Zawiadomienie regulacyjne Haier Hfm185d

Zawiadomienie regulacyjne Haier Hfm185d jest publicznie dostępnym dokumentem informacyjnym, który został opublikowany przez producenta urządzenia Haier Hfm185d. Zawiadomienie regulacyjne zawiera szczegółowe informacje o modelu, w tym o jego bezpieczeństwie, zgodności z przepisami, instrukcje użytkowania i konserwacji. Dokument zawiera również wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz wskazówki dotyczące jego przestrzegania przez użytkowników. Dokument ten jest ważnym źródłem informacji i musi być przestrzegany przez wszystkich użytkowników urządzenia Haier Hfm185d.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Haier Hfm185d

1 - Zasady ogólne

Gwarant, firma Candy Hoover Polska Sp. z o. o. zwana dalej „Haier”, udziela Gwarancji na urządzenia AGD marki HAIER na poniższych warunkach.

Przedmiot gwarancji
Gwarancją objęte są następujące urządzenia marki HAIER: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz blendery.

Czas trwania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu.

Zasięg terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Candy Hoover Polska Sp. na rynek polski.

Ważność
Gwarancja obejmuje urządzenia nowe, pełnowartościowe a uprawnienia gwarancyjne przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do realizacji uprawnień gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Haier zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli informacje na dokumencie zakupu i karcie gwarancyjnej są niezgodne z danymi urządzenia. Usunięcie tabliczki znamionowej urządzenia unieważnia gwarancję.

Zgłoszenia i obsługa reklamacji
Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię HAIER nr tel. 22 5851111 lub 0 801081314 lub poprzez stronę internetową http://www. pl zakładka wsparcie serwisowe.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Naprawy dużych urządzeń AGD wykonywane będą u klienta, w razie konieczności naprawy w warsztacie serwis przewiezie urządzenie do warsztatu i z powrotem. Do naprawy wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.
Jeśli usterki nie da się usunąć Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe oferując urządzenie identyczne lub o zbliżonych parametrach.
W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa Gwarant wystawi oświadczenie serwisowe umożliwiające rozliczenie reklamacji przez sprzedawcę urządzenia.

Jeśli podczas wizyty technika okaże się, że urządzenie działa prawidłowo lub zgłaszany problem nie jest objęty gwarancją klient może być obciążony kosztami interwencji serwisu.

2 - Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje:

- materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,

- części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, filtra wody, pokręteł,

- naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- uszkodzeń mechanicznych i szkód transportowych

- odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież, 

- Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki, itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,

- Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

- Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

futro 01 Feb 2023 23:11 177

 • #1Level 20  

  #1

  Witam.
  Lodówka Haier miga temperatura zamrażalnika -18, reaguje na przyciski ale ale nie da się nic zmienić.
  Lodówka pracuje normalnie, podmieniony panel sterowanoia i dalej to samo.
  Gdzie szukać usterki?

 • #2ALIBABA ILevel 29  #2

  Jaka jest temperatura wewnątrz musi być minimum taka jak jest ustawiona a nawet niższa, mogła być nie domknięta brak zasilania przez dłuższy czas, zalodzenie parownika, sama marka bez modelu niewiele mówi.

 • #3#3

  Model; A3FE737CMJ(EE)
  Lodówka zamroziła do -19 i wyłączyła się, panel sterowania zaczoł działeć normalnienie.
  Po wyłączeniu temperatura jest -4 i nie załączyła się ( brak sygnału na inwerterze).

 • #4Sebastian_M26Level 22  #4

  futro wrote:

  Lodówka zamroziła do -19

  Przy jakim ustawieniu temperatury, w lodówce zrobiło się -19C?

 • #5#5

  Miałem na myśli zamrażalnik lodówki.
  Przepraszam żle napisałem.

 • #6#6

  futro wrote:

  Miałem na myśli zamrażalnik lodówki.

  Na początek pomiary w zamrażarce: grzałki/bezpiecznika/czujników

 • #7kroberttLevel 1  #7

  Witam, jaka była usterka bo u mnie też miga temperatura zamrażalnika. Pozdrawiam.

 • #8#8

  Po rorozpięciu czujników i pomiarach nie znalazłem uszkodzeń.
  Po posdkładaniu i włączeniu lodówki dalej migała temperatura na wyświetlaczu, wszystko zaczeło normalnie działać jak zamrażlnik zamroził do około - 18.

© Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42; 00-926 Warszawa

Zawiadomienie regulacyjne Haier Hfm185d

Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Haier Hfm185d

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Haier Hfm185d