resetowanie hasła do konta Microsoft używanego w celu logowania do komputera

  Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Jeśli na komputerze istnieje wiele kont, wybierz to, które trzeba zresetować. Wybierz Nie pamiętam hasła poniżej pola tekstowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło. 

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Resetowanie zapomnianego hasła do konta Microsoft. 

  Rozwiązywanie problemów z logowaniem

  Jeśli nadal występują problemy z logowaniem do swojego konta, zobacz więcej rozwiązań na stronie Rozwiązywanie problemów z logowaniem.

  Jeśli znasz bieżące hasło i chcesz je zmienić

  Wybierz pozycję Rozpocznij > Ustawienia > Konta > Opcje logowania. W obszarze Hasło wybierz przycisk Zmień, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Resetowanie hasła do konta lokalnego w systemie Windows 10

  Jeśli zapomnisz hasła do lokalnego konta w systemie Windows 10 lub zgubisz je, a musisz się zalogować na urządzeniu, poniższe opcje mogą ułatwić rozpoczęcie pracy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kont lokalnych standardowych i administracyjnych, zobacz temat Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.

  Windows 10, wersja 1803 i nowsze

  Jeśli podczas konfigurowania konta lokalnego systemu Windows 10 dodano pytania zabezpieczające, oznacza to, że masz co najmniej wersję 1803 i możesz odpowiedzieć na pytania zabezpieczające, aby ponownie się zalogować. Aby wyświetlić nazwę urządzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start na pasku zadań, wybierz pozycję System i przewiń do sekcji Specyfikacje urządzenia. Jeśli nazwa urządzenia jest taka sama jak nazwa Twojego konta, możesz

  Windows 10 przed wersją 1803

  W przypadku wersji systemu Windows 10 starszych niż 1803 nie można zresetować haseł do kont lokalnych, ponieważ nie ma żadnych pytań zabezpieczających. Możesz zresetować urządzenie, aby wybrać nowe hasło, ale ta opcja spowoduje trwałe usunięcie danych, programów i ustawień. Jeśli wykonano kopię zapasową plików, można przywrócić usunięte pliki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.
  Aby zresetować urządzenie, co spowoduje usunięcie danych, programów i ustawień:

  Naciśnij klawisz Shift, wybierając przycisk Zasilanie , > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

  Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy > Resetuj ustawienia do stanu początkowego.

  Wybierz opcję Usuń wszystko.

  Ostrzeżenie: Zresetowanie urządzenia spowoduje trwałe usunięcie danych, programów i ustawień.

  Resetowanie hasła do konta Microsoft używanego w celu logowania do komputera

  Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli jeszcze nie została wyświetlona. Wybierz Nie pamiętam hasła poniżej pola tekstowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Resetowanie zapomnianego hasła do konta Microsoft.

  Rozwiązywanie problemów z logowaniem

  Resetowanie hasła

  Jeśli nie pamiętasz hasła systemu Windows 8. 1, jest kilka sposobów, aby je odzyskać lub zresetować:

   Jeśli komputer należy do domeny, hasło musi zresetować administrator systemu.

   Jeśli korzystasz z konta Microsoft, możesz zresetować swoje hasło w trybie online. com/pl-pl/account-billing/resetowanie-zapomnianego-has%C5%82a-do-konta-microsoft-eff4f067-5042-c1a3-fe72-b04d60556c37">Jak zresetować hasło do konta Microsoft.

   Jeśli korzystasz z konta lokalnego, użyj wskazówki dotyczącej hasła, aby je sobie przypomnieć.

  Jeśli nadal nie możesz się zalogować, musisz ponownie zainstalować system Windows. W przypadku systemu Windows RT 8. 1 skontaktuj się z producentem komputera.

  Dodatkowa pomoc dotycząca haseł w systemie Windows 8. 1

  Jeśli zapomnisz lub zgubisz hasło, zobacz sekcję Resetowanie hasła powyżej, aby je zresetować lub odzyskać. 

  Jeśli podejrzewasz, że hasło do Twojego konta Microsoft zostało złośliwie przejęte lub skradzione, możemy Ci pomóc. Więcej informacji, zobacz sekcję Kiedy nie możesz zalogować się na swoje konto Microsoft.

  Jeśli logujesz się tylko na komputerze lokalnym, hasło nie jest konieczne. Zalecamy jednak użycie silnego hasła, aby zwiększyć bezpieczeństwo komputera. Jeśli używasz hasła, logować się mogą tylko osoby, które je znają. Jeśli chcesz zalogować się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft, hasło jest wymagane. com/pl-pl/windows/czy-mog%C4%99-zalogowa%C4%87-si%C4%99-do-systemu-windows-bez-has%C5%82a-a72b85ae-75ae-4cfa-5c7d-186a61fcce92">Czy mogę zalogować się do systemu Windows bez hasła? Aby dowiedzieć się więcej o kontach Microsoft i kontach lokalnych, zobacz Tworzenie konta użytkownika.

  Silne hasła zawierają różnorodne znaki, w tym małe i wielkie litery, liczby i symbole lub spacje. Silne hasło powinno być także trudne do odgadnięcia lub złamania dla obcej osoby. Nie powinno zawierać pełnego wyrazu ani informacji łatwych do odnalezienia, takich jak Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika czy data urodzenia.

  Jeśli logujesz się na koncie Microsoft, hasło jest ograniczone do 16 znaków. Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft, zobacz

  Aby hasło było bezpieczniejsze, możesz je regularnie aktualizować. Jeśli komputer nie należy do domeny, wykonaj następujące czynności:

  Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

  Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje logowania.

  Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, administrator systemu może zarządzać tym, jak często należy zmieniać hasło. Aby to zrobić, wybierz jedną z następujących metod:

  Jeśli korzystasz z klawiatury, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, naciśnij lub kliknij pozycję Zmień hasło, a następnie wykonaj instrukcje.

  Jeśli korzystasz z tabletu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows, naciśnij przycisk zasilania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień hasło i wykonaj instrukcje.

  Zależy to od tego, czy korzystasz z adresu e-mail innej firmy. Jeśli Twój adres e-mail kończy się na outlook. com, hotmail. com, live. com lub na nazwę innej usługi Microsoft, zmiana hasła konta Microsoft powoduje również zmianę hasła usługi e-mail.

  Na potrzeby konta Microsoft możesz używać dowolnego adresu e-mail, nawet adresu z usługi poczty internetowej innej firmy, takiej jak Google Mail lub Yahoo! Mail. Gdy wybierzesz hasło do konta Microsoft, nie zmieni to hasła, które może być wymagane do zalogowania się do poczty w sieci Web w witrynie innej firmy.

  Utwórz hasło obrazkowe do logowania za pomocą gestów zamiast wpisywania znaków.

  W obszarze Hasło obrazkowe naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj, a następnie wykonaj instrukcje.

  Gdy wybierasz hasło do konta użytkownika, ważne jest, aby było to coś, co możesz zapamiętać. Będziesz go później potrzebować ponownie!

  Oczywiście zawsze możesz zanotować hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Przyklejanie hasła do spodu komputera przenośnego lub wkładanie go do szuflady biurka nie jest jednak dobrym pomysłem. Jeśli zanotujesz hasło, nie przechowuj go razem z komputerem.

  Najbezpieczniej jest używać różnych haseł do różnych celów. Na przykład dobrze jest mieć zupełnie różne hasła do konta sieci społecznościowej i konta bankowego.

  Jeśli zapomnisz lub zgubisz hasło, możesz wykonać kilka czynności, aby je zresetować lub odzyskać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Resetowanie hasła powyżej, aby je zresetować lub odzyskać.

  Resetowanie hasła

  Czynności resetowania hasła różnią się nieco w zależności od tego, czy komputer należy do domeny, czy w grupie roboczej. Jeśli Twój komputer należy do organizacji służbowej, istnieje duża szansa, że jest częścią domeny. Jeśli jest to komputer domowy, prawie na pewno należy do grupy roboczej. 

  Mój komputer należy do domeny

  Zaloguj się przy użyciu konta domeny z uprawnieniami administratora do tego urządzenia. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem IT twojej organizacji, aby uzyskać pomoc.

  Wybierz przycisk Start , opcję Panel sterowania, Konta użytkowników, Konta użytkowników, a następnie pozycję Zarządzaj kontami użytkowników. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Na karcie Użytkownicy, w obszarze Użytkownicy tego komputera wybierz nazwę konta użytkownika, a następnie opcję Resetuj hasło.

  Wpisz nowe hasło, potwierdź je, a następnie wybierz przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli zalogujesz się jako administrator, możesz tworzyć i zmieniać hasła wszystkich użytkowników na komputerze.

  Ostrzeżenie: Jeśli zmienisz hasło do innego konta, korzystając z konta administratora, osoba, która wcześniej używała tamtego konta, straci dostęp do wszystkich zaszyfrowanych plików lub wiadomości e-mail na koncie.

  Mój komputer należy do grupy roboczej

  Po wpisaniu nieprawidłowego hasła podczas próby zalogowania system Windows wyświetli komunikat, że hasło jest niepoprawne. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu.

  Wybierz opcję Resetuj hasło, a następnie włóż dysk resetowania hasła lub dysk flash USB.

  Wykonaj kolejne kroki w Kreatorze resetowania hasła, aby utworzyć nowe hasło.

  Zaloguj się przy użyciu nowego hasła. Jeśli ponownie zapomnisz hasła, możesz użyć tego samego dysku resetowania hasła. Nie musisz tworzyć nowego dysku.

  Zmiana hasła

  Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij pozycję Zmień hasło.

  Podaj stare hasło, następnie wpisz nowe hasło we wskazanym polu, po czym wpisz je ponownie w celu potwierdzenia.

  Naciśnij klawisz Enter.

  Powiązane artykuły

  Resetowanie zapomnianego hasła do konta Microsoft

  Zmienianie hasła do konta MicrosoftResetowanie hasła do konta lokalnego systemu Windows

Wskazówka dotycząca instalacji Ge Je620

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca instalacji Ge Je620

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca instalacji Ge Je620